7 kysymystä metsänuudistamisesta

Metsänuudistamisen tavoite on varmistaa, että kaadetun puuston paikalle syntyy mahdollisimman nopeasti hyväkasvuinen taimikko.

Taimen istuttaminen muokattuun maahan parantaa sen kasvuunlähtöä. (Kuvaaja: Sami Karppinen)
Taimen istuttaminen muokattuun maahan parantaa sen kasvuunlähtöä. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

1 Miksi maa muokataan ennen istutusta ja kylvöä?

Maanmuokkaus takaa, että uusi puusukupolvi lähtee nopeasti kasvuun. Se vähentää pintakasvillisuuden aiheuttamaa kilpailua vedestä ja ravinteista ja suojaa taimia tukkimiehentäiltä. Muokattu maa on myös lämpimämpi ja sisältää enemmän ravinteita ja happea kuin muokkaamaton maa.

2 Millaiselle kasvupaikalle eri puulajit sopivat?

Mänty viihtyy karummilla mailla eli kuivilla ja kuivahkoilla kankailla. Rehevämmät kasvupaikat eli tuoreet kankaat, lehtomaiset kankaat ja lehdot sopivat taas kuuselle ja lehtipuille. Tuoreista kankaista karuimmat voi uudistaa myös männylle.

3 Pitääkö metsänuudistajan pitäytyä yhdessä puulajissa?

Nykyään ei pyritä enää yhden puulajin metsiin, vaan muitakin puulajeja kuin pääpuulajia saa olla jonkin verran. Myös ravinteisuuden vaihtelu uudistusalalla on hyvä huomioida. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi kuusen istutusalalla on karumpia kohtia, istutetaan niihin kuusen sijaan mäntyä.

4 Kannattaako metsänviljelyssä käyttää jalostettua siementä?

Kyllä. Jalostetun siemenen käyttö lisää puuston kasvua puulajista riippuen 10–30 prosenttia ja parantaa puuston laatua.

Aina jalostettua siementä ei ole tarjolla. Kaikkiin Pohjois-Suomen metsänviljelyihin jalostettua siementä ei löydy, ja kuusella on hyviä siemenvuosia niin satunnaisesti, että jalostettua siementä ei joka vuosi saada.

5 Millaiselle kasvupaikalle kylvö sopii?

Kuiville ja kuivahkoille kankaille sekä turvemaista varputurvekankaille ja osalle puolukkaturvekankaista. Kylvettävän alueen maalajin on hyvä olla lajittunut eli sellainen, joka koostuu pitkälti samankokoisista maahiukkasista. Lajittumattomat eli keskenään erikokoisia maahiukkasia sisältävät maalajit routivat herkästi ja niillä kasvaa enemmän pintakasvillisuutta.

6 Mille puulajeille kylvö sopii?

Kylvö sopii lähinnä männylle. Kuusen ja koivun kasvupaikoilla pintakasvillisuuden kilpailu on liian kova.

7 Millaiselle kasvupaikalle istutus sopii?

Kuivahkoille kankaille ja sitä rehevämmille kasvupaikoille. Istutus sopii kaikille puulajeille.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehti Makasiinissa 3/2018.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat