Yhdeksän suomalaismeppiä kritisoi metsästrategiaa

Osa Suomen europarlamentaarikoista on julkaissut avoimen kirjeen, jossa he ilmaisevat huolensa metsästrategian sisällöstä.

Yhdeksän Suomen neljästätoista mepistä on julkaissut avoimen kirjeen, jossa he ilmaisevat huolensa EU:n metsästragian sisällöstä.

”Jäykät Euroopan laajuiset määräykset ja jopa kiellot metsänhoitokäytännöistä eivät edusta tätä päivää, jolloin luonnon monimuotoisuuden edistämiseen tulee jättää vaihtoehtoisia, eri luontotyyppeihin soveltuvia mahdollisuuksia”, kirjeessä sanotaan.

Kirjeessä korostetaan, että metsäpolitiikka kuuluu jäsenmaiden toimivaltaan ja viitataan Euroopan parlamentin aiempaan metsästrategiamietintöön. Kirjeen mukaan komissio ei tunnista puusta valmistettujan tuotteiden ilmastohyötyjä eikä sitä, että strategian ehdotuksilla olisi kielteisiä vaikutuksia talouteen ja ilmastoon.

”Strategialuonnoksissa ei käsitellä metsien taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä näkökohtia tasapainoisella tavalla”, kirjeessä todetaan.

Kirjeen ovat allekirjoittaneet Eero Heinäluoma (sd.), Elsi Katainen (kesk.), Henna Virkkunen (kok.), Laura Huhtasaari (ps.), Mauri Pekkarinen (kesk.), Miapetra Kumpula-Natri (sd.), Nils Torvalds (rkp.), Petri Sarvamaa (kok.) ja Teuvo Hakkarainen (ps.).

Korjattu Elsi Kataisen puolue 12.7.2021.

Kommentit (1)

  1. Onko Elsi loikannut kokoomukseen?

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

Kuvat