Metsäteiden silloille korotettu korjaustuki

Yksityisteiden siltojen korjausvelkaa on kasautunut huomattavasti.

Sonkakivalon yksityistien silta Rovaniemellä ennen... (Kuvaaja: Timo Pisto)
Sonkakivalon yksityistien silta Rovaniemellä ennen... (Kuvaaja: Timo Pisto)

Ely-keskusten yksityistieavustus nousi vuoden alussa ja korotettu tuki on määräaikaisesti voimassa vuoden 2025 loppuun.

Siltojen osalta tuki on 85 prosenttia, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

”Nyt kannattaa olla aktiivinen jos silta pitää uusia tai perusparantaa, sillä suunnittelukin vie aikansa”, yksityistieasiantuntija Risto Herrala korostaa.

… ja jälkeen remontin. Tie palvelee myös metsäteiden kuljetuksia.

Kahden suunnan tukea

Metsätien perusparannukseen tai yksinomaan sillan kunnostukseen voi hakea joko ely-keskuksen tukea tai kemeratukea, mutta vain toista.

Perinteisesti jako on mennyt niin, että ely-keskuksen yksityistieavustus on tarkoitettu teille, joilla on asutusta, ja kemeratuki on metsäteitä varten.

”Yksityistieavustuksen edellytyksenä on, että tiellä on tiekunta, joka tekee hakemuksen. Sillan korjaus- tai uusimistarpeen tulee olla silta-ammattilaisen toteama ja suunnittelema.”

Tukimuotojen merkittävä ero on, että ely-keskuksen tuki lasketaan arvonlisäverollisista kustannuksista ja maksetaan tiekunnalle, kemeratuki taas arvonlisäverottomista kustannuksista ja myönnetään tien metsänomistajaosakkaille.

Kemeraa ei myönnetä tiekunnan yhteisöjäsenille, kuten Metsähallitukselle, sijoitusyhtiöille, kunnille tai seurakunnille, mutta yhteisöjäsenet ovat tiekunnan kautta ely-keskuksen tuen piirissä.

”Vaikka vakituisen asutuksen tiet ovat ely-tuessa etusijalla, kannattaa myös metsäteiden tiekuntien tiedustella avustuksia etenkin siltoihin, mutta myös kantavuuden ja kuivatuksen parantamiseen”, Herrala vinkkaa. ”Myös suuret siltarummut kuuluvat tuen piiriin, mutta tukiprosentti voi olla pienempi kuin sillassa.”

Yksityistieavustuksen tukiprosentti metsätien tavanomaiseen perusparannukseen on 70.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia eli tukeen vaikuttaa paljonko hakemuksia tulee ja miten rahat riittävät.

Huomattava korjausvelka

Yksityisteillä on noin 13 000 siltaa, joista noin 4 500 on metsäteillä.

”Noin viidenneksellä yksityisteiden silloista on huomattavia korjaus- tai uusimistarpeita”, erityisasiantuntija Timo Pisto Metsäkeskuksesta arvioi.

Parhaillaan on menossa Tiesit­-hanke, jossa yksityistieverkon ja sen siltojen kunto kartoitetaan. Kokonaiskuva koko maan tilanteesta on selvillä ensi vuoden loppuun mennessä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito