Järjestöt tyrmäävät taksonomiakriteerit, ”aiheuttaisivat merkittäviä taloudellisia tappioita”

Näyttää, että valmisteluun kutsuttujen tutkijoiden viestiä ei ole kuunneltu, Metsäteollisuus ry arvioi.

EU:n kestävän rahoituksen tekniset kriteerit luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi on julkaistu. Kriteereitä on valmisteltu jo lähes kaksi vuotta: viime syksynä esitelty luonnos tyrmättiin, nyt esitellyn uudistetun kriteeristön laatimiseen osallistui myös tutkijoita.

Suomalaisille metsäalan etujärjestöt MTK ja Metsäteollisuus ry torppaavat uudenkin esityksen.

”Tämäkin uudistus on ideologinen, ja kriittiset äänenpainot pyritään vaientamaan. Mukaan kutsuttuja metsätietelijöitä ei lopulta kuunneltu ja vaihtoehtoista mallia, mikä olisi ollut toteuttamiskelpoinen ei todellisuudessa haluttu käsitellä”, sanoo MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola järjestön tiedotteessa.

”Näyttääkin, että komission avuksi kutsumien kansainvälisten huippututkijoiden viestiä ei otettu huomioon prosessin eri vaiheissa, mikä jättää koko valmistelutyöstä erittäin oudon kuvan”, toteaa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi tiedotteessa.

Avohakkuun maksimikooksi kolme hehtaaria

Metsäteollisuuden mukaan esitys ei juuri parantunut viime vuonna konsultaatiossa olleesta luonnoksesta, vaikka jonkin verran kansallista liikkumavaraa on lisätty.

Kriteereissä vaaditaan muun muassa, että metsänomistajien tulisi jättää 20 prosenttia metsistään talouskäytön ulkopuolelle ja 30 + 30 metrin hakkaamaton suojavyöhyke vesistöjen ympärille. Säästöpuita tulisi jättää hehtaarille 30 kappaletta tai 10 prosenttia pystypuuston tilavuudesta. Avohakkuun koko rajoitettaisiin havumetsissä kolmeen ja lehtimetsissä yhteen hehtaariin. Lisäksi hakkuiden väliin tulisi jättää 100 metrin käsittelemätön alue, jota ei saisi käsitellä 40 vuoteen. Hakkuualueen maaperästä 90 prosenttia pitäisi jättää koskematta.

”Tämä esitys aiheuttaisi merkittäviä taloudellisia tappioita taksonomiassa mukana oleville metsänomistajille. Samalla hiipuisivat pitkän ajan hiilinielut, mikä olisi ristiriidassa ilmastokriteeristön kanssa”, Niemi toteaa.

Vaikuttamisen paikka

Jos komissio päättää laatia varsinaisen delegoidun säädöksen, tulee se hyväksyttää sekä jäsenvaltiossa että Euroopan parlamentissa. Metsäteollisuus vaatii, että Suomen kanta asiaan on laadittava ajoissa, ja siitä on viestittävä muille jäsenvaltioille selkeästi.

MTK puolestaan edellyttää Suomen hallitukselta nopeita ja määrätietoisia toimia, ettei maamme hyvinvoinnille keskeisten elinkeinojen tulevaisuutta tuhota järjettömillä päätöksillä.

Lisää aiheesta: Etla moittii kestävän rahoituksen taksonomiaa – ”Eri osapuolia olisi pitänyt kuulla laajasti”

Lisää aiheesta: ”Metsäisten EU-aloitteiden vyöry on ollut kova”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

Kuvat