Ajourat kuin valtatiet ja puusto liian harvaa

Päin prinkkalaa tehdyistä ensiharvennushakkuista näyttää tulleen maan tapa. Metsänomistajien taimikonhoitorästit kostautuvat puiden kasvaessa, mutta metsäammattilaiset ovat niitä, jotka menevät nuoriin metsiin turhan suurilla koneilla liian aikaisin – ja kaatavat liikaa puita.

Metsäkeskuksen elinkeinopäällikkö Matti Virkkunen laskee onkivavalla pyörähtämällä pystyyn jääneiden puiden lukumääriä ja metsäneuvoja Kari Turunen kirjaa tuloksen. ääosa Uuraisilla sijaitsevasta kolmen hehtaarin suuruisesta männiköstä on selvästi ensiharvennettu liian aikaisin. (Kuvaaja: Sami Karppinen)
Metsäkeskuksen elinkeinopäällikkö Matti Virkkunen laskee onkivavalla pyörähtämällä pystyyn jääneiden puiden lukumääriä ja metsäneuvoja Kari Turunen kirjaa tuloksen. ääosa Uuraisilla sijaitsevasta kolmen hehtaarin suuruisesta männiköstä on selvästi ensiharvennettu liian aikaisin. (Kuvaaja: Sami Karppinen)
Ladataan...

Kommentit (1)

  1. Metsäkeskuksen asiantuntija toteaa, että osalle hakkuuta olisi riittänyt ennakkoraivaus ja ensiharvennus olisi tehtävä muutaman vuoden kuluttua. Käsittääkseni tuo on ristiriidassa Kemera-tukien saannin suhteen. Raivuuta ei saa aloittaa ennen kuin tukihakemus on sisällä ja toisaalta hankkeen toteuttamiselle on tiukahko aikaraami. Eli mielestäni tukiehdot (joiden rahoja jää säännönmukaisesti miljoonatolkulla vuosittain käyttämättä) on rakennettu sellaisiksi, että esitettyä jaksollista ja sinällään järkevää nuorten metsien hoitotapaa ei voida tuettuna suorittaa. Eli pitäisikö Metsäkeskuksen tukien ehtoja tarkistaa enemmän maallikkojärkisiksi? Sinällään miestyö ja kevyempi konekalusto ovat kyllä ehdottomia edellytyksiä tulevaisuuden riittävän puumäärän ja -laadun turvaamiseksi!

Metsänhoito Metsänhoito