Sahateollisuus: Yksi hallituksen tärkeimmistä tehtävistä EU-vaikuttaminen

Järjestöä ilahduttivat hallitusohjelman kirjaukset puun saatavuuden turvaamisesta.

Itsenäisiä sahoja edustava Sahateollisuus ry löytää uuden hallituksen ohjelmasta paljon hyvää. Metsien käyttö, raaka-aineen saatavuus ja teollisuuden rooli Suomessa on tunnistettu hyvin, järjestöstä todetaan. Tervetullutta on myös panostus EU-vaikuttamiseen.

”Yksi uuden hallituksen tärkeimmistä tehtävistä tälle vuodelle on EU-vaikuttaminen, jotta seuraavan komission kaudesta tulisi teollisuuden kannalta aiempaa parempi. Kustannuskilpailukyvyn ja puun saatavuuden varmistaminen ovat kaksi keskeistä ohjenuoraa”, toteaa Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto.

Järjestö on tyytyväinen myös hallitusohjelman Metsähallitusta koskeviin kirjauksiin. Metsähallituksen merkitys sahateollisuuden puun saatavuudelle on suuri. Hallitusohjelmaan kirjattiin päätös siitä, miten hakkuumahdollisuudet on käytettävä optimaalisesti, määrät on säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla tai niitä voi maltillisesti kasvattaa.

”Metsähallitukseen liittyvät kirjaukset tuovat toimintavarmuutta teollisuudelle, koska hakkuumahdollisuuksia ei lasketa. Tältä pohjalta on hyvä keskeisten ministereiden johdolla viimeistellä Metsähallituksen omistajapoliittiset linjaukset”, Aalto sanoo.

Myönteistä on sekin, että hallitus sitoutui lisäämään tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-menoja (TKI).

”Hallituksen sitoutuminen TKI-toiminnan lisäämiseen tarkoittaa käytännössä merkittävää lisäystä julkiseen TKI-rahoitukseen. Tästä rahoituksesta tulisi korvamerkitä osuus suoraan puurakentamisen edistämiseen. Aiemmin puurakentamisen edistämiseen on käytetty hyvin pieniä, muutaman miljoonan euron määrärahoja, jotka eivät ole mahdollistaneet puurakentamisen tosiasiallista edistymistä”, toimitusjohtaja Aalto sanoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa