Hakkuukertymä pieneni, etenkin kuitupuun korjuu väheni viime vuonna

Kokonaispoistuma laski 90 miljoonaan kuutioon, Luonnonvarakeskuksen tilastoista selviää.

Suomessa korjattiin puuta viime vuonna yhteensä 75 miljoonaa kuutiota. Se on kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastoista selviää. Hakkuukertymä oli tilastohistorian kolmanneksi suurin.

Teollisuus korjasi puuta 64 miljoonaa kuutiota, josta tukkia oli vajaat 29 ja kuitupuuta runsaat 35 miljoonaa kuutiota. Tukkipuun hakkuut pienenivät edellisvuodesta prosentin ja kuitupuun hakkuumäärä pieneni neljä prosenttia.

Eniten hakattiin mäntyä (28,4 miljoonaa kuutiota), kuusta kertyi 25,4 ja koivua 10,2 miljoonaa kuutiota. Valtaosa puusta (82 prosenttia) saatiin yksityismetsistä.

Lisäksi korjattiin lähes 11 miljoonaa kuutiota energiapuuta.

Hakkuurajoja koetellaan

Puuston kokonaispoistuma laski Luken mukaan vajaaseen 90 miljoonaan kuutioon. Poistuma sisältää käyttöön hakatun runkopuun lisäksi kahdeksan miljoonaa kuutiometriä metsään jäävää hakkuutähteen runkopuuta ja kuusi miljoonaa kuutiometriä luontaisesti kuollutta runkopuuta.

Uutta metsää kasvoi VMI:n mukaan 103 miljoonaa kuutiota, joten metsien puumäärä nousi viime vuonna noin 14 miljoonalla kuutiolla.

Luken mukaan metsiemme suurin ylläpidettävissä oleva aines- ja energiapuun hakkuukertymä on 2016–2025 keskimäärin 80,5 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa. Vuosien 2016–2022 keskimääräiset hakkuut ylittivät tämän kuuden maakunnan alueella – Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Savossa. Viime vuonna hakkuut kasvoivat arviota suuremmiksi edellä mainittujen lisäksi myös Satakunnan ja Pohjois-Savon maakunnissa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito