WWF: Metsänomistajien päämääriä ei kysytä

Kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista metsänomistajista ei ollut kuullut ammattilaisilta suojeluvaihtoehdoista.

Metsänomistajien päämäärät eivät pääse aina esille keskusteluissa metsäammattilaisten kanssa, kertoo luontojärjestö WWF:n tilaama kyselytutkimus. Kyselyyn vastanneista metsänomistajista vain joka toiselta oli kysytty hänen tavoitettaan omistamansa metsän suhteen.

Gallup-kyselyssä tiedusteltiin yli 1 000 metsänomistajalta, minkälaista neuvontaa nämä olivat saaneet metsäammattilaisilta. Kolme neljästä metsänomistajasta koki saaneensa riittävästi tietoa metsänhoidon vaihtoehdoista.

Kaksi kolmasosaa metsänomistajista ei ollut silti kuullut ammattilaisilta suojeluvaihtoehdoista, esimerkiksi Metso-suojeluohjelmasta. Metsän jatkuvasta kasvatuksesta oli saanut tietoa vajaa puolet metsänomistajista. WWF:n mukaan metsäammattilaisten antaman neuvonnan yksipuolisuus johtaa metsäluonnon köyhtymiseen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat