Hannun hintaseuranta: Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 557 kauppaa

Alkuvuonna tilakauppaa on käyty jokseenkin viimevuotiseen tahtiin.

Tänä vuonna Hannu Liljeroos on kirjannut hintaseurantaansa 726 uutta kohdetta ja 557 solmittua kauppaa. Kesäkuussa markkinoille tuli peräti 194 myyntikohdetta. Myyty metsämaan pinta-ala on noin 18 500 hehtaaria. Siitä on 45 prosenttia Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Myyty pinta-ala on lähellä kahden edellisen vuoden lukuja.

Seurannan tilakauppojen kauppasummat ovat alkuvuonna yhteensä noin 72 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaava luku oli 64 miljoonaa euroa. Tästä voi jo päätellä, että hintataso on tänä vuonna noussut. Myydyt hehtaarit jakaantuvat eri maakuntiin jokseenkin samassa suhteessa kuin vuosi sitten eli se ei selitä muutosta.

Toteutuneissa kaupoissa on metsämaan hehtaarin keskipuusto 98 kuutiota, mikä on kaksi mottia viimevuotista enemmän. Tukkipuun osuus on keskimäärin 29 prosenttia.  Nousua on kaksi prosenttia. Metsämaan keskihinta on alkuvuoden kaupoissa 3871 euroa hehtaarilla, ja puustokuution keskihinta 39 euroa.

 

Maakunta Kaupan
kpl
Myyty
kpl
Myyty
ha
Taimi-
kot, %
Hakkuu-
kypsät, %
Puusto
m3/ha
Tukki-% e/ha e/m3 Hinta-
kerroin
Puusto-
kerroin
Varsinais-Suomi 20 18 485 25 13 125 37 6751 54 1,23 1,49
Satakunta 21 21 470 37 18 118 42 5973 51 1,08 1,38
Häme-Uusimaa 29 24 770 34 8 107 35 6307 59 1,31 1,72
Etelä-Karjala 24 18 352 31 20 124 41 5928 48 1,12 1,33
Kymenlaakso 27 14 315 26 5 119 29 5322 45 1,11 1,40
Pirkanmaa 42 37 884 26 16 125 39 5882 47 1,13 1,35
Etelä-Savo 56 37 974 28 12 115 39 5772 50 1,04 1,28
E- ja K-Pohjanmaa 88 67 2007 26 12 92 27 3245 35 1,05 1,24
Keski-Suomi 49 47 1146 26 11 114 37 5275 46 0,97 1,16
Pohjois-Savo 62 43 1100 31 6 99 30 4405 44 1,07 1,26
Pohjois-Karjala 76 53 1768 26 13 113 33 4772 42 1,03 1,26
Kainuu 45 30 1679 23 10 95 25 3387 36 1,24 1,40
Pohjois-Pohjanmaa 129 108 3808 20 14 92 21 2674 29 1,07 1,22
Lappi 58 40 2755 21 12 66 15 1604 24 1,11 1,32
Koko maa 726 557 18513
lisäys kesäkuu 194 124 3861
lisäys tammi-kesäkuu

Koko maassa metsämaan keskihinta on noussut viime vuodesta 465 euroa eli 14 prosenttia. Kun ottaa huomioon erot puumäärissä, tukkiosuuksissa ja kauppojen alueellisissa jakautumissa, niin hintataso on noussut alkuvuonna viime vuoden hintatasoon verrattuna noin 300 euroa eli yhdeksän prosenttia. Se on Liljeroosin arvion mukaan paljon. Osan siitä selittänee sahapuiden kantohintojen voimakas nousu.

Maakuntien tunnuslukujen perusteella näyttää siltä, että hintataso on kohonnut kaikkialla. Kovin muutos on tapahtunut Häme-Uusimaalla ja Kainuussa, joissa hintakerroinkin on noussut parikymmentä prosenttia.

Kesäkuun aikana tehtiin monta suurta kauppaa. Selvästi suurin oli Kainuussa tehty kauppa, jossa ostajana on Polttina Oy. Liljeroos varmisti kaupan edustavuuden välittäjänä toimineelta Kajaanin Seudun Metsäpalvelun Pekka Manniselta.

”Alueella ei ole kaavaa eikä muuta kuin metsätalousmaata. Se on vanhan metsän yhtenäinen alue, mikä lienee vaikuttanut kauppahintaan. Toki tässä on pienien vesistöjen rantoja, mutta ei mitään normaalista kainuulaisesta metsätilasta poikkeavaa. Vanhaa pakettipeltoa on jonkin verran, mutta se ei selitä korkeampaa hintaa. Maakuntakaavassa tällä alueella ei ole esimerkiksi tuulivoimavarauksia. Osa palstoista sijaitsee pohjavesialueella. Palautteen perusteella puustotiedon pitäisi olla linjassa todellisuuden kanssa”, kertoo Manninen. Hänen mukaansa alueella oli metsävaratiedon perusteella enemmän puustoa, kuin mitä maastoarvio lopulta osoitti.

Kesäkuun suurimmat kaupat:

pinta-ala lähtöhinta kauppahinta hintakerroin ostaja
Sotkamo 108 830000 1605000 1,65 Polttina Oy
Joensuu 112 530000 606910 UB Metsä metsärahasto
Tammela 51 325000 435500 1,30 yksityinen
Sastamala 78 270000 419000 1,23 yksityinen
Hämeenlinna 36 299000 405000 1,26 yksityinen
Säkylä 24 300000 403500 1,13 TN-Metsä Oy
Kontiolahti 66 270000 378700 1,17 Tornator Oyj
Kiuruvesi 24 285000 375150 1,31 yksityinen
Sotkamo 109 320000 329500 0,90 OP Metsärahasto
Forssa 55 tarjous 333200 1,23 yksityinen
Kuhmoinen 43 280000 326100 1,06 yksityinen
Liperi 37 278000 322101 0,95 GreenGold Timberlands 1 Oy
Enonkoski 32 250000 300000 1,14 yksityinen

 

Polttina Oy on ostanut tänä vuonna kaksi muutakin kohdetta ja maksanut niistä vastaavien hintakertoimien mukaisesti. Nämä esimerkit osoittavat, että ostajilla voi olla yksilölliset arvostukset, ja ne ovat valmiita maksamaan tietyntyyppisistä kohteista hyviä hintoja. Kaupan edustavuutta ei ole aina helppoa määrittää.

Suurten kauppojen tilastossa on poikkeuksellisen paljon yksityisiä ostajia. Tämä voi olla tilapäinen ilmiö tai sitten se voi osoittaa sen, että markkinoiden hintataso on entistä paremmin muidenkin ostajien kuin ammattisijoittajien tiedossa.

Institutionaalisten ostajien kaupat

Eri instituutiot ovat käyttäneet alkuvuonna ostoihinsa rahaa noin 39 miljoonaa euroa, mikä on 54 prosenttia kaikkien kauppojen kauppasummista. Nämä luvut ovat jokseenkin samalla tasolla kuin vuosi sitten. Institutionaaliset ostajat ovat tehneet kauppoja kaikissa maakunnissa, eniten Pohjois-Karjalassa. Ostetun metsämaan ala on noin 10 000 hehtaaria. Kaikkien kauppojen keskikauppahinta on 129 000 euroa, instituutioiden kaupoissa se on 200 000 euroa.

Institutionaalisten ostajien suuressa joukossa metsärahastot ovat vain yksi ryhmä. Kotimaisten metsärahastojen (OP, UB ja FIM) ostot ovat alkuvuonna yhteensä 15 miljoonaa euroa, mikä on 40 prosenttia kaikista instituutioiden kaupoista. Lisäksi kaksi ruotsalaista metsärahastoa ovat ostaneet metsää yhteensä 5,2 miljoonalla eurolla. Muita suuria ostajaryhmiä ovat sijoitusyhtiöt (Tornator, Polttina ym), säätiöt (Luonnonperintösäätiö), yhteismetsät ja valtio.

Markkinatilanne altis keinottelulle

Nykyinen markkinatilanne on luonut mahdollisuuksia myös keinottelulle. Eräs yritys on ostanut metsätiloja, niputtanut ne yhdeksi paketiksi, ja myynyt sitten hyvällä voitolla eteenpäin. Kahdessa tänä vuonna tehdyssä kaupassa omistajaa on vaihtanut lyhyellä ajalla 28 kohdetta. Kauppojen yhteisala on reilu 1700 hehtaaria ja kauppasummat yhteensä 2,5 miljoonaa euroa.

Liljeroos tutki tarkemmin kesäkuulla tehtyä kauppaa, jossa oli kymmenen tilaa Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapista. Yritys on ostanut tilat 2020 ja 2021 ja maksanut niistä 801 975 euroa. Kesäkuussa FIM Metsän kanssa tehdyssä kaupassa kauppahinta on 1 150 000 euroa. Kyse täytyy olla samoista maista, koska kiinteistötunnukset ja pinta-alat täsmäävät.

”Täytyy hieman ihmetellä sitä, että metsärahastolla on näin kova ostonälkä”, toteaa Liljeroos.

Näistä kesäkuun kaupan kymmenestä kohteesta viisi on seurannassa eli ne ovat olleet julkisesti tarjolla. Loput kaupat on lienee tehty kahdenvälisesti. Samainen yrittäjä harjoittaa toisen yrityksensä nimissä myös kiinteistönvälitystä.

Muistamme varmaan hyvin Jyrki Ketolan/Taalerin kaupan neljä vuotta sitten. Varainhoitoyhtiö Taaleri myi 2017 vain viiden vuoden omistuksensa jälkeen yli 14 000 hehtaarin metsätilat ranskalaiselle vakuutusjätti AXA:lle. Taaleri ilmoitti kirjanneensa kaupassa noin 2,7 miljoonan euron tuottopalkkion. Tämä Taalerin metsärahasto I oli suunnattu institutionaalisille sijoittajille, ja se oli ostanut metsänsä UPM:ltä.

Kommentit (1)

  1. Panu

    Ilona Herlinin Polttina Oy ilmeisesti ostaa metsät suojeltaviksi. Hänen säätiönsä (Koneen Säätiö) rahoittaa huomiota saaneita lahopuu- ym kartoituksia, joita on tehty ainakin yhteismetsien mailla Lapissa.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

Kuvat