Energiapuukohteet päivitetty Metsäkeskuksen palveluun, mukana uusia kohteita

Pinta-ala pieneni, koska osalla kohteista metsä on jo hoidettu ja tai puusto kasvanut ohi poimintaehtojen.

Suomen metsäkeskus on päivittänyt Mahdolliset energiapuukohdekeskittymät -karttapalvelunsa tietoja. Palvelussa on nyt mahdollisia energiapuun korjuukohteita – ensiharvennusten ja nuoren metsän hoitojen keskittymiä – yhteensä hieman yli 90 000 hehtaaria.

”Keskittymien pinta-ala väheni päivityksessä aiemmasta, kun osalla kohteista nuorta metsää oli jo hoidettu tai puusto oli kasvanut jo ohi poimintaehtojen. Toisaalta päivityksessä karttapalveluun tuli myös uusia mahdollisia energiapuun korjuukohteita”, kertoo metsänhoidon asiantuntija Juha Tuononen Metsäkeskuksen tiedotteessa.

Karttapalvelussa esitetään metsävaratiedosta analysoituja mahdollisesti energiapuuta sisältäviä hakkuu- ja hoitokohteita ruutuihin yleistettynä. Kohteiden valinnassa on etsitty sellaisia alueita, jotka sijaitsevat korkeintaan 250 metrin etäisyydellä toisistaan ja ainakin yhdeltä kohteelta on korkeintaan 500 metriä lähimpään autolla ajettavaan tiehen. Lisäksi edellytetään vähintään 5 hehtaarin yhteispinta-alaa.

Karttapalvelua täydentää myös uusi raportti energiapuukohdekeskittymistä. Raportista voi katsoa energiapuun korjuukohteiden pinta-aloja ja puustotietoja maakunnittain, kunnittain ja omistajaryhmittäin. Mukana olevista kartoista näkee, missä maakunnissa ja kunnissa mahdollisia energiapuukohdekeskittymiä on eniten.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Upm