Euroopan komissio haluaa varmistaa siementen ja taimien riittävyyden

Komissio on huolissaan siitä, miten metsänviljelyaineisto riittää laajoissa tuhotilanteissa.

Euroopan komissio esittää, että EU:n jäsenmaiden on tehtävä valmiussuunnitelma, jolla varmistetaan metsänviljelyaineiston riittävyys laajoissa tuhotilanteissa, uutisoi maa- ja metsätalousministeriö.

Esitys on yksi useista lainsäädäntöehdotuksista, jotka liittyvät komission luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevaan toimenpidepakettiin. Metsänviljelyaineistoa koskeva asetusehdotus koskee metsäpuiden siementen ja taimien tuotantoa ja kauppaa.

Metsänviljelyaineiston osalta lainsäädännön tarkoituksena on taata metsänviljelyaineiston tuottamiseen käytettävän perusaineiston korkea laatu, EU:n alueella markkinoitavien metsäpuiden siementen ja taimien vaatimustenmukaisuus sekä se, että EU:n alueella markkinoitava metsänviljelyaineisto sisältää selkeät ja yhdenmukaisella tavalla ilmoitetut alkuperää ja muita ominaisuuksia koskevat tiedot.

Komissio julkaisi lisäksi osana luonnonvarojen kestävän käytön toimenpidepakettia säädösehdotuksen, joka liittyy maaperän terveyteen. Maaperän hyvää tilaa edistävässä maaperädirektiivissä esitetään maaperän tilan seurantaa jäsenmaissa sekä maaperän kestävän käytön edistämistä muun muassa maa- ja metsätaloudessa.

Asetusehdotuksia aletaan käsitellä yksityiskohtaisemmin Euroopan unionin neuvoston työryhmässä ja Euroopan parlamentissa kesällä ja syksyllä 2023.

Kommentit (1)

  1. Taidetaan taas eurostoliitossa sotkeutua kurkun käyryyteen verrattavaan sotkeutumiseen itseään suuremmissa asioissa?!

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat