Kannattaako energiapuun kasvatus?

Energiapuun kasvatus sopii varsinkin entisille turvetuotantoalueille, kertoo Luken tutkija Lasse Aro.

Pohjois-Pohjanmaalla kasvava 31-vuotias suonpohjalle luontaisesti syntynyt energiapuukoivikko on hakkuukypsä. Puuta koivikossa on noin 200 kuutiota hehtaarilla. (Kuvaaja: Lasse Aro)
Pohjois-Pohjanmaalla kasvava 31-vuotias suonpohjalle luontaisesti syntynyt energiapuukoivikko on hakkuukypsä. Puuta koivikossa on noin 200 kuutiota hehtaarilla. (Kuvaaja: Lasse Aro)

1. Kannattaako energiapuuta kasvattaa?

Energiapuun kasvatus voi olla taloudellisesti kannattavaa varsinkin entisillä turvetuotantoalueilla. Myös ainespuun, eli kuitu- ja tukkipuun, kasvatus onnistuu siellä, mutta jos haluaa selvitä mahdollisimman vähin metsänhoitotöin, on biomassan kasvatus kätevä vaihtoehto.

2. Sopiiko energiapuun kasvatus muualle?

Maataloudesta vapautuneille peltotilkuille energiapuun kasvatus ei sovi, sillä pintakasvillisuuden kilpailu on pelloilla liian kovaa. Kivennäismailla taas on taloudellisesti kannattavampaa kasvattaa ainespuuta.

Ojitetuissa suometsissä energiapuun kasvatus voi olla kannattavaa, mutta siitä ei ole juuri tutkimustuloksia.

3. Mitkä puulajit sopivat energiapuuksi?

Entisille turvetuotantoalueille sopii parhaiten hieskoivu. Paju ja lepät vaativat siellä niin runsasta lannoitusta, että niiden kasvattaminen energiapuuksi ei ole kannattavaa. Haapa taas maistuu turhan hyvin hirvieläimille.

4. Miten energiapuumetsää kasvatetaan?

Hieskoivun siementä ei ole juurikaan saatavilla, joten energiapuun kasvatus perustuu pitkälti luontaiseen metsittymiseen. Energiapuumetsän perustamisen yhteydessä kannattaa tehdä tuhkalannoitus. Energiapuumetsä kannattaa hakata 20–30 vuoden iässä. Sen jälkeen uuden energiapuusukupolven voi usein kasvattaa kaadettujen puiden kantovesoista.

5. Miten kannattavaa energiapuun kasvatus on?

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreimmat kannattavuuslaskelmat ovat muutaman vuoden takaa. Niissä paljaan maan arvoksi saatiin entisten turvetuotantoalueiden energiapuukohteilla parhaimmillaan yli 2 000 euroa hehtaarilta. Paljaan maan arvo tarkoittaa puunkasvatuksen tulevaisuuteen sijoittuvien tulojen ja menojen nettonykyarvoa.

Laskelmien teon jälkeen metsähakkeen hinta on noussut, mikä parantaa energiapuun kasvatuksen kannattavuutta. Toisaalta puuntuotannon ja -korjuun kustannukset ovat nousseet, mikä heikentää energiapuun kasvatuksen kannattavuutta.

6. Voiko energiapuun kasvatukseen saada metsitystukea?

Ei. Bioenergian kasvatus ei kuulu määräaikaiseen metsitystukikokonaisuuteen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito