Keskustelut Metsänhoito Metsänhoidolliseti kestävät hakkuut.

Esillä 10 vastausta, 31 - 40 (kaikkiaan 79)
 • Metsänhoidolliseti kestävät hakkuut.

  Tässä aamun valkenemista odotellessa. Mitäpä mieltä olette nykysistä hakkuumääristä, että onko kestävää? Entäpä hiilinieluista. Säilytetäänkö vanhat metsät vaiko isketäänkö potttiputkella jalostettuja taimia muokattuun maahan hiiltä sitomaan. Ajatus tuli mieleen kun aamuradiosta kuuntelin eduskuntatyön jättäneen Pertti Salolaisen huolestumisen maailman luonnon tilasta. Vituroilleen näyttää menevän Suomi metsähommissa. Avohakkuita vain tehdään. Kuulemma parikin kertaa oli käynyt lentokoneella Amatsonin sademetsiä kuvaamassa ja kovin huolissaan oli.

 • Kurki

  Ota tuostakin selvää.

  Oletan, että puuenergian (halot, hake yms. – yht 10 milj.m3)  päästöt on mukana jossain laskelmassa, joka myös sisältyy kasvihuonekaasutaseeseen, täysimääräisenä ja saman arvoisina fossiilisten päästöjen kanssa.

  Puupolttoaineilla katettiin yli neljännes Suomen kokonaisenergian kulutuksesta vuonna 2017. Biomassan energiakäytön hiilidioksidipäästöjä ei sisällytetä energiasektorin päästöihin, mutta metaani- ja dityppioksidipäästöt sisällytetään. Biomassan energiakäytön hiilidioksidipäästöt ilmoitetaan lisätietoina inventaariossa. Metsästä korjattu biomassa raportoidaan hiilivaraston vähentymisenä maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF) -sektorilla.

  https://tilastokeskus.fi/til/khki/2017/khki_2017_2018-05-24_kat_001_fi.html

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Siinähän se on sanottu, sama kuin minun selitykseni. Kaksinkertaista laskentaa ei tule kun puuenergia on osa maankäyttöä. Muista eli metaanista ja työpioksiduulista en tiedä mistä niitä tässä yhteydessä tulee.

  Kurki

  Eikö hakkuupoistumassa esim. vuonna 2018 78,5 milj.m3 ole mukana 10 milj.m3 energia puuta, joka on mukana vähentämässä hakkuusäästöä?

  Ja päästöt sinne maankäyttösektorille?

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Kyllä se varmaan sisältyy, vaikka tuossa puhutaan runkopuusta eikä energiapuusta:

  ”Tilastotietojen mukaan vuonna 2018 puuston vuotuinen kokonaispoistuma oli noin 94 miljoonaa kuutiometriä. Runkopuuta hakattiin kaikkiaan 78 miljoonaa kuutiometriä, josta 89 prosenttia ohjautui metsäteollisuuden käyttöön ja 11 prosenttia energiapuuksi eli lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeeksi tai pientalojen polttopuuksi.

  Puuston kokonaispoistuma sisältää hakkuiden lisäksi hakkuutähteestä metsään jäävän runkopuun sekä metsään jäävän luontaisesti kuolleen runkopuun. Nämä erät olivat vuonna 2018 yhteensä yli 15 miljoonaa kuutiometriä.”

  https://mmm.fi/metsat/suomen-metsavarat

  Scientist Scientist

  Poistuma on siis noin 93(78+15) milj mottia ja kasvu noin 110 milj mottia. Tällöin hiilinielu on noin 17 milj mottia.

  Kurki

  Minun laskujen mukaan Suomen hiilinielu on jotain yli 60 milj.tn/v.

  Luken viimeinen hiilinielun vertailulaskelma puutuotteiden kanssa oli n.28 milj.tn, johon pitää lisätä metsäviennin hiili 35 milj.tn/v ja puunpoltto 10 milj. tn/v.

  Eli yli 60 milj.tn.

  Väittääkö joku, että Suomen metsäviennin 35 milj.tn/v ja puunpolton (uusiutuvaa energiaa) hiidioksidin määrä kuuluu laskea Suomen päästöiksi?

  Scientist Scientist

  Ei kuulu laskea Suomen päästöksi, mutta niin tunnutaan tekevän nykyisten käytäntöjen mukaan. Sen sijaan Norjan öljy lasketään miltei kokonaan käyttäjämaan päästöksi. Suomen pitäisi olla jämäkämpi tällaisissa asioissa.

  Kurki

  Aivan.

  Tätä tietoa ”Suomen kasvihuonekaasutase on kunnossa” pitäisi vain levittää kaikkien suomalaisten tietoon.

  Tein pari viikkoa sitten aloituksen ”Suomi keskusteluun 24” lähettämällä oman laskelmani Suomen hiilinielusta. Moderaattori poisti sen heti. Tein aloituksen ainakin 10 kertaa ja joka kerta poistettiin. Tein seuraavana päivänä aloituksen uudelleen. Nyt ei poistetu.  Ilmeiseti moderaatori oli vaihtunut.

  Viime viikolla lähetin laskelman hiilinielusta sähkoisenä Maaseudun tulevaisuuden lukijoiden kommenttien palstalle. Mielenkiinnolla odotan julkaisevatko.

  Kurki

  Metsien hiilinielu suurempi kuin Kaikki Suomen kasvihuonekaasupäästöt

  Luken vasta laskema hiilinielu puutuotteiden kanssa vuosille 2020-25 on 27,64 milj.tn/v

  Luken laskemaan hiilinieluun pitää lisätä Suomen puuenergian (polttopuu, energiapuu, pelletit ym.) sisältämä hiili joka on n.10 milj.tn/v, koska se on uusiutuvaa(ei sama kuin fossiilisten lisä) ja jonka voidaan katsoa korvaavan fossiilisia polttoaineita.

  Suomen oma kulutus metsäjalosteista on vain 10% luokkaa. Loput menee vientiin.
  Metsien hiilinieluun on myös lisättävä puujalosteiden (paperit, selluja kartonki) viennin sisältämä hiili, joka on 3,0 milj.tn/v (paperit) + 3,0 milj.tn/v (sellu) +3,15 milj.tn/v(kartongit) yhteensä 9,15 milj.tn/vvuodessa, jonka hiilisisältö on 3,67*9,15= 33,6 milj.tn/v. Luvuissa huomioitu tuntipuutavaran osuus pois ja paperissa vain massan osuus.

  Yllä olevat metsäjalosteiden vientiluvut tästä pohjana linkistä, jotka ovat maksumuurin takana: https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/paperin-tuotanto-suomessa-enaa-puolet-huippuvuosista-kartonki-ja-sellu-nousussa/aca156b6-ac29-33ba-a413-379ab4bbb6b5

  Vientihiilen noin määrää voisi yrittää laskea myös vuotuista hakkuista 65 milj,m3/v eli 90% vientiin on 58,5 milj.m3/v, joka sisältäisi hiilidioksidia 0,8*58,5= 47 milj.tn/v.

  Aivan kuten Norjankaan oljyviennin hiiltä ei lasketa Norjalle, vaan öljyn kuluttajamaille,  ei Suomen metsäviennin hiiltä tule laskea Suomen kontolle, jonka Luke on laskenut tuossa hiilinielussa Suomelle kuuluvaksi.

  Eli Suomen hiilinielu on todellisuudessa 27,64(Luke)+ 10(polttopuu)+33,6(<wbr />hiilivienti)= n.70 milj.tn/v.

  Kaikki Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat noin 56 milj.tn/v.

  Nimim. Kurki

   

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Nostat Kurki ihan hyviä kysymyksiä esiin. Bioenergiaa en kuitenkaan laittaisi hiilinieluun, koska se on osa poistumaa ja korvaa meillä fossiilisten käyttöä energiasektorilla; tulee siis pääosin huomioitua siellä päästöjä alentavana osiona. Viennin ja tuonnin huomioiminen vaatisi muutoksia kansainvälisiin sopimuksiin koskien khk-raportointia. Mutta minkä ihminen on säätänyt, sen voi ihminen muuttaa.

Esillä 10 vastausta, 31 - 40 (kaikkiaan 79)