Keskustelut Metsänomistus Metsien hiilinielu

 • Tämä aihe sisältää 6,013 vastausta, 128 ääntä, ja päivitettiin viimeksi sitten AvatarNostokoukku toimesta.
Esillä 10 vastausta, 6,001 - 6,010 (kaikkiaan 6,013)
 • Metsien hiilinielu

  Merkitty: 

  Ollaanko yksityisen metsänomistajan metsien sitoma hiili nyt sosialisoimassa koko maan hyväksi? Miksi minä en saa metsänomistajana mitään hyötyä siitä, että metsäni sitovat hiiltä. Esim. alennuksia veroissa tai muuta vastaavaa. Jonkinlainen henkilökohtainen hiilirekisteri voisi olla metsänomistajalle etu.

 • A.Jalkanen A.Jalkanen

  Kirjoitin ”palon vaikutuksen piirissä olleesta puusta” enkä ”palaneesta puusta”. Prosenttia voi tutkia alan kirjallisuudesta Esim. Wildland Fire Management – Handbook for Trainers (FAO). Suomalaiset tekijät.

  Tomperi

  Kuinka moni on käynyt katsomassa Konnevedellä  asfalttitien reunassa olevaa  suojelualuetta joka jätettiin  koskemattomaksi Myrskyn jälkeen??  Hajoaminen on nopiaa jopa suomen eolosuhteissa, ei todellakaan tarvii kompastella.  Hieno havaintokohde, kenenkä ansiota?

   

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Kommentti Pasille ja Tonille.

  Hakkuiden siirtyminen meiltä muualle vaikuttaisi globaaliin hiilitaseeseen, mutta veikkaan että ei välttämättä haitallisesti. Puun kysynnän kasvu muualla ja kysynnän aleneminen vastaavasti Pohjoismaissa voisi olla pääosin positiivista kehitystä. Etelämmäksi voidaan perustaa nopeakasvuisia istutusmetsiä kotoperäisillä puulajeilla. Pohjoisen havumetsävyöhykkeen alihyödynnettyjä metsiä voidaan ottaa käyttöön. Nyt niiden kasvu ja tuotto menee hyönteisille ja metsäpaloille.

  Olen samaa mieltä kansantalouden kerrannaisvaikutuksista. Jos meillä alennetaan hakkuita ja metsänomistajat alkavat vastaavasti tienata enemmän hiilinieluilla ja arvokohteista maksettavalla ympäristötuella (nimeltään luonnonarvokauppa, ekosysteemipalvelujen kauppa tms.), sillä on hintansa. Silläkin on hinta (jonka suuruutta emme vielä tiedä), että meillä menee pitempi aika päästä hiilineutraaliuteen ja EU.n hiilinielutavoitteisiin.

  Silläkin on hinta, jos metsämme eivät kestä ilmastonmuutosta. Päätöksentekoon tulee vaikeusastetta siitä, että meillä ei ole täsmällistä mallia jolla laskea vaikkapa sitä, miten suojelualueiden pinta-alan lisääminen vaikuttaa metsien ja metsälajien kestävyyteen ilmastonmuutosta vastaan. Osa vaikutuksista on positiivisia ja osa negatiivisia, esimerkiksi vanhojen kuusikoiden suojelu vaikuttaa molempiin suuntiin Etelä-Suomessa.

  Meidän tulisi valita hiilinielujen kohennuskeinot maankäyttösektorilla niin, että ne aiheuttaisivat mahdollisimman vähän metsien kasvun ja käyttömahdollisuuksien alenemista. Turvemaametsien hoidon puolelta näitä keinoja löytyy ja myös turvepeltojen hoidosta maataloudessa. Hakkuumäärät määräytyvät markkinoilla ja nyt ”onneksi” suhdanne kääntyi juuri kun tarvitsemme lisää hiilinieluja kiperässä tilanteessa.

  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000009989869.html

  Kurki

  AJ: Meidän tulisi valita hiilinielujen kohennuskeinot maankäyttösektorilla niin, että ne aiheuttaisivat mahdollisimman vähän metsien kasvun ja käyttömahdollisuuksien alenemista.

  Niin tulisi, mutta kaikki on jo lukittu, eikä oikeastaan mitään voi tehdä.

  Suomessa metsäkatoa on tullut viime vuosina 14 000 ha ja siitä lasketaan n. -3,5 Mtn-ekv päästö.

  Alla olevassa linkissä tämä mainitaan ja väitetään, että se kuuluu Maankäyttösektorin päästöihin, mutta eipä tuota ole eritelty missään Luken tai Tilastokeskuksen julkaisussa.

  Olisi aika tehoks keino nostaa Maankäyttösektorin nieluja, jos olisi sama määrä vuosittain esittää lisää metsämaata.

  Joutomaiden metsityksestä ei taida tulla kovin paljon apua, sillä tukien kriteerit taisivat olla liian korkeat, ei saanut kasvaa pajua ja oli pinta-ala vaatimuksia ja hanke päättyy, sillä tämä vuosi on viimeinen hakemusvuosi.

  Metsämaan lisäys oikeastaan kuuluisi Metsähallitukselle, sillä kait valtion intressi on vähentää päästöjä, kun on mennyt sopimaankin Ilmasto-sopimuksia. Mutta mitäs siellä Metsähallituksessa tehdäänkään? Juuri päin vastoin. Metaanipäästöjä lisää. Entisoidään ojitettuja metsämaita. Kehuitaan ainakin kuinka on jo entisöity 50 000 ha. Kun olisi pitänyt tehdä niistä metsämaata kunnostamalla ojat ja lannoittamalla ne tuhkalannoitteilla. En tiedä ovatko olleet luokiteltuja metsämaiksi, kun ovat olleet huono kasvuisia, mutta eipähän olisi tarvinnut mennä ojittamattomille luonnon soille, josta olisi kyllä meteli nostettu.

  https://yle.fi/a/3-11827740

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Jälleen hyviä havaintoja nimimerkiltä Kurki. Missä luuraa metsäkadon päästö? Se oli mukana ainakin Kioton sopimuksen raportoinnissa joka päättyi vuoteen 2020. Linkin jutussa Raisa arvelee aika kaukonäköisesti että joustot voidaan tarvita hiilinielujen kattamiseen eikä niistä riitä metsäkadon päästöjen kattamiseen. Juuri näin vaikuttaa käyvän että joustot tarvitaan.

  Metsäkadossa on muistettava se että vaikka rakentaminen aiheuttaa suurimman pinta-alan, maatalouden uuden turvepellon tekeminen aiheuttaa per pinta-alan yksikkö suuremmat päästöt.

  Jovain

  Kaiketi luonnostaan harsuuntuneet ojitetut suot voidaan inventoida, ellei sitä ole jo tehtykin. Näkyvät ilmakuvista ja voidaan maastokäynnillä varmistaa. Näitä tallaisia luonnostaan ennallistuneita harsuuntuneita soita on ainakin keskisessä suomessa runsaasti.   Tuskin kannattaa tuottokunnossa olevia soita, joissa ojitus vielä toimii, lähteä ennallistamaan. Aina ojitus voidaan laittaa kuntoon, saadaan metsänkasvulle lisää pinta-alaa ja hiilinieluja lisättyä.   Tähän metsänhoidon ja hiilinielun taantumaan voi olla monenlaisia syitä. Esim. metsälaista ja mh. suosituksista, puustopääomia lisäämällä, ns.”vapaalla kasvatuksella” on vedätetty päinvastaiseen suuntaa. On eräänlaista metsäkatoa sekin.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Metsäkadon päästöhistoria luku 1.4 alkaen sivulta 15.

  https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/551722/luke-luobio_31_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  Assmuth, A., Lintunen, J., Wejberg, H., Koikkalainen, K., Uusivuori, J. & Miettinen, A. 2022. Metsäkadon ilmastohaitta ja hillinnän ohjauskeinot Suomessa. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 31/2022. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 96 s.

  En ole tutkinut viimeisimpiä kasvihuonekaasujen inventaarion raportteja, mutta olettaisin, että metsäkadon päästöjen pitäisi löytyä sieltä tauluista jotka on raportissa mainittu: CRF-taulut 4.1, 4.B ja 4.E.

  Kurki

  Linkki: https://mmm.fi/documents/1410837/0/Maank%C3%A4ytt%C3%B6sektorin+ilmastosuunnitelma_Luonnos_14042022.pdf/4ba9339f-1690-067d-c292-4973d4119721/Maank%C3%A4ytt%C3%B6sektorin+ilmastosuunnitelma_Luonnos_14042022.pdf?t=1649940229052

  Tässä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma, jossa sivulla 33 pykälässä 3.4 käsitellään metsäkatoa.

  Linkin kuvassa 12/sivu 53 tuo metsäkato -3,7 Mtn pitäisi näkyä taselaskelmassa, mutta eriteltynä se ainakaan ole. Ehkä sisältyy johonkin päästöluokkaan.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Finland. 2022 National Inventory Report (NIR) s. 312:

  4.A.1. Forest Land remaining Forest Land CO2 L, T Tier 3, Tier 2

  4.A.2. Land converted to Forest Land CO2 L, T Tier 3, Tier 2

  4.B.1. Cropland remaining Cropland CO2 L, T Tier 3, Tier 2

  4.B.2. Land converted to Cropland CO2 L, T Tier 3, Tier 2

  4.C.1 Grassland remaining Grassland CO2 L, T Tier 3, Tier 2

  4.C.2 Land converted to Grassland CO2 T Tier 3, Tier 2

  4.D.1. Wetlands remaining Wetlands CO2 L, T Tier 3, Tier 2

  4.E.2. Land converted to Settlements CO2 L,T Tier 3, Tier 2

  https://unfccc.int/documents/461893

  Metsäkadon päästöjen täytyy sisältyä noihin converted-luokkiin siltä osin kuin muutos on metsästä johonkin muuhun luokkaan. Hehtaarimääriä näköjään raportoidaan vain vuoteen 2020 saakka, joten en tiedä jatkuuko homma edelleen.

   

  KeMeRat

  Tuossa vähän paskaa: 💩

  Sen ansiosta Suomi n 4 g.tn.ekv. + 7 CO2/tn =nettohiilinielu.

  Ennallistamiselle ei ole mitään tarvetta.

Esillä 10 vastausta, 6,001 - 6,010 (kaikkiaan 6,013)