Puumarkkinat | Kysyntä painottuu mäntyyn

Ensi vuonna puumarkkinoilla on edessä iso haaste. Siitä voidaan selvitä männyn avulla.

Luonnonvarakeskus ennustaa tukkien kysynnän painottuvan ensi vuonna mäntyyn. (Kuvaaja: Mikko Riikilä)

Sahatavaran vientinäkymien ennakoidaan laimenevan ensi vuonna. Puun kysyntää ylläpitää kuitenkin se, että Raumalle valmistuvan Metsä Fibren suursahan ja kapasiteettiaan kasvattavien sahayritysten puunhankinta käynnistyy uusien laitosten tarpeisiin.

Vuositasolla mäntytukin tarve lisääntyy pari miljoonaa kuutiota, arvioivat sekä Luonnonvarakeskus (Luke) että PTT suhdanne-ennusteissaan. Kuusitukin sahaus ei sen sijaan lisäänny.

Puunostajille ensi vuodesta tuleekin stressaava, MTK:n metsäasiantuntija Pauli Rintala ennustaa.

”Tänä vuonna puulla on hyvä kysyntä ja alkukesästä tukista maksettiin huippuhintoja. On epätavallista, että puuta tarvitaan myös ensi vuonna yhtä paljon kuin tänä vuonna. Puukaupan huiput ovat tavallisesti lyhytaikaisia, ja markkinat ovat sen jälkeen hiipuneet nopeasti”, Rintala toteaa.

Haastetta lisää se, että ensi vuonna sahatavaran vientihintojen ennustetaan laskevan. Se tarkoittaa niukkenevaa puusta maksukykyä.

”Tänä vuonna metsänomistajat ovat myyneet tukkileimikoita hyvään hintaan. Alenevin kantohinnoin heitä voi olla vaikea innostaa tekemään uusia kauppoja”, Rintala epäilee.

Pystyvarantojen kasvu auttaa

Luonnonvarakeskuksen tutkija Jussi Leppänen ei pidä puukaupan ensi vuoden näkymiä mahdottomina.

”Ennusteemme mukaan tukkien kysyntä painottuu mäntyyn, jonka hintataso on kuusta alempi”, Leppänen sanoo.

Hänen mukaansa ensi vuoden puuhuoltoa helpottanee myös teollisuuden pystyvarantojen kasvu varsinkin alkuvuodesta. Tosin syksyn aikana puuta on ostettu vähemmän kuin sitä korjataan.

Pystyvarannolla tarkoitetaan yhtiön ostamia, korjaamatta olevia leimikoita. Metsäyhtiöt eivät julkista pystyvarantojensa määrää.

MTK:n Rintalan arvion mukaan metsäyhtiöillä on varannossaan epätavallisen paljon ensi kesänä hakattavia päätehakkuuleimikoita. Myös talvileimikoita on tämän talven korjuuohjelmiin mahtuva määrä.

Laskevatko kantohinnat?

Kantohintojen kehityksestä PTT ja Luke ovat eri mieltä. Luke veikkaa havutukkien kantohintojen laskevan ensi vuonna 4–7 prosenttia tämänvuotisesta tasosta ja kuitupuun 3–4 prosenttia. Ennustettu lasku veisi kuusitukin kantohinnasta vajaat viisi euroa.

Luken Leppänen sanoo, että ennuste kantohintojen laskusta perustuu puujalosteiden vientihintojen laskuun ensi vuonna. Lisäksi monien sahojen rahoitustilanne on entistä tiukempi meneillään olevien laajennusinvestointien vuoksi. Sekin hillitsee maksukykyä puumarkkinoilla.

”Ennusteemme mukaan havusahatavaran keskihinta laskee tämän vuoden 260 eurosta 207 euroon kuutiolta. Se ei voi olla vaikuttamatta tukkien kantohintoihin, vaikka sahaajat varmasti tinkivät katteistaan.”

PTT puolestaan ennakoi havutukkien kantohinnan nousevan parin prosentin verran. PTT selittää tämän uusien sahalaitosten lisääntyvällä puutarpeella.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa