Hirvijahti käyntiin toden teolla lauantaina – kannan pienentäminen tavoitteena alle puolella hirvitalousalueista

Käytössä on 47 691 hirvilupaa, mikä on viisi prosenttia vähemmän kuin viime kaudella.

Hirven varsinainen metsästys käynnistyy ensi lauantaina (10.10.), jolloin vahtimismetsästyksen lisäksi sallitaan myös muut metsästysmuodot. Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella hirvenmetsästys jatkuu kiimarauhoituksen päätyttyä.

Käytössä on 47 691 hirvilupaa, mikä on viisi prosenttia vähemmän kuin viime kaudella.

Luonnonvarakeskuksen mukaan hirvikanta pienentyi viime kauden metsästyksellä noin 8,5 prosenttia ja oli metsästyskauden jälkeen noin 87 200 hirveä. Koko maassa tavoitteena on 68 000–85 000 yksilön talvikanta. Käynnistynyt metsästyskausi on viimeinen kuluvasta kolmivuotisesta tavoitekaudesta, jonka aikana hirvikanta pyritään saamaan tavoitellulle tasolle.

”Hirvikanta on pienentynyt viime vuosina. Hieman alle puolella hirvitalousalueista tavoitteiden saavuttaminen edellyttää edelleen kannan pienentämistä”, riistapäällikkö Antti Impola Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Tilannetietoa Riistahavainnot-palvelusta

Riistakeskus kehottaa metsästysseuroja ja -seurueita kirjaamaan tiedot kaadetuista eläimistä ja tehdyistä hirvihavainnoista mahdollisimman ajantasaisesti Oma riista -palveluun. Näin tietoja voidaan hyödyntää metsästyksen suunnittelussa.

Aluetason tilannetietoa hirvenmetsästyksen etenemisestä voi seurata Luonnonvarakeskuksen tarjoamasta kaikille avoimesta www.riistahavainnot.fi -palvelusta.

Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella hirvenmetsästyksen ensimmäinen jakso alkoi syyskuun alussa ja päättyi 21. päivä alkaneeseen kiimarauhoitukseen. Ensimmäisen jakson aikana saalista kertyi runsaat 3 000 hirveä, mikä on noin 10 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Hirvijahti jatkuu täysimittaisena vuodenvaihteeseen saakka, minkä jälkeen hirveä saa metsästää ilman koiraa tammikuun 15. päivään saakka.

Alkusyksyn valkohäntäpeura saalis kasvoi

Valkohäntäpeuran metsästys on ollut sallittua vahtimalla syyskuun alusta lähtien ja täysimittaisesti syyskuun viimeisestä lauantaista lähtien. Vahtimiskaudella saaliiksi saatiin Riistakeskuksen mukaan noin 6 500 valkohäntäpeuraa, mikä on 14 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana.

Tälle kaudelle käytössä on 63 260 valkohäntäpeuran pyyntilupaa, mikä on 10 prosenttia suurempi kuin viime kaudella.

Valkohäntäpeuran metsästys jatkuu täysimittaisena tammikuun loppuun. Ilman koiraa valkohäntäpeuraa saa metsästää helmikuun 15. päivään saakka.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset