Keskustelut Metsänhoito Kemera

Esillä 10 vastausta, 41 - 50 (kaikkiaan 89)
 • Kemera

  Merkitty: 

  Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset tuen myöntämisen kriteereistä. Kyseisen asetuksen 9 §:n mukaan kohteelta tulee kaataa vähintään 1 500 kantoläpimitaltaan vähintään kahden senttimetrin paksuista runkoa hehtaarilta. Toimenpiteen jälkeen kasvatettavan puuston määrän tulee olla enintään 3 000 runkoa hehtaaria kohden. Metsäkeskuksen noudattamissa tukikriteereissä on kuitenkin vaikka minkälaista paljon tiukempaa runkolukutaulukkoa. Samoin lisäkriteerinä on, että poistumaan laskettavien runkojen pituuden on pitänyt olla vähintään puolet vallitsevan jakson keskipituudesta. Mitä helvettiä? Eihän laissa ja asetuksessa mitään tällaisia ole. Poistuvien runkojen paksuusraja muutettiin 3cm -> 2cm huhtikuussa 2017. Kesäkuussa 2017 MMM ja metsäkeskus sopivat linjauksesta, jolla poistumalle asetettiin pituuskriteeri. Tämähän vesitti asetusmuutoksen kokonaan. Minun silmiin näyttää, että MMM ja metsäkeskus ovat kaapanneet lainsäädäntövallan itselleen, tai vähintään pitävät lainsäätäjää pilkkanaan. Mitä mieltä?

 • pihkatappi pihkatappi

  En tiedä koko maan käytäntöjä, mutta omat toteutus ilmoitukset on laitettu aina ilman mittaus pöytäkirjaa ja sellaisenaan on myös hyväksytty.

  ChesterC

  ”Jos tekee kemera varhaishoidon nyt, pitäisi 7 vuoden päästä tehty taimikonhoidon kemera onnistua, vai onko tuossa jotain poikkeuksia.”

  – Ei, vaan kymmenen vuotta siitä, kun olet saanut rahat tilillesi, voit tehdä uuden rahoitushakemuksen.

  ;”>Jos itse hakee kemera tuen myös pienpuun korjuuseen, riittääkö että itse mittaa kertymän, vai vaatiiko metsäkeskus virallisen mittaustodistuksen.

  Mittis pitää toimittaa pyydettäessä. Luotettava mittaustulos, ja vaikka valokuva kasasta pitäisi riittää.

   

  pihkatappi pihkatappi

  Kemera ohjeissa on selkeästi kirjoitettu, että kemera tuettu varhaishoito tulee suorittaa siten, että kemera tuettu taimikonhoito on mahdollista suorittaa aikaisintaan 7 vuoden kuluttua varhaisperkauksen tuen maksusta. Alla kopsu kemeraohjeen kohdasta.

  Hoito‐ ja kunnossapitovelvollisuuteen kuuluu taimikon varhaishoidon tuen osalta, että taimikon
  jatkokehityksestä huolehditaan niin, ettei kohteelle ole tarpeen myöntää nuoren metsän hoitoon tukea
  ennen kuin seitsemän vuotta on kulunut taimikon varhaishoitoon myönnetyn tuen loppuun
  maksamisesta.

  mettämiäs

  ”Ei, vaan kymmenen vuotta siitä, kun olet saanut rahat tilillesi, voit tehdä uuden rahoitushakemuksen.”

  Näyttää olevan vanhentunutta tietoa edelleen ”liikkeellä”, mutta ei ole ihan ensimmäinen kerta tällä palstalla. Tässä suora kopio Metsäkeskuksen sivuilta:
  ”Muita Kemera-tuen myöntämistä rajoittavia tekijöitä:

  • toteuttamissuunnitelman ja toteutusilmoituksen laatijalla tulee olla riittävä asiantuntemus ja siitä on esittää selvitys
  • luonnonsuojelulain 9, 24, 29–35, 47–49, 55 ja 56 §:stä sekä 10 luvusta johtuvat rajoitteet
  • samalle kohteelle on aiemmin myönnetty Kemera- tai metsänparannusrahoitus
   • taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon tapauksessa on oltava kulunut 10 vuotta samalla kohteella rahoitetusta, kumotun Kemera-lain mukaisesta metsänuudistamisesta
   • taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon kohdalla on oltava kulunut 10 vuotta samalla kohteella rahoitetusta, kumotun Kemera-lain mukaisesta nuoren metsän hoitotyöstä
   • taimikon varhaishoidon jälkeen tulee olla kulunut 7 vuotta ennen kuin alueella voidaan rahoittaa nuoren metsän hoitotyötä”

  Että silleen…

  Puuki

  Uusi kemeralaki tuli voimaan v. -15 joten toistaiseksi on voimassa 10 vuoden ”väliaika”.  Ensimmäisen kerran uudempaa 7 vuoden sääntöä voi käyttää v. 2022 .

  Remie

  Jos asia on kuten kerrotaan niin eihän siinä ole enää mitään järkeä. Puusta pitäisi saada moninkertainen hinta. Eikä ainakaan tehdä sellua ja biodieseliä.

  metsänkasvattaja

  onkohan  tuota  kemeratukea  kuin saatavissa   uuden metsätien  tekoon  ja  mitkähän  olisi  vaatimukset  ?

  Musta miäs

  Viime vuonna tein kemera hakemuksen ja tuli kielteinen päätös kun oli kulunut reilu 9v taimikon hoidosta johon saatu tukea. Muistin väärin että olisin v 2008 saanut tuen. No keväällä tein hakemuksen ja kesällä nuoren metsän hoidon. Tein toteutusilmoituksen kun työ valmis ja miljoonat tuli tilille tällä viikolla jos ne olisi maksettu entisissä Italian liiroissa.

  ChesterC

  Nykyinen Kemera-laki on voimassa 31.12.2020 saakka ja laki on suunniteltu korvattavaksi uudella metsätalouden kannustejärjestelmällä, Metka2020. Uusi Metka2020-laki ei kuitenkaan ennätä tulla voimaan vuoden 2021 alusta, vaan ehkä reilun vuoden myöhemmin. Kemera-lain loppumisen ja Metka2020-lain alkamisen väliin jäävälle ajalle on kaavailtu nykyisen lain voimassaolon jatkamista.

  Ennen kuin nykyisen Kemera-lain voimassaolon jatkamista koskevien säännösten sisältö ja voimaantulo varmistuvat, Metsäkeskuksessa on toimittava nykyisen lain mukaisesti, mikä vaikutta hankkeiden käsittelyyn muun muassa seuraavasti:

  • Metsäkeskus voi tehdä rahoituspäätöksiä 31.12.2020 saakka.
  • Hankkeet tulee toimittaa Metsäkeskukselle hyvissä ajoin syksyllä, jotta ne ennätetään käsitellä ennen vuoden vaihdetta. Varsinkin vaativien suometsänhoito- ja metsätiehankkeiden käsittelyyn on syytä varata riittävästi aikaa.
  • Suometsänhoito- ja metsätiehankkeiden yhteishankkeille on mahdollista laatia erillinen suunnitteluhanke. Näille voidaan myöntää toteutusaikaa enintään 30.9.2020 saakka. Samassa määräajassa on Metsäkeskukseen toimitettava hanketta koskeva toteuttamissuunnitelma ja toteuttamisen tukea koskeva hakemus. Jos toteuttamiseen ei haeta Kemera-tukea, on toteuttamissuunnitelmaan liitettävä selvitys hankkeen toteuttamisesta muulla rahoituksella.
  • Hankkeet tulee toteuttaa rahoituspäätöksessä ilmoitetussa määräajassa.
  • Metsäkeskus voi maksaa rahoituspäätöksillä myönnettyjä tukia 31.12.2023 saakka.

   

  Visakallo Visakallo

  Tuo nykyisen Kemeran mahdollinen jatkoaika olisikin hyvä juttu. Meikäläisellä se voisi osua juuri sopivasti 5,5 hehtaarin kylvömännikön energiapuu-harvennukseen.

Esillä 10 vastausta, 41 - 50 (kaikkiaan 89)