Ajourat kuin valtatiet ja puusto liian harvaa

Päin prinkkalaa tehdyistä ensiharvennushakkuista näyttää tulleen maan tapa. Metsänomistajien taimikonhoitorästit kostautuvat puiden kasvaessa, mutta metsäammattilaiset ovat niitä, jotka menevät nuoriin metsiin turhan suurilla koneilla liian aikaisin – ja kaatavat liikaa puita.

Metsäkeskuksen elinkeinopäällikkö Matti Virkkunen laskee onkivavalla pyörähtämällä pystyyn jääneiden puiden lukumääriä ja metsäneuvoja Kari Turunen kirjaa tuloksen. ääosa Uuraisilla sijaitsevasta kolmen hehtaarin suuruisesta männiköstä on selvästi ensiharvennettu liian aikaisin. (Kuvaaja: Sami Karppinen)
Ladataan...

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat