Ei hirviä tähän taimikkoon!

Taimikkojen hirvituhoja voi vähentää varmuudella vain aidalla – ja itävaltalaisella lampaanrasvalla.

Syksyllä ruiskutettu Trico-lampaanrasvakarkote suojaa männyntaimea hirvien syönniltä talven yli. Karkote valkaisee neulaset. Trico toimii niin havu- kuin lehtipuiden suojauksessa. Suojeltavan taimikon tulee olla kuiva ja seuraavan vuorokauden sateeton ja kasteeton.
Syksyllä ruiskutettu Trico-lampaanrasvakarkote suojaa männyntaimea hirvien syönniltä talven yli. Karkote valkaisee neulaset. Trico toimii niin havu- kuin lehtipuiden suojauksessa. Suojeltavan taimikon tulee olla kuiva ja seuraavan vuorokauden sateeton ja kasteeton.

Tehdään heti alkuun selväksi, että yhdelläkään hirvien karkotuskeinolla ei ole mahdollista suojata kaikkia taimikoita alueilla, joilla on paljon hirviä. Ainoa hirvien aiheuttamiin syöntituhoihin laaja-alaisesti vaikuttava keino on hirvien määrän pitäminen tuhojen kannalta siedettävällä tasolla.

Tuhoihin on kuitenkin olemassa paikallisia lääkitsemiskeinoja. Eniten tappiota syntyy mänty- ja koivutaimikoissa, joten karkotteet kannattaa keskittää niihin.

Markkinoilla on tällä hetkellä vain yksi tieteellisissä tutkimuksissa toimivaksi vahvistettu hirvenkarkotuskeino: itävaltalainen lampaan teurasjäterasvoista valmistettu Trico. Taimiin ruiskutettavan Tricon vaikutus perustuu siihen, että se tekee puista niin pahanhajuisia ja -makuisia, että hirvi jättää taimet rauhaan.

”Kaikkia taimikon taimia ei tarvitse käsitellä Tricolla, vain parhaimmat puut. Tarkoituksena on suojata ne taimet, jotka jäävät kasvamaan tukkipuiksi ensiharvennuksen jälkeen”, kertoo Tricon tehoa tutkinut Juho Matala Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Tricon ruiskutus kannattaa kohdistaa laatutaimien latvoihin ja ylimpiin latvakasvaimiin.

”Männyn laa-dun kannalta tärkeintä on rungon säilyminen ehjänä. Kun latvakasvain on käsitelty, hirvet eivät syö niin paljon sivuoksiakaan”, Matala sanoo.

Usein myös käsittelemättömät taimet saavat olla rauhassa taimikossa, johon on levitetty lampaanrasvakarkotetta. Hirvet siirtyvät lähistöllä olevaan, suojaamattomaan taimikkoon.

Monta ruiskutuskertaa

Tricon ongelma on, että ainetta tulee levittää taimikoihin uudestaan joka vuosi. Periaatteessa taimia voisi siis joutua käsittelemään taimilaatikosta siihen pituuteen, kun latvaa vielä yltää ruiskuttamaan eli noin kolmen metrin korkeuteen asti.

”Taimia on joskus käsitelty jo istutuslaatikoissa valkohäntäpeura- ja metsäkauristuhojen varalta. Pahimmat hirvituhot ovat usein parimetrisissä taimikoissa”, Matala kertoo.

Jos mäntytaimia haluaa suojata alkumetrien kasvuvaiheen yli, käsittelyvuosia tulee helposti 5–10. Yksi karkoteruiskutus säilyy männyissä noin vuoden verran. Matalan mukaan siitä ei ole tutkimusta, vaikuttaako vuodentakainen käsittely vielä seuraavankin talven syöntiin.

Suomen riistakeskus tukee Trico-karkotteen ja toisen puidensuojauskeinon, hirvinauhan saatavuutta maa- ja metsätalousministeriön myöntämällä erityisavustuksella. Metsänomistajan kannattaa olla hirvikarkoteasioissa yhteydessä Riistakeskuksen paikalliseen aluetoimistoon. Myös paikallinen riistanhoitoyhdistys tai esimerkiksi metsänhoitoyhdistys voivat auttaa asiassa.

Artikkeli julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehdessä 18/2017

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat