WWF:n kysely: Metsänomistajille tarjotaan useimmin tasaikäiskasvatusta

Jatkuvan kasvatuksen osuus metsäneuvonnassa ei ollut muuttunut neljässä vuodessa.

Jatkuvaa kasvatusta tarjotaan metsänhoidon vaihtoehdoksi vajaalla kolmannekselle metsänomistajista, selviää ympäristöjärjestö WWF:n Kantar Agrilla teettämästä kyselystä.

Osuus ei ole kasvanut neljässä vuodessa, jolloin WWF viimeksi selvitti asiaa.

”Luontoa paremmin huomioiviin metsänhoitokeinoihin on hankalaa siirtyä, jos vaihtoehtoja ei tunneta. Siksi on ehdottoman tärkeää, että metsäalan ammattilaiset kertovat metsänomistajille monipuolisesti metsänhoidon ja suojelun vaihtoehdoista”, sanoo WWF:n johtava metsäasiantuntija Mai Suominen.

Kyselyn mukaan metsäneuvontaa tarjoava ammattilainen ei ollut kysynyt lähes puolelta vastanneista, minkälaisia tavoitteita ja päämääriä heillä on metsiensä suhteen.

Kyselyssä metsäalan ammattilaisilla tarkoitetaan esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksiä, Suomen metsäkeskusta, metsäteollisuusyrityksiä ja metsäpalveluyrityksiä.

Kyselyssä kartoitettiin, minkälaista neuvontaa metsänomistajat kokevat saaneensa metsäalan ammattilaisilta. Siihen vastasi 782 metsänomistajaa. Kyselytutkimuksen virhemarginaali on 3,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kommentit (3)

  1. Kyselyt ovat toki aina hyvästä, mutta onko otettu huomioon tosiasiaa, että neljä vuotta metsässä on hyvin lyhyt aika. Pitkään tasaikäisrakenteisena kasvatettu metsikkö ei muutu eri-ikäisrakenteiseksi vaikka kuinka haluaisi, se vaatii aikaa. Eri-ikäisyyteen tähtäävät hakkuut eivät välttämättä ole monessakaan kohteessa soveltuvia, edes tämän puusukupolven aikana. Siis malttia.

  2. Miksipä ei tarjottaisi. Huono neuvoja olisi sellainen, jonka neuvoilla metsän kasvu ja tulos saattaisivat tippua puoleen. Näin kävisi usein jatkuvan kasvatuksen kohteilla. Esimerkkejä on siitäkin, että jatkuvan kasvatuksen metsä on lähes tuhoutunut myrskyjen ja hyönteistuhojen vuoksi.

  3. ”Luontoa paremmin huomioiviin metsänhoitokeinoihin on hankalaa siirtyä, jos vaihtoehtoja ei tunneta. Siksi on ehdottoman tärkeää, että metsäalan ammattilaiset kertovat..” – on kyllä pötyä.
    On metsänomistajilla myös oma tahto, kiinnostus tai tarve kysyä tai tehdä kuten itsellisen isännän kuuluukin. Luonto huomioidaan joka käänteessä ja eurot ratkaisevat valinnan.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat