Metsätilamarkkinoista tullut sijoittajien pelikenttä

Syyskuussa metsätilamarkkinoille tuli uusi sijoitusrahasto. Kaikkien rahastojen tilakauppojen arvo nousi lähelle kymmentä miljoonaa euroa.

Hannu hintaseuranta 1.1.-30.9.2016. Hintaseuranta kattaa noin 90 prosenttia vapaiden markkinoiden tilakaupoista.

Maakunta kaupan
kpl
myyty
kpl
myyty
ha
taimikot
%
hakkuu-
kypsät %
puusto
m3/ha
tukki-
%
€/ha €/m3 kerroin
Varsinais-Suomi  20  12  254  33  20  131  35  5718  44 1,09
Satakunta  32  23  698  22  26  126  40  4740  38 0,96
Häme-Uusimaa  53  36  865  29  19  135  42  5563  41 0,97
Etelä-Karjala  38  26  579  38  13  104  36  3908  38 0,87
Kymenlaakso  25  20  439  32  20  111  41  4355  39 0,87
Pirkanmaa  66  40  1073  32  15  109  36  3968  36 0,92
Etelä-Savo  103  79  2264  34  12  110  37  4144  38 0,86
Etelä- ja Keski-Pohjanmaa  176  109  2751  29  11  91  21  2567  28 0,89
Keski-Suomi  82  69  2152  28  10  105  29  3432  33 0,79
Pohjois-Savo 89 62 2459 23 10 112 28 3234 29
Pohjois-Karjala 133 102 4609 25 9 111 32 3241 29
Kainuu 233 166 15494 17 4 95 23 1964 21 0,82
Pohjois-Pohjanmaa 225 160 7368 22 9 84 20 1809 21 0,88
Lappi 101 51 2875 30 11 60 14 984 16 0,74
Koko maa 1376 956 43880
lisäys 9. kk 199

Viime vuoden tapaan syyskuu on metsätilakaupan sesonkiaikaa. Uusia myyntikohteita tuli seurantaani 199 kappaletta. Lisäystä kertyi kaikkiin maakuntiin aika tasaisesti. Koko vuoden kertymä on nyt 1 376 myyntikohdetta ja näistä on Kainuussa ja Pohjanmaan maakunnissa liki puolet.

Kauppoja on myös allekirjoitettu ahkerasti. Seurantani kauppamäärä on 955 ja lisäystä tuli syyskuulla 153. Selvästi eniten kauppoja on tehty Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Syyskuun tilastokauppojeni kauppasumma on yhteensä noin 16,9 miljoonaa euroa ja myyty metsämaan ala on 6 911 hehtaaria, eli keskihinta on 2449 €/ha. Maakuntakohtaiset keskiluvut ovat pysyneet edelliseen katsaukseen verrattuna samoina tai muuttuneet vain vähän.

Sijoittajilta löytyy jatkuvasti metsänostorahaa. Uutena ostajana ilmestyi markkinoille erikoissijoitusrahasto eQ Metsä. Se osti UPM:ltä Kainuusta ja Pohjois-Pohjanmaalta useita kohteita, joiden kauppasummat olivat yhteensä noin 4,8 miljoonaa euroa. United Bankers -varainhoitoyhtiö osti yksityisten ja UPM:n metsiä yhteensä noin 4,1 miljoonan euron arvosta. Myös OP-metsänomistajarahasto teki kaupat kahdesta yksityismaakohteesta.

Kun lasketaan yhteen edellä mainittujen kolmen ison sijoittajan kaupat ja lisäksi useiden pienempien sijoitusyhtiöiden ostot, niin saadaan summaksi noin kymmenen miljoonaa euroa: metsätilamarkkinoista on tullut sijoittajien pelikenttä.

Syyskuun suurin kauppa oli Otson metsien myynti UB-yhtiölle. Metsien pinta-ala oli noin 3 000 hehtaaria eli kauppasumma lienee ollut noin 10 miljoonaa euroa. Tämä kauppa ei näy tilastossani, koska myynti ei ollut julkinen.

Muita havaintoja

Markkinoilla on tällä hetkellä monta suurta kohdetta tarjolla UPM:n sijoittajakohteiden lisäksi. Tornator kauppaa Rovaniemellä sijaitsevaa 1 075 hehtaarin kohdetta. Otsolla on myynnissä Sodankylässä sijaitseva 1 200 hehtaarin metsätila, jossa on heti hakattavissa noin 6 000 kuutiometriä. Sallassa on noin 400 hehtaarin huutokauppakohde ja Nurmeksessa myydään 271 hehtaarin suuruista kohdetta, jonka hintapyyntö on 675 000 euroa.

Kaikki välittäjät eivät julkista myytävän kiinteistön kiinteistötunnusta, mikä on seurantani kannalta välttämätön tieto. Haen tunnuksen Internetin paikkatietoikkunan avulla. Esimerkiksi kun syötin hakuun kuviokartalla näkyvän paikannimen Kiimasuo, niin hakutuloksia kertyi yhteensä sata.

Myytävillä tiloilla saattaa olla erilaisia sopimuksia, jotka vaikuttavat kohteen arvoon eri tavoin. Esimerkiksi Pohjanmaalla on ollut kaupan useita tiloja, joissa on sopimus tuulivoimayhtiön kanssa. Ne ovat nostaneet hintapyyntöä. Aivan uusi sopimuslaji löytyi Vöyrillä myynnissä olevalta noin 12 hehtaarin metsätilalta. Sopimuksen otsikko on ”avtal om iakttagande av anvisningarna för ekologisk produktion på skogsområden” eli kyse on EU:n luomutuotantoa koskevasta säädöksestä. Ilmeisesti tilalta kerättäviä marjoja, sieniä ym. markkinoidaan luomutuotteina.

Viimeisen sarakkeen kerroin on toteutuneiden kauppahintojen ja summa-arvomenetelmän antaman hinnan suhde.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus