Ympäristöjärjestöt kantelivat EU:lle sudenmetsästyksestä – ”Ministeriö uhmaa EU-lainsäädäntöä”

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi viime viikolla asetuksen, joka sallii enintään 20 suden kannanhoidollisen metsästyksen.

WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto ovat lähettäneet Euroopan komissiolle yhteisen kantelun maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä sallia suden kannanhoidollinen metsästys ensi vuoden alusta.

Järjestöt katsovat, että suden kannanhoidollisen metsästyksen salliminen on tämänhetkisessä tilanteessa EU-lainsäädännön vastaista.

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi viime viikolla asetuksen, joka sallii enintään 20 suden kannanhoidollisen metsästyksen.

”On harvinaista, että otamme tällaiset keinot käyttöön ja kantelemme asetuksesta EU:n komissiolle. Mutta kun ministeriö jälleen uhmaa asetuksellaan EU-lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä, meidän on välttämätöntä saada tilanteeseen EU:n tulkinta”, sanoo WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen.

Suden metsästäminen on EU:n luontodirektiivin mukaan mahdollista, jos suden suojelutasoa ei vaaranneta, ei ole muuta tyydyttävää keinoa susikysymysten – kuten kotieläinvahinkojen – ratkaisemiseksi ja jos kannanhoidollinen metsästys voidaan toteuttaa tarkoin valvotuissa oloissa valikoiden ja rajoitetusti.

Ympäristöjärjestöt katsovat, että edellytykset suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiseen eivät täyty.

Kantelulla ei enää voi pyörtää jo annettua asetusta kannanhoidollisesta metsästyksestä. Järjestöjen katse on tulevaisuudessa, jos komissio käynnistää asiassa rikkomusmenettelyn Suomea vastaan.

Viime kädessä luontodirektiiviä tulkitsee EU:n tuomioistuin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat