Metsänomistajat valmiita ilmastotoimiin, kunhan ne ovat vapaaehtoisia ja ne korvataan

Kyselyyn vastanneista pohjoissavolaisista metsänomistajista 75 prosenttia halusi edistää hiilensidontaa ja 82 prosenttia luonnon monimuotoisuutta.

Maa- ja metsätilalliset haluaisivat toteuttaa tiloillaan ympäristö- ja ilmastotoimia, mutta nykyiset huolenaiheet kaventavat tilallisten toimintamahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä. Vapaaehtoiset toimet kuten erilaiset tuet, korvaukset ja kompensaatiot saavat tilallisten keskuudessa kuitenkin kannatusta.

Pohjois-Savon maanomistajat kertoivat näkemyksensä ympäristö- ja ilmastotoimista kyselytutkimuksessa. Tutkimukseen osallistui 402 maanomistajaa, joista 71 oli maataloustuottajia ja 367 harjoitti metsätaloutta.

Kyselyn perusteella suurin osa tilallisista suhtautuu ilmastonmuutokseen ja sen vaikutuksiin vakavasti. Metsätilallisista 75 prosenttia halusi edistää hiilensidontaa ja 82 prosenttia luonnon monimuotoisuutta.

Metsänomistajat arvioivat tärkeimmäksi tekijäksi ilmasto- tai ympäristötoimenpiteen käyttöön ottamisessa vapaaehtoisuuden. Näin he kannattavat tukia, korvauksia ja kompensaatioita rajoitusten, kustannusten ja verojen sijaan.

Vastanneista metsänomistajista yli puolet koki, etteivät he luota päätöksentekijöiden asiantuntijuuteen kansallisissa maa- ja metsätaloutta koskevissa ilmastopäätöksissä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus