Markkinat | Tukki laskussa, kuitu nousussa

Tukkipuuta ostetaan nyt valikoiden ja hintahaitari on leveä.

Kuitupuista eniten on noussut koivukuidun hinta. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Sahasuhdanteen nopeasta sulamisesta kertoo, että lounaissuomalainen Westas on päivittänyt ostohinnastoaan kahdesti lokakuun aikana. Tukin touko-kesäkuun jopa 80 euron hintahuipusta on tultu alas lähes kymmenen prosenttia.

Metsäjohtaja Juha Mäki korostaa, että hinta on edelleen hyvä ja viime vuoden vastaavaa aikaa korkeampi. Lisäksi kuitu- ja energiapuun hintoja on nostettu.

”Ostamista ei ole lopetettu, talveksi tarvitaan sahattavaa.”

Leimikoiden tarjonnasta on paras kärki leikattu, mutta Mäki uskoo, että myyminen ei lopu.

”Maatalousvaltainen Lounais-Suomi herää syksyn puukaupoille aina muuta maata myöhemmin, syyskyntöjen ja koneiden huollon jälkeen.”

Keitele Groupin metsäpäällikkö Ilpo Pentinpuron viesti on samansuuntainen.

”Tukin hinnat ovat kääntyneet maltilliseen laskuun ja seuraavat siten sahatavaran hinnan kehitystä.”

Hän pitää tilannetta kokonaisuudessaan metsänomistajan kannalta hyvänä, sillä samanaikaisesti kuitupuun kysyntä ja hinta ovat nousseet. Taustalla on Venäjän-tuonnin päättyminen sekä varautuminen investointeihin ja suotuisaan suhdanteeseen.

Jäisestä koivusta hyvät energiat

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon johtaja Pekka Sahlman toteaa sahasuhdanteen taittumisen näkyvän siten, että ostot ovat valikoivia ja hintahaitari lavea. Havuvaltaisiin päätehakkuisiinkaan ei välttämättä tule kovin monta tarjousta.

”Valikoivuus tarkoittaa, että haetaan paraslaatuisia päätehakkuita. Tukin hinnanlasku ei tunnu parhaissa leimikoissa, mutta tarjousten yleinen hintataso on alaspäin.”

Kuitupuulle kuuluu parempaa. Pohjois-Savossa harvennusten kysyntävaje on kroonista, mutta Sahlmanin mukaan tilanne on nyt parempi kuin aikoihin. Havukuidun hintoihin se ei juuri ole vaikuttanut, sillä leimikkotarjontaa on runsaasti.

”Koivukuidun hinta on noussut eniten, mutta veturina on klapiyrittäjien ja energiakäytön kysyntä. Jäinen koivu antaa tuoreenakin hyvät energiat.”

Lapissa outoa tilastonousua

Lappi on ainoa hinta-alue, missä mäntytukin tilastohinta on edelleen nykinyt nousuun.

Länsi-Lapissa toimivan Metsänhoitoyhdistys Lapin johtaja Veijo Ekonoja ei nousua kuitenkaan tunnista, jos ei laskuakaan. Hän otaksuu, että tilastonousu voi selittyä isojen myyjien yksittäisillä isoilla kaupoilla.

Kuitupuun kysyntä- ja hintanäkymiä hän pitää lupaavina.

”Kuitupuusta käydään lähivuosina kovaa kilpailua. Toivottavasti se näkyy myös hinnassa.”

Ekonoja on huomannut jo pientä hinnannousua. Kuitupuun jalostusarvoon suhteutettuna metsänomistajan saama osuus on hänen mielestään silti edelleen mitättömän pieni.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa