Hannun hintaseuranta: Suurten kauppojen tammikuu

Tammikuun suurin julkinen metsätilakauppa tehtiin Somerolla, mutta vielä suurempi kauppa kahden instituutiosijoittajan välillä Pohjois-Suomessa.

Hannun hintaseurannan taulukossa on siirrytty liukuvaan 12 kuukauden seurantaan. Kuva: Hannu Liljeroos
Maakunta Kaupan
kpl
Myyty
kpl
Myyty
ha
Taimi-
kot, %
Hakkuu-
kypsät, %
Puusto
m3/ha
Tukki-% e/ha e/m3 Hinta-
kerroin
Puusto-
kerroin
Varsinais-Suomi 24 24 685 21 14 134 35 6614 49 1,19 1,41
Satakunta 41 32 774 27 26 127 46 6060 48 1,02 1,25
Häme-Uusimaa 55 56 1529 32 15 108 38 5658 53 1,16 1,46
Etelä-Karjala 37 35 719 23 15 134 37 5568 42 1,01 1,21
Kymenlaakso 36 31 809 23 14 124 37 5468 44 1,04 1,26
Pirkanmaa 122 94 2478 25 15 125 38 5614 45 1,09 1,29
Etelä-Savo 102 93 2408 25 14 125 38 5545 45 1,01 1,22
E- ja K-Pohjanmaa 187 157 4097 26 13 91 26 3166 35 0,99 1,19
Keski-Suomi 124 117 3551 27 12 109 33 4479 41 0,94 1,11
Pohjois-Savo 127 107 3234 25 10 108 31 4263 39 0,96 1,07
Pohjois-Karjala 123 102 3399 28 10 106 27 4098 39 0,95 1,20
Kainuu 90 73 4134 21 8 90 23 2484 28 1,05 1,22
Pohjois-Pohjanmaa 291 217 9320 23 10 85 19 2484 27 1,02 1,19
Lappi 146 109 6353 23 13 69 15 1497 22 1,02 1,24
Koko maa 1505 1247 43490 96 28 3406 35 1,01
lisäys tammikuu 87 118 4209

Hannun hintaseurannan taulukkoa on uudistettu niin, että aikaväli on liukuvasti 12 kuukautta. Näin toimien kauppoja on vähintäänkin kohtuullinen määrä jokaiseen maakuntaan heti vuoden alusta alkaen.

Tammikuussa Hannu Liljeroos kirjasi seurantaansa edustavia uusia kohteita 87, mikä on tavanomainen määrä vuoden alussa. Metsätilat.fi-sivustoilta kohteita löytyi 62 ja muiden välittäjien ilmoituksista 25.

Eniten tarjontaa on Pohjanmaan maakunnissa ja Pohjois-Karjalassa. Suurin on Kittilässä sijaitseva tilaryhmä, jonka pinta-ala on 925 hehtaaria ja hintapyyntö 750 000 euroa.

Kauppoja tammikuussa tehtiin 118, mikä on selvästi vuodentakaista enemmän. Pohjois-Pohjanmaan kauppamäärä 22 on suurin, sitten tulevat Pohjois-Karjala (14) ja Pohjois-Savo (12). Tammikuun kaupoissa käytettiin ostorahaa noin 14,3 miljoonaa euroa ja niissä vaihtoi omistajaa noin 4 200 hehtaaria.

Tammikuun suurimmat julkiset kaupat

pinta-ala lähtöhinta kauppahinta hintakerroin ostaja
Somero 148 tarjous 1181510 1,25 Forest Kilpi One Oy
Lieksa 145 650000 757000 GreenGold Timberlands 1 Oy
Suomussalmi 385 600000 647000 Silvestica Green Forest Finland Oy
Tammela 75 tarjous 645000 1,64 Polttina Oy (Ilona ja Ilkka Herlinin sijoitusyhtiö)
Luhanka 23 335000 444444 yksityinen
Kajaani 136 295000 401500 1,30 Osuuspankin metsärahasto
Siikalatva 105 290000 361000 1,11 Skogssällskapet Fastighet Oy
Kitee 62 229000 361000 1,06 H. Haverinen Oy
Lieksa 110 250000 323910 1,03 Forest Holding Finland I Ky
Nurmes 55 260000 321000 1,16 FIM Metsä (metsärahasto)
Pieksämäki 61 267000 305910 Forest Holding Finland I Ky

Kaukokartoitustietoon terveellä kriittisyydellä

Suurimmassa julkisessa kaupassa myytiin Somerolla sijaitseva 148 hehtaarin suuruinen yhtenäinen tilaryhmä. Kaukokartoitukseen perustuneen tila-arvion mukaan puuston määrä metsämaalla oli 147 kuutiota hehtaarilla. Kasvatettavan puuston arvoksi oli saatu noin 620 000 euroa ja hakattavissa olevan puuston arvoksi noin 196 000 euroa.

Liljeroos teki maastokäynnin ja arvioi Someron kohteen yhdeksän puustoista kuviota, yhteisala oli 20 hehtaaria.

”Puumäärän arvioin yksitoista prosenttia ja tukkimäärän kolmekymmentä prosenttia esitetietoja pienemmiksi. Otantani oli kuitenkin aika pieni, mikä pitää ottaa huomioon.”

Liljeroos pitää tärkeänä, että avoimeen metsävaratietoon perustuvat kuviotiedot käydään tarkastamassa ja selvät virheet korjataan ennen myyntiä.

Suurin kauppa suursijoittajien välillä

Tammikuun suurin kauppa tehtiin kuitenkin kahdenvälisesti. Myyjä oli Nordic Silva Oy ja ostaja ruotsalaisomisteinen institutionaalisille sijoittajille tarkoitettu metsärahasto Silvestica Green Forest Finland Oy. Kaupassa oli 18 kohdetta Lapista ja Pohjois-Pohjanmaalta ja niiden yhteisala oli 1 030 hehtaaria. Kauppasumma oli 1 352 000 euroa.

Instituutiosijoittajat tekivät tammikuussa 49 kauppaa ja ostivat yhteensä 3 431 hehtaaria. Kauppasummat olivat yhteensä noin 9,8 miljoonaa euroa, mikä on peräti 69 prosenttia kaikkien tammikuun kauppojen kauppasummasta.

Institutionaalisten ostajien joukko on varsin laaja, Liljeroos lukee mukaan metsärahastot, sijoitusyhtiöt, yhteismetsät, säätiöt ja Metsähallituksen. Euroilla mitattuna eniten ostivat United Bankers -yhtiön ja Osuuspankin metsärahastot.

Muuta ajankohtaista

Tapion laatimia summa-arvomenetelmän aputaulukoita käytetään metsätilan arvon määrityksessä. Niistä saadaan ohjeelliset arvot maapohjille, taimikoille ja kasvatusmetsien odotusarvoille. Taulukkoarvoja pitää soveltaa käytännössä aina tapauskohtaisesti kunkin metsikkökuvion ominaisuuksien mukaan.

Tapio julkaisi päivitetyt aputaulukot syksyllä. Liljeroos pitää päivitystä tervetulleena, sillä esimerkiksi kantohinnat ja metsänhoitotöiden kustannukset ovat muuttuneet. Aluejako on uusittu ja nyt laskenta-alueita on entisen kahdeksantoista asemasta kolmetoista. Käytössä ovat nyt myös uudet puuston kasvumallit.

”Taulukoiden luettavuus on parantunut huomattavasti. Uskoisin päivityksen vähentävän karkeita hinnoitteluvirheitä.”

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

Kuvat