Keskustelut Harrastukset Pankkiluvat eivät ole ylimääräisiä pyyntilupia

Esillä 10 vastausta, 101 - 110 (kaikkiaan 229)
 • Pankkiluvat eivät ole ylimääräisiä pyyntilupia

  Useissa keskusteluketjuissa on kiistelty ovatko ”pankkiluvat” Luken tekemän verotussuunnitelman ylittäviä ”ylimääräisiä” pyyntilupia. Verotussuunnitelmalla pyritään alueellisen riistaneuvoston sopimaan  hirvikantaan alueella. Kuitenkaan kukaan ei ole esittänyt mitään näyttöä suuntaan tai toiseen. Tehdään asia nyt kerralla selväksi julkisiin tietoihin pohjautuvalla selkeällä esimerkillä.

  Poimitaan uutisvirrasta Ylen uutinen tämän vuoden marraskuulta ja verrataan siinä esitettyjä pyyntilupamääriä Luken tämän vuoden verotussuunnitelmaan.

  https://yle.fi/uutiset/3-12175454

  5.11.2021

  ”Jalasjärven riistanhoitoyhdistyksen……
  Eteläpohjalaisyhdistyksen lähes 90 hirvenkaatolupaa on tältä syksyltä jo käytetty vain parin jahtiviikonlopun aikana, ja nyt päätettiin ottaa käyttöön myös 35 pankkilupaa.”

  Käytössä on siis:
  90 ”peruslupaa”
  35 ”pankkilupaa”

  Kuvakaappaus Luken verotussuunnitelmasta 2021 aloituksen jälkeen kommenttikentässä. Jalasjärven Rhy on kahdella eri hirvitalousalueella PO1 ja RP-PO3.

  Luken alaraja
  PO1: 39
  RP-PO3: 46

  Alaraja yhteensä: 85 (korjattu 95->85, Timpan huomattua virheen)

  Luken yläraja
  PO1: 56
  RP-PO3: 66

  Yläraja yhteensä: 122

  Uutisen mukaan Rhy:llä on 90 peruslupaa ja 35 pankkilupaa. Pankissa siis 28% kokonaislupamäärästä.

  Luken verotussuunnitelman alaraja on 85. Jalasjärven ”perusluvat” loppuivat jo 90 hirven jälkeen. ”Perusluvilla” päästään verotushaarukan alarajalle. Pankkiluvat eivät siis ole ylimääräisiä, verotussuunnitelman ylittäviä lupia.

  Laskin lisäksi parin riistakeskusalueen kaikkien riistanhoitoyhdistysten Luken suunnitelmien ylärajat yhteen ja vertasin sitä riistakeskusalueelle myönnettyyn pyyntilupien kokonaismäärään. Mitään Luken haarukan ylärajaa ylittävää lupamäärää ei löytynyt.

  Luken verotussuunnitelma löytyy Riistahavainnot.fi-> sorkkaeläimet-> ajakohtaista. Verotussuunnitelman ohje-välilehti kertoo:

  ”Suunniteltu pyyntilupamäärä sisältää myös mahdollisten pankkilupien osuuden”.  Alla kommenttikentässä kuvakaappaus ohjeesta.

  Riistakeskuksen julkaisema Metsästäjälehti jaetaan kaikille metsästäjille. Artikkelissa ”Yhteisluvan ja pankkilupien hyödyt” 16.3.2021 Riistakeskus valistaa kaikkia metsästäjiä:

  ”Pankkiluvat ovat yli laskennallisen verotustarpeen olevia ns. ylimääräistä lupia.” Alla kommenttikentässä kuvakaappaus lehdestä.

  Riistakeskus on julkisokeudellinen laitos, joten sen jakamaa tietoa pidettäneen luotettavana. Myös muissa lehdissä kuvataan yleisesti pankkilupia ”ylimääräisinä lupina”.  Nyt näyttää kuitenkin siltä, että kyseessä on ns ”vaihtoehtoinen fakta”.

  ”Ylimääräisten lupien” käyttöön lienee korkea kynnys, koska niiden ajatellaan leikkaavan kantaa suunniteltua enemmän. Saattaa olla merkittävä syy, jos tavoitekantaan ei päästä.

 • Planter Planter

  Vaikka on perusteltu, ettei seurakohtaisia tietoja voida hirvitietokannassa laittaa julkiseksi, niin monet seurat julkistavat niitä vapaaehtoisesti. Löytyvät ihan googlella, jos osaa hakea. Kävin niitä läpi nähdäkseni pankkilupakäytäntöjä, nykyisen hirvikannan säätöjärjestelmän ajalta. Löydöksien haarukka oli, että luvista oli laitettu pankkiin 15%-66%. Hyvin tyypillisesti 25%-35%. Tämä sotkee aika tehokkaasti säätöjärjestelmän, koska pankkiluvat eivät ole ylimääräisiä lupia. Myös valkohäntäpeuralupia pankitetaan saman kaavan mukaan.

  En ota nyt mitään yksittäistä  seuraa esimerkkinä ”tikun nokkaan”, riitäköön edelliset rhy-tason esimerkit, ainakin toistaiseksi.

  suorittava porras suorittava porras

  Pankkiluvat ovat ylimääräisiä lupia arvioituun hirvikantaan suhteutettuna. Niiden avulla on mahdollista tasata vaihtelua hirvitalousalueen sisällä ,jos tarve vaatii. Lupien käyttöaste määräytyy lopulta metsästäjien toimenpiteisiin omien havaintojensa perusteella. Eli suomeksi ,jos havaitoja alkaa kertyä niukasti ,jahti loppuu ,ja jos arvioitua runsaammin ,otetaan pankkiluvat käyttöön. Paikallinen tilanne määrää lopulta ,ovatko pankkiluvat ylimääräisiä, vai eivät. Siihen ei Planterin virheellinen kanta vaikuta tippaakaan.

  Varsinais-Suomessa  metsästäjät eivät ole nähtäväst kokeneet tarvetta käyttää pankkilupia ,kun osa normaaleistakin on jäänyt käyttämättä. Näin ainakin raaliaikaisen verotusennusteen mukaan. Pankkiluvat ovat olleet siis jopa reilusti ylimääräisiä.

  Gla Gla

  ”Pankkiluvat ovat ylimääräisiä lupia arvioituun hirvikantaan suhteutettuna.”

  Erikoista, että tähän palataan vieläkin. Miten voit noin sanoa, kun asia on todettu olevan päinvastoin? Vai tarkoitatko, että on kahdenlaisia arvioita, Luken verotussuositus ja sitten paikalliset metsästäjät, joiden motiivit poikkeaa Luken arvioista?

  Planter Planter

  Yritetään selittää vaihteeksi asia näin. Käytössä oli vuoteen 2015 vanha hirvikannan säätöjärjestelmä, joka korvatiin uudella, nykyisin käytössä olevalla.

  Vanha:

  2005säätö

  ”Useissa riistanhoitopiireissä on otettu käyttöön
  järjestelmä, jossa luvanhakijat hakevat varmuuden vuoksi enemmän
  pyyntilupia kuin syksyllä on suunniteltu metsästää. Näitä kutsutaan
  hylly-, pankki- tai reserviluviksi. Ne voidaan ottaa syksyllä käyt-
  töön, jos hirvien määrä osoittautuu syksyllä keväällä arvioitua suu-
  remmaksi.”

  Näin siis vanhassa järjestelmässä, pankkilupia haettiin erikseen ja ne olivat ylimääräisiä…varmuuden vuoksi…hätävara.

  Vuoden 2014 hirvikannan hoitosuunnitelman hyväksymisen jälkeen otettiin käyttöön uusi pitkään valmistelu säätöjärjestelmä. Siinä Luke tuottaa riistanhoitoyhdistyksille verotussuunnitelun, pyyntilupa haarukan, alarajan ja ylärajan. Haarukkaan osuvalla saalismäärällä saavutetaan alueellisen riistaneuvoton asettama tavoitetiheys arvioiden mukaan.

  Luken verotusuunniteluohjeessa lukee, että suunnitelu sisältää mahdolliset pankkiluvat. Katso tämä ketju sivu 1. Mitään ylimääräisiä lupia ei ole, eikä anota. Mahdolliset pankkiluvat on tarkoitettu tasaamaan lupia yhteislupa-alueen sisällä, mutta ne eivät ole ylimääräisiä.

  Onko nyt käynyt niin, että ”vanhan liiton miehiltä” on uudistus on jäänyt huomaamatta ja porukka ajaa vanhaa järjestelmää uuden rinnalla ja säätää ihan omiaan, pankittaa niinkuin ei olisi mitään uutta tapahtunut. Silloinhan järjestelmä ei toimi.

  Toisaalta luulisi riistakeskuksen olevan tietoinen uudistuksesta, kun on sitä ollut tekemässä, mutta kuitenkin opastaa Metsästäjä-lehdessä, että pankkiluvat ovat ylimääräisiä.

  Joku voisi ehkä kuvitella, että haarukan keskikohdan ja ylärajan välillä olevat luvat olisivat niitä lisälupia. Silloin olisi edellytyksenä, että muut luvat käytettäisiin 100%:sti. Toisaalta jos pankitetaan neljännes/kolmannes luvista, niin määrä ei edes mahdu likimainkaan puoleen haarukkaan.

  Jos, kuten yleistä on, saaduista luvista laitetaan heti pankkiin 20-30%, käyttöaste jää maksimissaan 70-80 %:iin, edellyttää että pankin ulkopuolella olevat luvat käytetään 100%:sti. Sivun 8 esimerkissä lupien käyttöasteella 85, päästäisiin tavoitteeseen, mutta pankkiin laitettiin 27%, joten maksimi käyttöaste on pankkia avaamatta 73%. Kun kylvetään epäilystä hirvien loppumisesta pankkeja ei avata.

  Kun Jalasjärvi oli aloituksessa, niin laitetaan tähän toinenkin vuosi samalta paikkakunnalta:

  ”Toimintakertomus v.2015
  Jalasjärvelle riistanhoitoyhdistyksen alueelle oli myönnetty hirvilupia yht. 180 kpl, josta jakoon laitettiin 131. Porukallamme oli 28 hirven kaatolupa, joista käytettiin 9 aik. ja 12 vasaa. Hirvipankki
  49 lupaa . Myönnetyistä luvista käytettiin 15 eli vähän yli puolet. Koko Jalasjärvellä lupien käyttöaste oli 62,3%.”

  RP-PO3 hirvitalousalueen tiheys ponkaisikin 2015-2016 yli viiden tuhannelle hehtaarille.

  Tuliko nyt kaikille selväksi? Jos ei vieläkään, niin käsi reippaasti ylös niin yritetään selittää vielä uudestaan ja tarkemmin.

  Visakallo Visakallo

  Asia taitaa olla jo kaikille selvä, mutta suorittavasta en ole vielä ihan varma.

  suorittava porras suorittava porras

  Lupien 80%:n käyttöasteellakin on päästy tavoitteeseen. Pankkiluvat ovat ylimääräisiä edelleenkin. Turha väittää vastaan.  Joku seura voi toki käyttää kaikki luvat ja käydä perustellusti myös pankilla. Tämä perustellusti tarkoittaa ,että pyyntilupaehtoja on noudatettu ja alueen hirvikanta edellyttää leikkaamista. Planterin tontilla ei ole päästy lähellekään tavoitetta(V-S 2) ja pankkiluvat ovat olleet ylimääräisiä. Meillä paikkakunnan lupien käyttöaste jäi 69%:iin , joten tässäkin tapauksessa pankkiluvat olivat ylimääräisiä.

  Tuolla ylhäällä oli se vanha malli ja satuin olemaan myös tuon jälkeen koulutustilaisuudessa ,joka koski uutta . Tiedän tasan tarkkaan ,miten homma etenee. Sen verran vielä tuosta uudesta systeemistä, että  rhy tekee vain suunnitelman ja seurat hakevat sen perusteella ja oman harkintansa mukaan lupia. Tuon jälkeen rhy ei enää uuden käytännön mukaan anna lausuntoja lupahakemusten liitteeksi.

  Planter ei ilmeisesti ole tutustunut verotuslaskuriin. Sinne asetetaan käyttöasteeksi esim.80%/hirvitalousalue/rhy, ,jolla tavoitteenmukainen kaatomäärä saavutetaan. Lopu 20% on ylimääräisiä pankkilupia ,joita käytetään tarvittaessa. Ei siis pienintäkään epäilystä siitä ,että pankkiluvat eivät olisi ylimääräisiä .

  jees h-valta

  Koulutustilaisuuksiakin järjestyy tietysti tavisrivimetsästäjälle mennen tullen.

  Planter Planter

  Oi, täällä on saatu uusi määritelmä pankkiluville. Nyt kun hommat on tapulteltu, katsotaan laatikon pohjalle. Luvista on käytetty 69%. Ylimääräiseksi on jäänyt 31%. Koska pankkiluvat ovat ylimääräisiä lupia, niin pankkilupia oli 31%.

  suorittava porras suorittava porras

  Innokasta väärinymmärrystä jälleen kerran. Lupalaskuriin syötetty luku 80%  tarkoittaa tässä uudessa järjestelmässä ,että sillä toteutumalla kannanhoidollinen tavoite täytyy. Loput (ylimääräiset) 20% ovat lupapankin osuus ja käytettävissä ,jos lupaehdot ovat täyttyneet ja riistaa on arvioitua enemmän.

  Tuo 69% toteutumana tarkoittaa vain ,että lupia oli riittävästi. Jo vuosi sitten epäiltiin, että on haettu tilanteeseen nähden liikaa lupia. Asia realisoitui eilen päättyneellä metsästyskaudella.

  Rhy:n johtoryhmä pelkäsi tunnekuohuja ennakoivasti vuosi sitten, jos lupia käytetään niukasti. Ei näytä kelpaavan sekään ,että lupia haetaan reilusti yli tarpeen ja käytetään harkinnan ja tilanteen mukaan.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Verotuslaskuri. Siihen pitää laittaa oman alueen tavoitekanta, sukupuolisuhde ja vasaosuus sekä ”Suunniteltu lupien käyttöaste (%). Mikäli tavoiteltu käyttöaste on alle 100 %, laskuri laskee päälle pankkiluvat. Yli 100 prosentin lukuja laskuri ei hyväksy.

  Tuloksena saadaan ”Tarvittava lupamäärä” ja ”Kokonaislupamäärä”. Lisäksi väitetään, että ”Suunniteltu lupien käyttöaste (%), sisältää mahdolliset pankkiluvat”. Todelllisuudessa ei sisällä, vaan ne sisältyvät vasta ”Kokonaislupamäärään”. Ymmärsinkö oikein vai väärin?

  https://riistahavainnot.luke.fi/laskurit/hirvikannan-verotus

  suorittavalle kysymys: mistä se Suunniteltu lupien käyttöaste (%) tulee? Annetaanko se Lukelta tiedoksi, kun tiedetään kannan määrä ja rakenne eli tuleeko se Luken suosituksesta? Jos se olisi aina 80 %, laskuriin ei tarvittaisi mahdollisuutta muuttaa sitä.

  Siis jos ”Tarvittava lupamäärä” käytetään kokonaan, ollaan päästy hirvitalousalueen kantatavoitteeseen, mikäli se oli arvattu oikein. Jos tulee yllätyksiä, pitää käydä nostamassa pankista lisää lupia.

   

Esillä 10 vastausta, 101 - 110 (kaikkiaan 229)