10 kysymystä metsänhoidon suosituksista

Metsänhoidon suositukset peilaavat aikaansa. Nyt suositukset löytävät uudesta verkkopalvelusta.

Metsänhoidon suositukset on juuri siirretty uuteen sähköiseen palveluun, josta niitä on helppo selata. Kuvassa palvelun testiversio. (Kuvaaja: Tapio)
Metsänhoidon suositukset on juuri siirretty uuteen sähköiseen palveluun, josta niitä on helppo selata. Kuvassa palvelun testiversio. (Kuvaaja: Tapio)

1. Mitä metsänhoidon suositukset ovat?

Suositukset kertovat, millä tavoin metsiä voidaan hoitaa ja käyttää kestävästi. Ne tarjoavat vaihtoehtoja, joista metsänomistajat voivat valita itselleen parhaiten sopivat.

Uudistamisen osalta suosituksista selviää esimerkiksi, että mänty kasvaa laadukkaaksi tukkipuuksi kuivahkoilla ja sitä karummilla kankailla sekä rämeillä ja karuissa korvissa. Kuusi taas viihtyy erityisesti maalajiltaan keskikarkeilla ja hienoilla tuoreilla kankailla sekä lehtomaisilla kankailla. Männikkö voidaan uudistaa kylväen, istuttaen tai luontaisesti, kuusikko istuttaen tai luontaisesti.

2. Kenelle suositukset on tehty?

Suositukset on tehty erityisesti metsänomistajille, mutta niitä käyttävät myös metsäalan ammattilaiset.

3. Mihin suosituksia tarvitaan?

Metsälainsäädäntö ja metsäsertifiointi määrittelevät metsänhoidon rajat, mutta ne eivät kerro, miten metsänomistaja voi toteuttaa omia tavoitteitaan metsänhoidossa. Se on suositusten tehtävä.

4. Huomioivatko suositukset metsänomistajien moninaisuuden?

Kyllä. Metsänomistajien päätöksentekoon vaikuttavat erilaiset teemat, kuten talous, luonto, ilmasto ja sosiaaliset suhteet. Suositukset antavat vaihtoehtoja siihen, miten metsiä kannattaa hoitaa riippuen siitä, mitä teemoista painottaa.

5. Mikä on yleisin tilanne, jossa metsänomistaja hyötyy suosituksista?

Suosituksiin tukeudutaan usein silloin, kun mietitään, mitä omalla metsätilalla kannattaa tehdä. Suositukset auttavat metsänomistajaa määrittelemään metsänhoidon tavoitteita ja kertovat, miten niihin päästään.

Metsänomistajat saattavat käyttää suosituksia arjessaan myös huomaamattaan. Esimerkiksi metsäsuunnitelmien ja Metsään.fi-palvelun toimenpide-ehdotukset perustuvat pitkälti metsänhoidon suosituksiin. Jos ei aseta tilaamalleen metsänhoitotyölle tarkempia vaatimuksia, se tehdään yleensä suositusten mukaan.

6. Onko suosituksia pakko noudattaa?

Ei, suositusten noudattaminen on vapaaehtoista.

7. Kuka laatii suositukset?

Suositukset laaditaan laajapohjaisessa metsä- ja ympäristöalan yhteistyössä, jota Tapio koordinoi. Työtä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Suosituksilla viedään käytäntöön kansallisen metsästrategian tavoitteita.

8. Perustuvatko suositukset tutkimustietoon?

Suositukset perustuvat sekä tutkimustietoon että käytännön kokemukseen. Tutkimustiedolla on suuri painoarvo, mutta myös käytäntö pitää huomioida.

Joskus joudutaan turvautumaan pelkkään käytännön kokemukseen, sillä kaikkea ei ole vielä tutkittu. On myös tilanteita, joissa jostain tietystä aiheesta ei ole tutkimustietoa eikä käytännön kokemusta. Silloin tutkijat ja käytännön toimijat pyrkivät löytämään parhaat toimintatavat keskustelemalla.

9. Mistä suositukset löytyvät?

Suositukset on juuri siirretty uuteen metsänhoidon suositusten sähköiseen palveluun, joka löytyy osoitteesta www.metsanhoidonsuositukset.fi. Suositukset ovat vapaasti kaikkien saatavilla.

10. Mitä uutta sähköinen palvelu tuo?

Metsänomistajan näkökulmasta suositusten sisältöä pystyy selaamaan entistä jouhevammin. Aiemmin useampana pdf-tiedostona ollut sisältö löytyy nyt yhdestä tietopalvelusta.

Merkittävin uudistus on kuitenkin se, että suositustieto voidaan nyt jakaa rajapinnan kautta suoraan metsäalan eri tietojärjestelmiin. Se tarkoittaa sitä, että suosituksiin tehtävät päivitykset näkyvät saman tien myös tietojärjestelmissä.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehti Makasiinissa 6/2020.

 

Kommentit (2)

  1. Pannilan isäntä

    http://www.metsanhoitosuositukset.fi vaikuttaa hyvältä. Onneksi suositukset on saatu tietoteknisesti nykyaikaan. Ja saatavilla ovat viimeisimmät ajantasalla olevat suositukset. Käytettävyys ainakin kannettavalla tietokoneella 17 ” näytöllä on ihan hyvä.

  2. Pannilan isäntä

    Anteeksi kirjoitusvirheeni oikea linkki on

    http://www.metsanhoidonsuositukset.fi

Metsänhoito Metsänhoito