Paperiliiton lakon vaikutukset toistaiseksi lieviä

Pitkittyessään Paperiliiton UPM:ään kohdistama lakko leikkaa kuitupuun käyttöä.

Lakko on pysäyttänyt UPM:n kemiallisen puunjalostuksen, kuten Kaukaan tehtaan Lappeenrannassa. Vaikutukset puumarkkinoihin ovat vielä vähäisiä. (Kuvaaja: Lauri Heino)

Metsäteollisuudessa meneillään olevat työtaistelut ja niiden uhat eivät ole ainakaan vielä vaikuttaneet puunostoihin, mutta korjuukohteiden valintaan kyllä.

Paperiliitto on vuoden vaihteessa alkaneella lakollaan pysäyttänyt UPM:n kemiallisen teollisuuden, mutta saha- ja vanerituotanto toimii normaalisti.

Metsäjohtaja Sauli Brander ei anna arviota työtaistelun vaikutuksista puunkäyttömääriin.

”Saha- ja vaneriteollisuus saavuttivat teollisuusliiton kanssa liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset, joten puunhankinta sopeutetaan käynnissä olevien tuotantolaitoksien mukaan.”

Selvemmin sanottuna korjuuta suunnataan päätehakkuisiin, joilta tulee paljon tukkia ja vähän kuitupuuta. UPM:n ostolistalla ovat nyt kesä- ja kelirikkoleimikot.

Sahaus jatkuu lakkouhan alla

Teollisuusliiton lakkovaroitus koskee neljää mekaanisen puunjalostuksen yritystä, suurimpana Keitele Group.

Keiteleen sahateollisuuden johtajan Matti Kylävainion mukaan laitokset käyttävät puuta normaalisti.

”Toteutuessaan ja pitkittyessään työtaistelutoimet voivat vaikuttaa käyttömääriin. Muuten emme kommentoi työmarkkinatilannetta kuin valtakunnansovittelijan taholta tapahtuvan tiedottamisen kautta, emmekä tällä hetkellä osaa arvioida vaikutusta tarkemmin.”

Keiteleellä talven puut on pääsääntöisesti ostettu. Puumarkkina on Kylävainion mukaan vakaa, mutta hintataso lievästi laskeva.

Vaikutus korkeintaan vähäinen

UPM:n Kaukaan tehdas Lappeenrannassa on yksi kolmesta lakon vuoksi pysähtyneestä sellutehtaasta. Mhy Etelä-Karjalan johtaja Jarkko Ruokonen to­teaa, että lakko osui puukaupan hiljaiseen aikaan eikä ole vaikuttanut puunkysyntään. Puukauppa käynnistyy perinteisesti tammikuun aikana ja mahdolliset vaikutukset näkyvät viiveellä.

”Tuntuma on, että pitkään lakkoon ei uskota ja ostajien käyttäytyminen ei loppuvuonnakaan poikennut normaalista. Vuoden ensimmäisen ja toisen viikon aikana puukauppa on hiljaista joka tapauksessa.”

Tilanne ei ole vaikuttanut myöskään siihen, että minkälaisia leimikoita halutaan.

Lakkoa pidemmälle Ruokonen näkee kuitupuun tilanteen hyvänä, ainakin määrällisen kysynnän osalta. Hinnassa on kohinaa, mutta selvää ylös- tai alas -trendiä ei ole ollut vuosikausiin.

”Paperin parantuneesta kysynnästä kuullut, aivan viimeaikaiset uutiset tuovat markkinaan myönteistä tunnelmaa.”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat