VMI: Männyn ja koivun kasvut kutistuneet, kuusen lisääntynyt

Keskikasvu on suurinta Kanta-Hämeessä, tuoreimmat inventointitiedot kertovat.

Metsien kasvu metsä- ja kitumaalla on 103 miljoonaa kuutiota vuodessa, tuoreimmista metsävaratiedoista (VMI 13/12) selviää. Kasvu on pienentynyt edellisestä inventoinnista runsaat 4 miljoonaa kuutiota. Kasvu on keskimäärin 4,5 kuutiota hehtaarilla.

Männyn osuus vuosikasvusta on liki 44 miljoonaa kuutiota, kuusen vajaat 37 miljoonaa kuutiota ja koivun lähes 19 miljoonaa kuutiota. Männyn ja koivun kasvut olivat kutistuneet, mutta kuusen kasvanut edellisestä inventoinnista.

Keskikasvu on suurinta Kanta-Hämeessä, 8,2 kuutiota hehtaarilla. Maakunnan pienehkön pinta-alan vuoksi kokonaiskasvu jää 2,9 miljoonaan kuutioon. Lapissa kokonaiskasvu on suurin, lähes 12 miljoonaa kuutiota, vaikka keskikasvu on pienin, vain 1,8 kuutiota hehtaarilla.

Kuollutta puuta 6,4 kuutiota hehtaarilla

Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla on runsaat 2,5 miljardia kuutiota, josta 89 prosenttia on puuntuotannon maalla. Neljännes puustosta on suolla ja kolme neljännestä kankaalla. Tilavuus kasvoi edellisestä inventoinnista noin 50 miljoonaa kuutiota.

Puulajeista männyn tilavuus oli ylivoimaisesti suurin, lähes 1,3 miljardia kuutiota.

Puuston biomassa metsä- ja kitumaalla yltää lähes 1 700 miljoonaan tonniin. Siitä suurin osa (58 prosenttia) muodostuu runkopuusta ja vajaa viidennes oksista sekä lehvästöstä.

Puuston keskitilavuus metsämaalla on 122 kuutiometriä hehtaarilla.

”Suurin keskitilavuus löytyy Kanta-Hämeestä, 174 kuutiometriä hehtaarilla, ja pienin Lapista, vain 78 kuutiometriä hehtaarilla”, kertoo Luonnonvarakeskuksen yliaktuaari Eeva Vaahtera.

Kuollutta puuta on hehtaarilla keskimäärin 6,4 kuutiota hehtaarilla. Korkeimmillaan kuolleen puun hehtaarikohtainen määrä yltää 9,8 kuutiometriin Lapissa. Keski-Pohjanmaalla kuollutta puuta on vain 1,9 kuutiometriä hehtaarilla. Yli 10 miljoonan kuution vuosikasvuun yllettiin myös Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Uusimmat metsävaratiedot perustuvat vuosina 2019–2021 mitattuun valtakunnan metsien inventoinnin (VMI 13/12) aineistoon. Edellinen inventointi (VMI 12) tehtiin vuosina 2014–2018.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito