Keskustelut Metsänomistus Metsien hiilinielu

Esillä 10 vastausta, 5,691 - 5,700 (kaikkiaan 5,820)
 • Metsien hiilinielu

  Merkitty: 

  Ollaanko yksityisen metsänomistajan metsien sitoma hiili nyt sosialisoimassa koko maan hyväksi? Miksi minä en saa metsänomistajana mitään hyötyä siitä, että metsäni sitovat hiiltä. Esim. alennuksia veroissa tai muuta vastaavaa. Jonkinlainen henkilökohtainen hiilirekisteri voisi olla metsänomistajalle etu.

 • A.Jalkanen A.Jalkanen

  https://www.metsalehti.fi/artikkelit/inarissa-hierotaan-hiilimetsakauppaa/#10fea98e

  Periaatteessa hiilinielukaupan kauppatavaran kuuluisi olla ”lisäistä”: sijoitetulla rahalla tehdään jotain joka lisää puuston kasvua tai vähentää päästöjä (kuten suon ennallistaminen joissakin tapauksissa voi tehdä). Vanhan metsän suojelu pitäisi tehdä pääsääntöisesti eri momentilta eli pysyvänä suojeluhankkeena. Mutta ei siinä mitään, jos sopimus syntyy ja osapuolet ovat tyytyväisiä.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Piia Elonen kirjoittaa soiden ojittamisesta: uusiakin ojia syntyy vielä. Yleisö on erimielinen siitä meneekö homma nielun vai päästön puolelle.

  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000009665122.html

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Verdelehdessä joukko asiantuntijoita kannustaa hiilinielujen vahvistamiseen globaalisti. Tätä toimintaa pitäisi saada liikkeelle myös EU:ssa. Ei kuitenkaan onnistu tämän komission aikana.

  https://www.verdelehti.fi/2023/06/19/suomi-edistamaan-globaalia-hiilensidontaa/

  Kurki

  Luken metsäntutkija, professori Hannu Ilvesniemikin asiantuntijana.

  linkki: https://www.metsalehti.fi/artikkelit/avohakkuu-ei-havita-hiilivarastoa/#5dfaa1a5

  Kukaan ei näytä kommentoineen.

  Joukko metsäalan asiantuntijoita kantaa huolta maailmanlaajuisesta metsäkadosta. Kannanotossaan he esittävät, että Suomen tulee ottaa vakavasti roolinsa ilmastonmuutoksen torjujana metsien ja metsäasiantuntemuksen maana kansainvälisesti.

  Onhan tuo huoli maailman metsäkadosta CO2-päästö +1,6 Gt/v todellinen, mutta kummallisesti se käännetään koskemaan vain Suomea, mutta ratkaisuja ei esitetä.

  Suomen metsäkatoa olisi helppo paikata ojittamalla luonnon soita vastaava määrä kasvamaan metsää.

  Ilmastonmuutoksen torjujanakin, kun metaanipäästöt vähenevät 12,4/4= -3,6 ekv tn/ha/v sekä puunkasvun CO2-sidonta päälle -3 tn/ha/v ( 2..3 m3/ha/v) aina voittaa luonnon soiden CO2-sidonnan n. +1,0 tn/ha/v ja ojituksen aiheuttamat orgaanisten maiden CO2-maapäästöt 8,0/5= +1,6 tn/ha/v,

  Metsähallitus tässä sitä metsäkatoa aiheuttamassa Natura -alueilla.

  Linkki: https://www.metsa.fi/luonto-ja-kulttuuriperinto/ennallistaminen/suot/

   

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Pieni osa soista on runsasravinteisia lettoja ja heinäisiä korpia. Ne ovat monimuotoisuuden tihentymiä, jotka kannattaa ennallistaa ja suojella. Nämä miljoona hehtaaria riittävät Laurénin mukaan kevyesti alkuun. Niillä löytyy ummistettavaa ojaa 200 000 kilometriä.

  Loput 70 prosenttia kuivatetuista soista on nyt puolukka- tai mustikkakankaita, jotka kasvavat hyvin metsää. ”Ne ovat kuin dieselmoottori, tuottavat tasaisesti, vaikka eivät huippukasvua”, Laurén sanoo.

  https://www.hs.fi/tiede/art-2000009282480.html

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Siuko Taavi:

  ”YK:n Forests Goals Report 2021 arvioi maailman 4 mrd. metsähehtaarin hiilinieluksi 2 mrd. t/v CO2:ta, mikä syntyy lähinnä siitä, että ilmaston lämmetessä ja CO2-pitoisuuden noustessa metsien kasvu kiihtyy.

  Kun EU:n Copernicus seuranta 2021 raportoi 1,75 mrd. tonnin päästöt metsäpaloista, jäi metsien hiilinieluksi nettona 0,24 mrd. tonnia CO2 mikä riitti kompensoimaan vain 0,6% fossiilisten polttoaineiden päästöistä. Puhe metsien hiilinielusta on hämäystä.”

  https://www.hs.fi/tiede/art-2000009282480.html

  Metsän hiilinielu heikkenee sen ikääntyessä. Jos se halutaan pitää nieluna eikä varastona, puita on hakattava välillä pois ja metsää nuorennettava. Metsää palaa silloin vähemmän.

  Kurki

  jäi metsien hiilinieluksi nettona 0,24 mrd. tonnia CO2 mikä riitti kompensoimaan vain 0,6% fossiilisten polttoaineiden päästöistä.

  Luvut kertoo totuuden, vaikka T Amnell ei niihin usko.

  Entä nuo metsäkadon +1,6 Gt CO2-päästöt?

  Metsien hiilinieluilla ei ratkaista CO2-ongelmaa.

  Ratkaisu on fossiilisten käytön lopettaminen.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Ilmeisesti metsistä ei ole kuin osaratkaisuksi ilmastonmuutokseen. Tietenkin metsien järkevä käyttö auttaisi osaltaan, ml. metsitys ja metsäkadon torjunta.

  Nostokoukku

  NMI arvioi maailman metsien hiilinieluiksi lähes 3,5 miljardia tonnia vuosi. Metsäpalojen vuotuiset päästöt arvioidaan vain 0,6 miljad. tonniksi.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Hämmentäviä nuo erot. Ilmeisesti kannattaa etsiä tietoa useasta lähteestä. YK/FAO:n luulisi olevan luotettavimmasta päästä. Lienee niin että metsien biomassa pystytään arvioimaan suht luotettavasti, mutta hiilinieluja ei.

Esillä 10 vastausta, 5,691 - 5,700 (kaikkiaan 5,820)