Uutta tilaa lohkomassa

Lohkominen muodostaa uuden kiinteistön. Maastotöissä etsitään rajat ja pyykit.

Tapio Latvala (oik.) ja Jouko Höykinpuro seuraavat, kun toimitusinsinööri Tapio Lehtonen mittaa rajapyykin koordinaatit. (Kuvaaja: Aino Ässämäki)
Tapio Latvala (oik.) ja Jouko Höykinpuro seuraavat, kun toimitusinsinööri Tapio Lehtonen mittaa rajapyykin koordinaatit. (Kuvaaja: Aino Ässämäki)

Seison Karstanperäntien ja Leppämäki-Hasapakka metsätien risteyksessä Alajärvellä Möksyn kylässä. Kello on kymmentä vaille yhdeksän aamulla. Olen täällä, koska Maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri Tapio Lehtonen on kutsunut minut lohkomistoimitukseen.

Seuranani ovat Tapio Latvala, jonka kiinteistöstä uusi tila erotetaan, ja Jouko Höykinpuro, joka on hälytetty apumieheksi sahoineen ja lapioineen.

Odotamme tasan yhdeksään siltä varalta, että mukaan kutsutut rajanaapurit tai tiekunnan puheenjohtaja saapuvat paikalle. Eivät saavu. Lehtonen aloittaa toimituskokouksen.

Olemme puolisoni kanssa ostaneet Latvalalta osan hänen tilastaan ja hakeneet sille lainhuutoa, joka automaattisesti käynnistää lohkomisen.

Omistaja saa nimetä tilan

Palsta on pitkä ja kapea, noin 30 hehtaaria kuivahkoa mäntykangasta. Hyvin tyypillinen metsätila näillä main.

Lehtonen toteaa tilaan liittyvät kiinnitykset, rasitukset ja oikeudet yhteisiin alueisiin. Näistä merkittävin lienee tieoikeus, joka rasittaa meitä tiemaksujen verran, mutta myös varmistaa kulkemisemme kiinteistölle.

Suurin osa käsiteltävistä asioista on sovittu jo kaupanteon yhteydessä. Näin on useimmiten, vaikka erimielisyyksiäkin voi esiintyä vielä lohkomistoimituksessa.

Lehtonen kysyy, halutaanko tila liittää johonkin toiseen kiinteistöön. Pidän tilan erillisenä siltä varalta, että haluaisimme myydä sen edelleen. Silloin uutta lohkomista ei tarvittaisi.

Sitten tulee kysymys, johon kutsussa on pyydetty valmistautumaan. Ilmoittamani nimi kirjataan paperille ilman sen kummempia juhlallisuuksia.

”Ihmiset ovat hyvin innostuneita nimen antamisesta, tärkeämmät oikeudelliset asiat saattavat jopa unohtua”, sanoo rekisteripäällikkö Taisto Toppinen Maanmittauslaitoksesta.

Lohkomisessa määritetään rajat

Karstanperäntien risteyksessä aloituskokous on toimitettu, ja ryhdytään töihin eli lähdetään etsimään rajoja ja pyykkejä. Toimitusinsinööri Lehtosella on tätä varten gps-laite. Taimikossa kulkeva rajalinja näyttää löytyvän.

Pyykki löytyy pian tiuhasta kuusikosta rajalla kulkevan puron töyräältä. Lehtonen nostaa gps-laitteen mastoa puiden latvojen tasalle ja mittaa koordinaatit kolmesti. Pyykin sijainniksi merkitään kolmen mittauksen keskiarvo.

Toinen pyykki löytyy helposti puroa seuraamalla. Kolmas pyykki ei ole tilan kulmassa, vaan Lehtonen kertoo sen olevan siirtopyykki. Tilan toisessa päässä kulkee tie, joten pyykki on pitänyt sijoittaa tarpeeksi kauas tien reunasta. Niinpä Lehtonen mittaa sekä pyykin että todellisen rajapisteen sijainnin.

Helppo toimitus

Viimeisen pyykin kanssa tulee ensimmäinen ongelma. Sitä ei löydy. Lehtosella on autossa läjä pyykkejä siltä varalta, että niitä olisi lisättävä. Pyykin puuttuminen aiheuttaisi kuitenkin muutakin lisätyötä. Silloin olisi suoritettava rajankäynti eli koko yli kilometrin mittainen raja edellisestä pyykistä tulisi kulkea läpi ja merkitä maastoon uuden pyykin paikan määritystä varten.

Sammaleen kevyt tonkiminen lapiolla paljastaa pyykin olevan siellä, missä pitikin.

Tässä toimituksessa pääsimme kaikki helpolla, koska määräala oli valmiiksi erillään muusta tilasta ja rajat näkyvissä. Joskus lohkomistoimituksessa rajalinja on avattava umpimetsään.

Tämä selittää lohkomistoimituksen korkean hinnan. Toimitus maksaa sitä enemmän, mitä suurempi tila on kyseessä.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaan saan tästä 1 950 euron laskun. Jos muutan mieltäni myöhemmin, maksan muutoksista erikseen. Esimerkiksi kiinteistöjen yhdistäminen maksaa 155 euroa ja nimen muuttaminen 135 euroa.

Saan samalla viikolla postissa pöytäkirjan lohkomistoimituksesta. Tila on saanut oman kiinteistötunnuksen ja nimen Ainola. Kalskahtaa vähän turhan komealta.

 

Lohkominen

-Tulee vireille hakemuksesta tai lainhuudon kautta.
-Lohkomisessa muodostetaan uusi kiinteistö esim. kaupan tai perinnön yhteydessä.
-Lohkomisen asiat käsitellään toimituskokouksessa.
-Maastotöissä määritetään luovutuskirjassa sovitut rajat.
-Maanmittauslaitos suorittaa vuosittain noin satatuhatta lohkomista.

Lähde: Maanmittauslaitos

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut