Keskustelut Metsänomistus Yhteismetsä ongelmia

Esillä 10 vastausta, 51 - 60 (kaikkiaan 235)
 • Yhteismetsä ongelmia

  Meillä on yhteismetsä jossa on alle sata omistajaa ja muutama tuhat hehtaaria metsää.
  Osakaskunta on pitänyt silloin tällöin ”opintomatkoja” joista osakaskunta on kustantanut yli puolet kaikista kuluista.
  Opintomatkalle osakas on voinut ottaa mukaan yhden perheenjäsenen joka perheessä jossa yhteismetsäomistuksia on.
  Matkat on viime aikoina suuntautuneet Viroon ja ovat kestäneet 3vrk. Matkoilla on ollut noin 20-30 osakasta mukana.
  Olen ollut jo pitkään kyseenalaistanut matkojen tarpeellisuuden.
  Nyt mitta tuli täyteen.
  Kevät kokouksessa osakaskunta päätti jälleen järjestää ”perinteisen opintomatkan”. Mitään muuta ei matkasta päätetty.
  Nyt kun hoitokunta laittoi retkikutsun puutuin asiaan ja pyysin Hoitokunnalta pöytäkirjanotetta ko. retken järjestelyistä. Yllätykseni en saanut sitä. Pyysin apuja metsäkeskukselta. He tutkivat asiaa ja totesivat yhteismetsän ohjesäännössä olevan maininnan, että osakkaalla on moite oikeus hoitokunnan päätöksiin, joten pöytäkirjan ote olisi annettava.
  Hoitokunta ei edelleenkään antanut otetta minulle, vaikka saivat kehotuksen suoraan metsäkeskukselta.
  Minulle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin jättää käräjäoikeudelle pyyntö saada ko. pöytäkirjan ote.
  Ja samalla pyysin päätöksen täytäntöönpano kieltoa.
  Mielestäni päätösellä maksaa perheenjäsenten matkoja annetaan oikeudetonta hyötyä muille kuin osakkaille. Lisäksi totesin matkan olevan mahdollisesti peiteltyä jako-osuutta koska yhteismetsän matkasta kustantama osa on jopa suurempi kuin pienimpien osakkaiden saama vuosittainen jako osuus. Lisäksi monissa perheissä on useampia kuin yksi osakas, jolloin nämä osakkaat ei voisi ottaa mukaansa yhtä perheenjäsentä kuten yhden osakkaan perhe voisi. Yleensäkin käsite osakasperhe on mielestäni tässä kohtaa outo. Retkelle ei voi ilmoittaa edes perheen ulkopuolista asioiden hoitajaansa.

 • Timo Heikki

  Tilanne päivitys. Hoitokunta viritteli jo neuvotteluja yksipuolisella esityksellä, jossa olisi sivuutettu kokonaan ohjessääntömme ohjeet pöytäkirjan luovuttamisen suhteen. Lisäksi minulle aiheutuneita kustannuksia haasteen nostosta eivät suostuneet edes huomioimaan.
  Neuvottelut eivät edenneet.
  Annoin aikarajaksi hoitokunnalle ensi maanantaihin asti tehdä sovintoehdotuksen, jossa huomioidaan ohjessääntömme mukaiset hoitokunnan pöytäkirjojen luovuttamis ohjeet, sekä tehdyn retkipäätöksen aiheuttamat yhteismetsälain vastaiset kustannukset osakaskunnalle. (retkellä osakaskunnan ulkopuolisia osakaskunnan kustannuksella, piiloteltu jako-osuus, retkelle ei pysty osallistumaan kuin noin kolmannes osakkaista, talousarviossamme ei ole paikkaa johon tämän kokoluokan retken kustannukset sopisi, osakaskunta ei ole hyväksynyt retken kustannuksia, retki on lähinnä virkistyksellinen)
  Mikäli sopuun ei päästä nostan toisen kanteen osakaskuntaa vastaan hoitokunnan päätöksen lainvastaisuudesta.
  Toimenpide on aika raju, mutta nyt on kuitenkin mahdollisuus puuttua ohjessääntömme vastaiseen toimintaan.
  PS. Googlettamalla löytyy lähes vastaavia yhteismetsän ohjessääntöjä, kuin meidänkin ohjessääntö. Mm. Laajoentaustan / Kemijärven yhteismetsän ohjessääntö, joka ei liity muutoin tähän tapaukseen. Erityisesti pykälät 26,27 ja 38 on nyt tarkastelun kohteena.

  Timo Heikki

  Retki pidetty. Osallistujien keski ikä ilman hoitokunnanjäseniä ja heidän perheenjäseniään Yli 65v.
  Näistä osakkaiden keski ikä oli vielä korkeampi, koska mukana oli muutama nelikymppinen jotka ei ole osakkaita.

  Timo Heikki

  Tänään olen nostanut toisen kanteen oskaskuntaa vastaan liittyen hoitokunnan päätökseen järjestää retki Viroon osakkaille ja muille kuin osakkaille osakaskunnan kustannuksella.
  Pyytämääni sovintoehdotusta ei tullut joten kanteen nosto jäi ainoaksi vaihtoehdoksi.
  Vielä jäi 4pv ylimääräistä aikaa, koska kanne on nostettava 3kk kuluessa hoitokunnan päätöksestä. Aikataulu selvisi vasta tänään, joten tiukalle meni. Voi olla, että tässä tapauksessa laskutapa olisi ollut erillainen, johtuen hoitokunnan pöytäkirjan pihtaamisesta.
  Olen saanut myös tietooni, että tätä viestiketjua käytetään minua vastaan käräjäoikeudessa?
  Nyt on teillä palstalaisilla mahdollisuus vaikuttaa lopulliseen oikeuden päätökseen liittyen hoitokunnan pöytäkirjan otteiden luovuttamiseen osakkaalle ja opintoretken järjestelyn laillisuuteen.
  Sana on vapaa, muttei pakollinen!

  Timo Heikki

  Osakaskunnasta useimmat on täysin tietämättömiä meneillään olevasta oikeusprosessista, vaikka osakaskunta käyttää ylintä päätösvaltaa! Mitään yhteistä informaatiota ei ole annettu, vaikka nyt on selkeästi kyse hoitokunnan päätöksen kyseenalaistamisesta. Rahaakin on jo poltettu reippaasti.
  Osakaskunnan päätöksetkin voi olla sellaisia, joita ei voi laillisesti viedä eteenpäin, vaikka kukaan ei niistä olisi valittanut.

  Hiluxmetsuri

  Eihän tästä keskusteluketjusta mitenkään ilmene kenenkään henkilöllisyys eikä kyseessä oleva yhteismetsäkään, joten asian julkistamisella ei voine olla minkäänlaista negatiivista vaikutusta ko. yhteismetsän osakkaisiin saatikka kehenkään henkilöön, siilä yhtään nimeä ei ole esitetty.

  Muutenkin keskustelu on ollut asiallista painottuen laillisuuskysymyksiin.

  Asialla on olennainen merkitys jo senkin takia, että hyvin merkittäviä omaisuusarvoja annetaan yhteisesti valittujen vastuunkantajien hoidettavaksi ja osakkaiden tulee voida luottaa siihen, että heidän asiansa hoidetaan oikein ja tasapuolisesti.

  Jos aiemmin kuvatun kaltainen yhteismetsään liittymätön toiminta on maan tapa, niin en todellakaan ikinä harkitsisi minkäänlaiseen metsäkommuuniin liittymistä. Etoo moinen egoilu.

  Ompeluseuran tai puulaakiseuran hölmöilyn tai lainkirjaimen noudattamatta jättämisen voisi niiden taloudellisen vähämerkityksellisyyden takia katsoa läpi sormien, mutta yhteismetsää ei. Yhteismetsässä on toteuduttava ehdoton tasapuolisuus kaikkia osakkaita kohtaan. Muuten toiminnalta häviää luottamus ja sen myötä kaikki muukin.

  Timo Heikki

  Taas uutta tietoa. 1.10.2013 nostamani kanne käsitellään käräjäoikeudessa 11.10.2013.
  Aikas nopeeta toimintaa!
  Pisteet siitä suomen oikeuslaitokselle.
  Ja tosiaan, tämän ketju kertoo minua henkilökohtaisesti koskettavasta ongelmasta, joten minulla on oikeus se tuoda julki tällä tavoin.

  jees h-valta

  Totta ihmeessä ja suorastaan pyydämmekin että annat tietoa eri käänteistä. Asia on juuri yksi niistä sen kaltaisista josta syystä olen aina ollut erittäin vastahankainen näihin koalitioihin.

  Timo Heikki

  On tästä prosessista jo jotain hyötyäkin. Ensimmäistä kertaa retken annista on tehty muistio, joka mahdollisesti voidaan jakaa koko osakaskunnalle! Tämän muistion sisältö oli ilmeisesti kuitenkin mennyt jo 4 muun yhteismetsän hallinnon jäsenen tietoon ennen kuin meidän yhteismetsän osakkaat ovat edes kuuulleet siitä?
  Huhujen mukaan retkellä oli käyty laulelmassa kaikukalliolla, katsomassa siemenpuumetsikön mätästystä, lehtikuusimetsikköä ihmetelty, tutustuttu taimien hirvikarkoitekokeiluun, ihmettelemässä paikallista taimitarhaa, lunnonpuistoa katselemassa, yrttitarhaa ihmettelemässä ja tutustumassa metsätientekoon!
  Ihan kiva! Kaikki sellaista tietoa varsinkin metsän osalta, jota tavallinen osakas saa halutessaan netistä googlaamalla. Olipa kiva tämäkin retki kustantaa.
  Tuulimyllyt ei retkeltä tulleiden tietojen mukaan pidäkään ääntä, joten turhaa on ollut ihmisten valitus matalataajuuksisesta huminasta!
  Ai niin, iltaisin oli pidetty yhteismetsän yhteishengen kohottamistilaisuuksia, joissa oli mukana ehkä jokunen osakaskin.
  Ps. Huhujen mukaan useat Mhyt:kin pitävät tälläisia retkiä muiden kustannuksella, joten te kateelliset, menkää niihin mukaan!

  Gla Gla

  Luulen, että juridisesti ei liene merkitystä sillä, onko ohjelman sisältöä vastaavaa tietoa mahdollista saada muulla tavoin, esim. netistä, hankittua. Koska käynti paikan päällä on usein antoisaa, ainakin näyttöä opintomatkan tarpeettomuudeta voi tällä perusteella olla vaikea saada. Vaikka tuonkin näkemyksen voi tuoda esiin, mielestäni kannattaa keskittyä siihen, vastasiko retken tavoitteet (muistioon kirjatut) osakaskunnan sääntöjä.

  Jos huhut ohjelmasta vastaa muistiota, aika tiivis retki on ollut. Jos muistion sisältöä on syytä epäillä, ainahan osallistujilta sen voi tarkistaa. Sisältyikö mainitut asiat ohjelmaan, kuinka laaja niiden todellinen sisältö oli jne. Omassa jutussani vastapuoli oli saanut kolmannelta osapuolelta lausunnon, jossa minun oli kerrottu olevan syyllinen tiettyihin asioihin. Kutsuimme tämän lausunnon antajan todistajaksi, koska lausunto oli perusteeton. Muistutimme lausunnon antajaa häntä koskevista velvoitteista, ettei käy kuten parille hiihtäjälle. Tässä vaiheessa kaveri hoksasi pelin hengen, eikä suostunut saapumaan paikalle. Tosin samalla hän veti lausuntonsa takaisin, joten vastapuolikaan ei voinut käyttää sitä oikeudessa.

  Timo Heikki

  Oleellisinta tässä on se, että onko retkellä annettu oikeudetonta etua osakaskunnan tai osakkaan kustannuksella osakkaalle tai muulle.
  Nyt on kuitenkin viety Viroon retkelle vain osa osakkaista, koska kaikilla ei ole taloudellista tai muuten mahdollista osallistua retkelle.
  Yhteismetsissä kuitenkin hoitokunta hyväksyy toiminnanjohtajan esittämät metsänhoitotoimet, jotka perustuu metsäsuunnitelmaan.
  Hoitokunta voisi yhtä hyvin käyttää metsänhoitoyhdistysten apua metsänhoidossa, jolloin metsien hoitoon tulisi huomattavasti enemmän ammattitaitoa, kun saataisiin käyttöön koko MHy:n resurssit.
  Nyt on järjestetty retki pienelle osalle yhteismetsän omistajista jotka eivät ole yhteismetsän hallinnossa mukana, muutoin kuin osakkuutensa kautta.
  Osakastiloja on 74kpl, joista osa samojen omistajien hallinnassa.
  Osakaskiinteistöjen omistajia on arviolta noin 100kpl. Näistä 10-20kpl on perikunnan jäseniä. Retkellä oli noin 20 osakasta ja ehkä 15 osakastilan yhteisomistajaa. Loput 9 muita henkilöitä ( arviolta). Tarkkoja tietoja ei ole minulle annettu.
  Kutsu oli annettu vain yhdelle osakastilan yhteisomistajista, jolloin kaikille omistajille ei ollut kutsua osoitettu.

Esillä 10 vastausta, 51 - 60 (kaikkiaan 235)