Hannun hintaseuranta: Metsätilakauppojen määrät edelleen jäljessä viime vuotta

Laskuun ovat vaikuttaneet muun muassa UPM:n kohteiden väheneminen sekä Metsähallituksen ja Tornatorin tarjonnan tyrehtyminen.

 

Hannun hintaseuranta 1.1.-30.6.2017. Seuranta kattaa noin 90 prosenttia vapaiden markkinoiden tilakaupoista.

Maakunta kaupan kpl myyty kpl myyty ha taimikot % hakkuu-kypsät % puusto m³/ha  tukki-% e/ha e/m³ hinta-kerroin puusto-kerroin
Varsinais-Suomi 14 11 186 23 26 125 47 5332 43 1,01 1,2
Satakunta 23 14 371 26 24 123 40 4856 40 0,97 1,21
Häme-Uusimaa 38 28 671 33 15 121 40 5389 44 1,07 1,34
Etelä-Karjala 32 20 647 41 12 90 36 3804 42 0,91 1,28
Kymenlaakso 31 20 306 32 14 120 40 4634 39 0,93 1,15
Pirkanmaa 41 30 836 30 14 112 37 5410 48 1,14 1,44
Etelä-Savo 44 40 1115 31 12 121 41 4704 39 0,92 1,15
E- ja K-Pohjanmaa 88 79 2088 27 17 95 27 2714 28 0,9 1,08
Keski-Suomi 69 56 1611 27 9 111 31 3826 34 0,87 1,05
Pohjois-Savo 56 44 1560 30 12 103 31 3391 33 0,83
Pohjois-Karjala 59 50 1344 26 13 115 30 3344 29
Kainuu 91 88 5963 19 4 89 22 1990 22 0,77 0,98
Pohjois-Pohjanmaa 129 94 4666 21 8 84 16 1747 21 0,87 1,05
Lappi 33 27 1832 27 11 61 15 993 16 0,73 0,92
Koko maa 748 601 23196
lisäys 6.kk 127 103 3505

 

Kesäkuulla tuli uusia kohteita tarjolle vähemmän kuin toukokuulla. Koko vuoden saldo on nyt 748 kohdetta, mikä on selvästi vuodentakaista vähemmän. Tarjonta on laskenut UPM:n kohteiden vähenemisen myötä. Myös Metsähallituksen ja Tornatorin tarjonnan tyrehtyminen näkyy varsinkin Lapin myyntikohteiden laskuna.  Kesäkuulla myyntikohteiden määrä lisääntyi erityisen paljon Pirkanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Tarjolla on hyviä ja monipuolisia kohteita.

Uusia kauppoja päätettiin kesäkuun aikana 103 ja koko vuoden kauppamäärä on nyt 601. Se on myös vähemmän kuin vuosi sitten. Kesäkuu suurin tilakohtainen kauppa tehtiin Kangasniemellä Etelä-Savossa sijaitsevasta 102 hehtaarin suuruisesta kohteesta. Kauppahinta oli 785 555 euroa ja se oli hieman tila-arvion summa-arvoa suurempi. Sattumoisin kävin katsastamassa tämän kohteen ja mielestäni kohteen puustot oli arvioitu reilusti alakanttiin.

Keskiluvuissa on kuukausittain vaihtelua varsinkin, jos maakunnan myytyjen kohteiden määrä on pieni. Tässä tilastossa poikkeamat edelliseen seurantataulukkoon ovat aika pieniä lukuun ottamatta Etelä-Savoa. Siellä tehtiin kesäkuulla kolmetoista kauppaa, jotka nostivat tuntuvasti kaikkia keskilukuja.

Pirkanmaalla tehtiin yhteensä neljä kauppaa ja kaikki kohteet sijaitsevat Tampereen suunnalla. Näissä kaikissa maksettiin tila-arvion summa-arvon yli, ja Pirkanmaa pysyi tilastokärkenä hintatunnuksilla mitattuna.

Rahastot ja metsäsijoittajat jatkoivat aktiivista kaupankäyntiään myös kesäkuulla. Tornator, Forestor, Op-metsänomistajarahasto ja UB-rahastot ostivat yksityismaiden kohteita eri puolilta Pohjanmaata, Keski-Suomea, Savoa ja Pohjois-Karjalaa. Kohteiden määrä oli 14 ja kauppasummat yhteensä noin 2,0 miljoonaa euroa.

UPM teki myös kohteistaan kesäkuulla runsaasti kauppoja. Tornator osti Pohjois-Karjalasta 7516 hehtaaria ja kauppasumma oli noin 28 miljoonaa euroa. Op-metsänomistajarahasto osti Kainuusta 3557 hehtaaria ja kauppasumma oli noin 8,5 miljoonaa euroa. Lisäksi UB-rahasto osti Kainuusta 1703 hehtaaria kauppahinnan ollessa 2,1 miljoonaa euroa.

Hintakerroin kuvaa toteutuneen kauppahinnan ja summa-arvon keskimääräistä suhdetta. Summa-arvosta ei ole tehty vähennystä eli se on puuston, taimikoiden ja maan arvojen summa. Puustokerroin kuvaa toteutuneen kauppahinnan ja puuston arvon keskimääräistä suhdetta.

Muita havaintoja

Pieni parannusehdotus: Välittäjät ilmoittavat yleisesti, että otetaan tarjouksia vastaan tiettyyn päivämäärään asti. Mikäli kohde on tarkoitus myydä eniten tarjoavalle, se olisi toivottavaa erikseen mainita. Nythän ei ostaja aina tiedä, mikä on pelin henki. Toki myyjä viime kädessä aina päättää, hyväksyykö yhtäkään tarjousta.

Erikoinen kauppa tehtiin kesäkuulla Kymenlaaksossa. Siinä metsänhoitoyhdistys osti kaupan kohteena olleen tilaryhmän välittäjäyhtiöltä, jonka osaomistajana kyseinen yhdistys itse on. Kysyin asiasta kaupan välittäneeltä henkilöltä, ja hänen mukaansa kauppaan ei liity mitään dramatiikkaa. Yhdistyksen tarjous oli ollut kaikista paras. Nykyään korostetaan kaikessa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Olisiko tässä tapauksessa ollut parempi, jos kohteen välittäjänä olisi toiminut joku muu?

Lisään katsaukseeni ensimmäistä kertaa oheisen valokuvan. Kuva on otettu toukokuulla Mikkelissä. Myyntiesitteen mukaiset kuviotiedot ovat seuraavat: kuusikon ikä on 28 vuotta, maapohja OMT, puumäärä 164 m3/ha, josta tukin osuus on 25 %. Myyntiesitteessä kuvion hehtaarihinnaksi on saatu 10820 euroa. Hinnoittelussa odotusarvokerroin on 2,7 ja odotusarvolisä yli 6000 euroa. – Mikäli kuusikon käypä arvo olisi todella noin suuri, kuusikoiden kasvattaminen olisi loistavaa bisnestä.

Kuva: Hannu Liljeroos

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut