Keskustelut Metsänomistus Metsä lahjana vai lahjanluonteisena kauppana?

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 68)
 • Metsä lahjana vai lahjanluonteisena kauppana?

  Kysymyksessä on kehitysluokaltaan pääsääntöisesti O2-luokan metsää ja jonkun verran myös T1-, T2-, ja O4-luokan metsää.

  Miten mielestänne kannattaa metsä siirtää seuraavalle sukupolvelle hänen kannaltaan kustannustehokkaasti:

  Puuston arvo 29000 €. Mikäli siirto tapahtuu lahjana kustannus tällöin lahjaverona 2100 €. Tai sitten lahjanluonteisena kauppana 76 % käyvästä arvosta 22040€, josta saisi sen 60 % metsävähennyspohjaa (13224 €) tulevia kauppoja varten.

  Miten sitten kuoletetaan hankintahinta, jos ajattelee erotusta 22040 €-2100 €=19940 €.

  Tulevat kaupat tapahtuisivat alle 30000 € erissä, joten laskelman pääomaveroprosenttina on käytetty 30 %.

  Laskin, että myyntiä pitäisi olla 120000 € edestä, että metsä kannattaisi ostaa.

  30 % verolla 120000 €= 84000 € netto

  Metsävähennyksellä 120000 € jäisi kun sen kokonaan käyttää 97224 € netto.

  Jotta tuohon 120000 € myyntiin päästään niin 75 %-tukkiosuudella pitäisi myydä 2600 m3 puuta, johon ei ihan nopealla aikataululla päästä.

  Olen tullut siihen lopputulokseen, että tässä tapauksessa metsävähennys on syytä unohtaa ja halvin tapa on ottaa metsä vastaan lahjana ja maksella lahja- ja myyntiverot tulevaisuudessa ilman mutinoita.

  Meneekö mielestänne metsään vai toimisitteko toisin?

 • Saminmetsä

  Yksi seikka kannattaa tarkistaa ennen kuin mietitte niitä sukupolvenvaihdoksia. Onko jälkipolvi kiinnostunut metsistä, vaikka itse olisitte henkeen ja vereen metsämiehiä? Paljon olen selvitellyt tutuille metsien perijöille mitä perintöpalstoille pitäisi tehdä. Useinmiten päädytään tilojen myyntiin verotuksellisista syistä, kun muut syyt eivät säilyttämistä tue (muiden alojen ihmisiä, ei kiinnosta, asutaan kaukana…). Jos ei perillisillä ole aitoa kiinnostusta lajiin, niin tilukset oikean välittäjän kautta myyntiin, kun itsellä kiinnostus ja/tai voimat loppuvat. Kotipalstan tai osan siitä voi jättää. Itse olen omat metsäni hankkinut oman toimeentuloni takia. Jos ei lapset kallistu metsään päin, neliötäkään en jätä heidän riesakseen. Raha on helpointa jakaa.

  Metsuri motokuski

  Tuo on kyllä ihan totta. Olen paljon nähnyt niitä tiloja joissa hyvin hoidettu tila on jäänyt perillisille. Ensimmäisenä on kaikki myyty mitä myytävissä on. Taimikot jätetty hoitamatta ja aukot uudistamatta. Lopuksi sitten jossain vaiheessa myydään maapohjakin kun muuta tuloa ei enää saada. Ei paljon ole arvostettu vanhemman sukupolven työtä.

  Metsäkupsa Metsäkupsa

  Edellä kommentoijat tuovat esiin asian, joka usein jää ajattelematta. Maalla usein on edellisellä sukupolvella kiintymys maahan, jonka takia ei nähdä mitä seuraava sukupolvi sisimmässään ajattelee. Jos perilliset eivät ole tähänkään asti metsistä kiinostuneet muutoin, kuin kinunneet auto ja asunto-ostoihin rahaa, niin ei jatkokaan muuta lupaa. Usein täällä perustavat tilayhtymiä, jotka mielestäni pitemmän päälle  vihonviimeisiä. Pelaa yleensä hyvin niin kauan, kun vanhemmat elävät ja usein käytännössä ohjeistavat, vaikkeivat enään ole omistajia. Jos perillisten rahankäyttötottumukset ja metsänhoidolliset ajatukset eivät kohtaa, niin ennen pitkään riidat käsillä.

   

   

  Timppa

  Usein täällä perustavat tilayhtymiä, jotka mielestäni pitemmän päälle  vihonviimeisiä. Pelaa yleensä hyvin niin kauan, kun vanhemmat elävät ja usein käytännössä ohjeistavat, vaikkeivat enään ole omistajia. Jos perillisten rahankäyttötottumukset ja metsänhoidolliset ajatukset eivät kohtaa, niin ennen pitkään riidat käsillä.

  Viisaammat perustavat yhteismetsiä.  Päätöksenteko on helppoa eikä tule ongelmia tilojen jakamisista.  Yhteismetsien perustaminen onkin jatkunut vilkkaana.

  Tilayhtymä on tosiaan erittäin riskialtis, koska siinä vaaditaan konsensusta toisin kuin yhteismetsästä, jossa normaaliin toimintaan riittää enemmistöpäätökset.  Kun tilayhtymän osakas kuolee, niin tilalle tulee perikunta, jonka tulee siis tehdä yksimielisiä päätöksiä.   Kun yhteismetsän osakas kulee, niin yhteismetsän toiminta jatkuu ennallaan.  Hoitokunta hoitaa asiat ja osakaskunnan kokous tekee sille kuuluvat päätökset enemmistöpäätöksin.

   

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  http://www.metsakeskus.fi/jakamattoman-kuolinpesan-omistusjarjestelyt

  Linkin tekstissä on kuvattu vaihtoehdot ja yhteystiedot henkilöille joilta voi kysyä lisätietoja. Noita voi soveltaa jo ennen kuolinpesän syntyä. Parasta onkin jos metsää on mietitty jo paljon aikaisemmin. Mitä suurempi omaisuus, sitä suuremmat mahdollisuudet verosuunnitteluun. Pääasia on kuitenkin että omaisuus siirtyy sellaiselle henkilölle, joka on kiinostunut jatkamaan tai jos myöhemmin huomaa ettei olekaan, niin aina omaisuuden voi myydä. Metsänomistajuuteen voi oppia ja kasvaa vielä varttuneemmallakin iällä. Hyvä olisi, jos meillä säilyisi vahva perhemetsänomistus tai yhteismetsämuotoisena tapahtuva yksityisomistus ettei kaikki menisi sijoittajille.

  oksapuu

  Maastullin mukaan…

  Ensimmäinen iso, yli 1000ha yhteismetsä myytiin sijoitusrahastolle. Odottelinkin tuota jo, osakkaat teki tilin…

  Timppa

  Oliko kyseessä aito yksityisosakkaiden omistama yhteismetsä?  Yhteismetsän myyntiin tarvitaan 3/4-enemmistöpäätös.  Jos tuollainen enmmistö on päättänyt myydä, niin tietysti voi näin menetellä.

  Yhteismetsiä on perustettu epäilemättä myös sellaisiin tarkoituksiin, joissa kierretään yhteismetsien todellista tarkoitusta.  Siis säilyttää metsäalueet jakamattomina yksityisomistuksessa.  MTK:han on kiinnittänyt huomiota juuri tuohon sijoitusrajastojen toimintaan.   Jos on velkainen yhteismetsä, jolla on paljon metsävähennyspohjaa, niin se ei joudu maksamaan juurikaan veroja.  Rahan saa yhteismetsästä ulos jako-osuusennakoina kuitenkin niin, ettei saa heikentää yhteismetsän maksuvalmiutta.  Taitaa tämä houkuttaa sijoitusrahastoja tuollaiseen puliveivaukseen

   

  Tolopainen

  Yhteismetsiä ei nykyaikana enää tarvita mihinkään, kaikki palvelut voi ostaa . Puheenjohtajien ja siisäpiiriläisten etuoikeuksia noissa vain harrastetaan ja pimeää hirvenlihan kauppaa.

  Tilley

  oksapuu: Mikä yhteismetsä kyseessä? Itselleni ei tule Maastul, enkä nettisivuiltaan löytänyt uutista. Huomasin kyllä, että tuossa talvella oli Rumon yhteismetsä Valtimolla myynnissä, pinta-ala 2200 hehtaaria.

  Timppa

  Yhteismetsiä ei nykyaikana enää tarvita mihinkään, kaikki palvelut voi ostaa . Puheenjohtajien ja siisäpiiriläisten etuoikeuksia noissa vain harrastetaan ja pimeää hirvenlihan kauppaa.

  Onpa Tolpalla synkkä käsitys yhteismetsistä.  Monenko toimintaan olet perehtynyt?  Tärkeimmät syyt  yhteismetsien perustamiseen ovat se, ettei tiloja tarvitse pirstoa ja päätöksenteko on riippunmatonta jonkun yksittäisen osakkaan kannasta.  Myös perinnönjaot ovat helppoja.

  Minkähänlaisista etuoikeuksista oikein kirjoitat?  Ainakin meidän yhteismetsässä puheenjohtaja (68-vuotias nainen) osallistuu istutuksiin voimiensa mukaan.  Eikä saa kuten ei kukaan muukaan istutuksiin osallistuva osakas mitään palkkaa.  Enempää istutuksista kuin hallinnostakaan.  En minäkään saa yhteismetsän asioiden hoidosta mitään palkkaa.  Enpä sitä kaipaakaan.  Sehän on niin mukavaa.  Varmaan monta muutakin meidän kaltaista yhteismetsää on.

  Palveluksia ostamme kuten muutkin metxänomistajat metsäyhtiöiltä, yhdistyksiltä tai yksityisiltä.  Puuta myymme kilpailuttamalla tai neuvottelemalla suoraan yhden ostajan kanssa.  Palvelu on aina hyvää, koska olemme suuri toimija ja toimintamme on selväpiirteistä.  Paljon vaikeampaa olisi kaikilla, jos meidän yhteismetsä olisi pilkottu yksityisille omistajille.  Nyt kerralla hoituu monen asiat tehokkaasti.  Eikä mikään osa metsistä jää huonolle hoidolle, mikä olisi mahdollista, jos omistus olisi hajaantunut.

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 68)