Luke tutki: Taimilannoite Argrow’n hyöty jäi vähäiseksi

Istutuksen yhteydessä annettava taimiravinne hyödytti enemmän männyn- kuin kuusentaimia.

Luonnonvarakeskuksen tutkimus ei mairittele taimilannoite Argrow'n tehoa. (Kuva: Sami Karppinen)
Luonnonvarakeskuksen tutkimus ei mairittele taimilannoite Argrow'n tehoa. (Kuva: Sami Karppinen)

Orgaanista typpeä, arginiinifosfaattia, sisältävän taimilannoite Argrow’n hyödyt todettiin Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemissä kokeissa vähäisiksi. Kasvuaan lisäsivät lähinnä muokkaamatonta metsämaata vastaavissa koeolosuhteissa kasvatetut männyntaimet. Kasvu lisääntyi vain osalla maastokokeista.

Kuusella vähäistä kasvunlisäystä havaittiin vain yhdellä uudistusalalla ja karuissa olosuhteissa entisellä sorakuopalla.

Kohteilla, joissa taimilannoitteen vaikutukset olivat havaittavissa, taimet olivat 10–15 prosenttia pidempiä kuin vertailutaimet samoilla uudistusaloilla.

”Vaikka tulokset olivat ristiriitaisia, saattaa Argrow-käsittely parantaa muokkaamattomaan maahan istutettavien männyntaimien kasvua”, toteaa emeritustutkija Timo Saksa.

Luke tutki istutuksen yhteydessä annettavan lannoitteen vaikutusta männyn ja kuusentaimien kasvuun ja juurtumiseen eri tavoin muokattua metsämaata muistuttavissa kasvatusruukuissa koekentällä. Lisäksi taimia istutettiin laikkumätästetyille uudistusaloille.

Laikkumätästys korvaa lannoituksen

Maastoon istutetuilla taimilla oli runsaasti taimituhoja, eikä taimilannoitus sanottavasti vähentänyt tuhojen määrää. Vain syksyllä istutetuissa kuusentaimikoissa Argrow-lannoitus vähensi vakavia taimituhoja hieman.

Männyntaimien ja keväällä istutettujen kuusentaimien tuhojen määrään taimilannoite ei vaikuttanut.

”Tutkimusvuosiin osui kesän 2021 kuivuus eikä Argrowlla havaittu olevan vaikutusta kuivuudesta selviämiseen”, kertoo erikoistutkija Jaana Luoranen Lukesta.

Luorasen mukaan lannoitteen vähäiseksi jäänyt hyöty selittynee Suomessa yleisesti käytettävällä maanmuokkaustavalla. Laikkumättääseen istutettu taimi saa mättään sisälle jäävästä humuksesta runsaasti typpiravinteita, joten taimet eivät hyödy Argrow-rakeiden tuomasta orgaanisen typen lisäyksestä.

Ruotsissa Argrow-rakeiden vaikutuksia on tutkittu useissa tutkimuksissa. Myös siellä on todettu, että lannoite parantaa selkeämmin männyn- kuin kuusentaimien kasvua. Myös ruotsalaistutkimuksissa havaittiin, että Argrow vähensi syksyllä istutettujen kuusentaimien vakavien tuhojen määrää.

Luke tutki Argrow’n vaikutuksia yhteistyössä Argrow’ta valmistavan Arevo AB:n, Fin Forelia Oy:n ja Metsähallituksen Metsätalous Oy:n kanssa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat