Oulun korkeudella suurin hakkuureservi

Valtakunnan metsien inventoinnin mukaan taimikonhoito- ja ensiharvennusrästien määrä näyttää kääntyneen laskuun.

Metsänhoidon rästeistä on viime vuosina pidetty kovaa ääntä. Tuoreimman VMI:n mukaan tällaiset metsät ovat vähentyneet. (Kuvaaja: mikko riikilä)
Metsänhoidon rästeistä on viime vuosina pidetty kovaa ääntä. Tuoreimman VMI:n mukaan tällaiset metsät ovat vähentyneet. (Kuvaaja: mikko riikilä)

Hakkuita on mahdollista lisätä lähivuosina eniten Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, kertovat tuoreet väliaikatiedot valtakunnan metsien 12. inventoinnista (VMI). Näin ollen tulevan vuosikymmenen suurimmat kaatoreservit eivät olekaan Lapissa, vaikka pohjoisimman Suomen lisähakkuumahdollisuudet ovat olleet eniten otsikoissa tehdassuunnitelmien vuoksi.

Jos metsiin jää hakkuusäästöjä viime aikojen malliin, hakkuiden lisäysmahdollisuus kasvaa entisestään myös pohjoisessa 2030-luvun lähestyessä.
”Tämä on merkittävää, sillä nyt suunnitteilla olevista metsäteollisuuden investoinneista suuri osa alkaisi vaikuttaa puun käyttöön 2020-luvun puolivälissä. Suunnitelmien osalta kannattaa siis katsoa hakkuumahdollisuuksia pitkällä aikavälillä”, sanoo metsien inventointia Luonnonvarakeskuksessa johtava Kari T. Korhonen.

Hakkuita mahdollista lisätä yli 10 prosentilla

Koko Suomen osalta suurin kestävä vuotuinen hakkuumäärä vuosille 2015–2024 on 84 miljoonaa kuutiota runkopuuta, eli tukkia, kuitua, metsähaketta ja polttopuuta. Samoin määriteltynä viime vuoden ennätyshakkuissa kaatui puuta 72 miljoonaa kuutiota, mikä on 86 prosenttia tämän hetken kestävyysmaksimista. Kestävä taso tarkoittaa hakkuumäärää, jonka toistuva ylittäminen pienentää tulevaisuuden hakkuumahdollisuuksia.

Julkisuudessa vertaillaan usein harhaanjohtavasti hakkuumahdollisuuksia ja toteutuneita hakkuumääriä, sillä hakkuumääristä unohdetaan pois metsähakkeeksi ja polttopuuksi kaadettu puu.

2020-luvun loppua kohden vuotuinen hakkuumahdollisuus nousee jo yli 90 miljoonaan kuutioon. Mäntypuuston määrän kasvu tasaantuu hiljalleen, mutta kuusipuukuutioiden määrä metsissä lisääntyy.

Metsien vuosittaisen kasvun on laskettu olevan 110 miljoonaan kuution luokkaa, mutta tuoreet tiedot antavat kasvulukemaksi 107 miljoonaa kuutiota. Korhosen mukaan kasvuluvussa tapahtunut muutos voi kuitenkin johtua suurelta osin mittausmenetelmän vaihtumisesta. Metsän kasvua mitataan nyt pysyviltä koealoilta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito