Ympäristöneuvosto teki lievennyksiä ennallistamisasetukseen, Suomi äänesti vastaan

MTK palauttaisi ehdotuksen takaisin komission valmisteluun.

EU:n ympäristöministerin ovat saavuttaneet ennallistamisasetusehdotuksesta yleisnäkemyksen, jossa määräenemmistö kannatti puheenjohtajamaa Ruotsin tekemää kompromissiehdotusta. Yleisnäkemys syntyi EU:n ympäristöneuvoston kokouksessa tiistaina (20.6.). Suomi ei yleisnäkemystä kannattanut, perusteena oli muita jäsenmaita suhteellisesti suuremmat kustannukset ja niihin liittyvät epävarmuudet.

Ympäristöneuvoston yleisnäkemys on jäsenmaiden yhteinen kanta, mutta ei vielä lopullinen päätös asetuksesta. Euroopan parlamentissa aloitteen käsittely on vielä kesken. Jahka parlamentti on saanut kannastaan päätettyä, alkavat kolmikantaneuvottelut neuvoston, parlamentin ja komission välillä. Parlamentti käsittelee asetusta heinäkuussa.

Kustannuksia laskettava

Suomi pyrkii vaikuttamaan asetuksen jatkokäsittelyyn aktiivisesti, ympäristöministeriöstä kerrotaan. Suomi on edellyttänyt kustannusten merkittävää madaltamista ja esittänyt erilaisia jäsenmaiden olosuhteet huomioivia sekä toimeenpanon joustavuutta lisääviä muutoksia.

Ennallistamisasetus pyrkii pysäyttämään luontokadon vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on parantaa luonnon tilaa laajasti eri ympäristöissä sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Toimenpiteiden olisi katettava vähintään 20 prosenttia EU:n maa- ja merialueista vuoteen 2030 mennessä, ja vuoteen 2050 mennessä kaikki ennallistamisen tarpeessa olevat ekosysteemit.

Ruotsin johdolla neuvotellussa kompromississa saatiin joitakin lievennyksiä muun muassa kaupunkien viheralueita koskeviin vaatimuksiin ja turvemaiden ennallistamiseen. Suomelle nämä lievennykset eivät siis kuitenkaan riittäneet.

MTK: Ehdotus palautettava komission valmisteluun

MTK on pettynyt neuvoston enemmistöpäätökseen. Järjestö on korostanut, että jäsenmaita edustavalta neuvostolta tarvitaan tasapainoinen näkemys, joka taklaa Suomelle vaikeat kirjaukset.

”Suunta on oikea, mutta vauhti ei riitä maaliin asti. Yleisnäkemys ei anna varmuutta siihen, että Suomen kannalta kohtuuttomia kustannuksia saataisiin merkittävästi alennettua tai että lopullinen lainsäädäntö jättäisi jäsenvaltioille riittävästi kansallista liikkumavaraa”, arvioi MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila tiedotteessa.

MTK vaatii, että lainsäädäntöehdotuksen eteneminen on pysäytettävä kokonaan viimeistään parlamentin täysistunnossa.

”Yleisnäkemys on löperö, parlamentti on sekaisin ja komission alkuperäinen ehdotus on surkea. Kehnoista aineksista on mahdotonta leipoa hyvää lopputulosta. Siksi tämän lainsäädäntöehdotuksen ei tule edetä kolmikantaneuvotteluihin, vaan sen on palattava takaisin komission valmisteluun”, Marttila painottaa.

 

Lisää aiheesta: Ennallistamisasetus repii Euroopan parlamenttia

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus