Havupuutavara pois metsistä ajallaan, Metsäkeskus kertoo metsänomistajille riskikohteista

Kirjanpainajatuhojen riskikohteita voi tarkastella Metsäkeskuksen karttapalveluissa.

Kuorellinen tuore havupuutavara on kuljetettava pois metsistä ennen keskikesää, Metsäkeskus muistuttaa. Poiskuljetus on puutavaran omistajan vastuulla.

Puut on vietävä metsästä, jotta hyönteistuhot eivät pääse leviämään. Metsätuholain mukaan eteläisestä Suomesta männyt on poistettava heinäkuun alkuun mennessä ja kuuset heinäkuun puoliväliin mennessä. Keski-Suomessakin männyt on poistettava heinäkuun alkuun mennessä, kuuset 24. heinäkuuta mennessä. Pohjoisessa männyt on poistettava heinäkuun puoliväliin ja kuuset elokuun puoliväliin mennessä.

Lehtipuita laki ei koske. Myös yksittäiset tuulenkaadot tai vahingoittuneet kuuset voi jättää lahoamaan ja monimuotoisuutta lisäämään. Kuorensa pudottaneet kuolleet kuuset on suositeltavaa jättää metsään lahopuuksi. Ne toimivat kaarnakuoriaisten vihollisten lisääntymispaikkoina.

Ennakoi tuhoriski karttapalvelujen avulla

Kirjanpainajan parveilu alkoi eteläisessä Suomessa toukokuun ensimmäisillä viikoilla, mutta sään viilentyminen keskeytti monin paikoin parveilun. Kuusentähtikirjaajan parveilu oli runsasta toukokuun alussa.

Tämän kesän kirjapainariskistä ei kuitenkaan ole ennustetta, sillä ensimmäisen parveilun määrää ei saatu mitattua.

Metsäkeskus lähettää metsänomistajille kesällä kirjeitä mahdollisista kirjanpainajatuhojen riskikohteista. Näitä voi tutkia myös Metsäkeskuksen karttapalvelusta (Kirjanpainajien iskeymälle alttiit alueet), jossa riskikohteet on arvioitu hyönteistuhohakkuista tehtyjen metsänkäyttöilmoitusten ja Metsäkeskuksen metsävaratiedon perusteella.

Hyönteistuhojen riskiä voi ennakoida myös Metsätuhohakkuut-karttapalvelusta. Palvelussa näkyvät metsänkäyttöilmoituksella ilmoitetut ja erilaisten tuhojen vuoksi tehtävät hakkuut.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus