Metsäsäätiö uudisti strategiansa, haluaa laajentaa rahoituspohjaansa

Uudeksi kohteeksi tulevat vastuullisuushankkeet, joilla säätiö haluaa edistää luonnon monimuotoisuutta ja ilmastotyötä.

Suomen Metsäsäätiö aikoo laajentaa rahoituspohjaansa ja uudistaa myöntämiensä apurahojen painopisteitä. Metsäsäätiö esitteli tänään vuoteen 2027 ulottuvan uuden strategiansa, jota se pitää suurimpana uudistuksena säätiön vuonna 1995 alkaneen historian aikana.

”Metsäsäätiö teki perusteellista strategiatyötä ja kävimme uudistuksessa läpi säätiön toimintaa niin apurahatoiminnan, rahoituspohjan kuin sisäisten toimintatapojen osalta. Nyt meillä on selkeä suunta metsäalan yhteiselle kehittämiselle”, totesi hallituksen puheenjohtaja Juha Jumppanen tänään tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Uudessakin strategiassa apurahoja kohdistetaan perinteisesti tutkimukseen, lasten ja nuorten hankkeisiin sekä vaikuttajaviestintään. Uutena avauksena kohteeksi tulevat vastuullisuushankkeet, joilla säätiö haluaa edistää luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja ilmastotyötä.

Samalla Metsäsäätiö eriyttää rahoitustaan. Puukauppojen yhteydessä maksettavilla vapaaehtoisilla menekinedistämismaksuilla rahoitetaan edelleen perinteiset apurahakohteet. Uusiin vastuullisuushankkeisiin sen sijaan haetaan rahoitusta ulkopuolisilta tahoilta.

”Tarkoituksena on, että lahjoitukset käytetään monimuotoisuuteen ja ilmastoon liittyvien hankkeiden apurahoihin. Lahjoitukset voivat mahdollisesti olla myös korvamerkittyjä tiettyihin kohteisiin. Tästäkin alamme hakea kokemuksia”, kertoo toimitusjohtajan sijainen Matti Mäkelä.

Apurahahakuja ryhdytään toteuttamaan teemoittain. Viime kevään haussa painotettiin jo tiedettä ja tutkimusta. Mäkelän mukaan tämän syksyn haussa painopisteinä tulevat todennäköisesti olemaan lapset, nuoret ja vaikuttajaviestintä. Ensi vuonna olisivat sitten vuorossa vastuullisuushankkeet.

”Apurahahakujen teemoittaminen selkeyttää Metsäsäätiön apurahatoimintaa sekä hakijoiden että Metsäsäätiön näkökulmasta. Uusi toimintamalli on hyvä keino lisätä Metsäsäätiön vaikuttavuutta”, Mäkelä sanoo.

Metsäsäätiön tarkoituksena on metsätalouden tieteellisen tutkimuksen tukeminen, metsän ja sen tuotteiden, erityisesti puusta valmistettujen tuotteiden käytön edistäminen sekä Suomen metsätalouden toimintaedellytysten turvaaminen. Säätiön taustalla ovat lähes kaikki metsäalan tärkeät toimijat.

Puoli miljoonaa tutkimukseen

Metsäsäätiön tutkimusta ja tiedettä painottaneessa kesän apurahahaussa käsiteltäväksi saapui 33 hakemusta, joiden yhteissumma oli yli 3,3 miljoonaa euroa.

Säätiön hallitus myönsi apurahaa yhteensä 513 768 euroa kuudelle hankkeelle:

  • Bioperäisen CO2:n hyötykäytön mahdollisuudet ja vaikutukset Suomessa (VTT)
  • Leakage impacts of the EU’s climate and biodiversity policies on the global forest sector and its sustainability (Norwegian University of Life Sciences)
  • Täsmämetsän- ja täsmäluonnonhoidon monimuotoisuusindeksointi puunkorjuun suunnittelun tueksi (Metsäteho Oy)
  • Metsäbiotalouden arvoketjujen merkitys Suomessa ja maakunnissa (Tapio Palvelut Oy).
  • Metsien Suomi -viestintähanke
  • Finlandiataloon suunniteltu metsäinnovaationäyttely

Seuraava apurahahaku avataan lokakuussa ja päätökset vuoden viimeisistä apurahoista tehdään joulukuussa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat