Metsänkäsittelytavat syyniin – Rovaniemelle perustetaan seitsemän demonstraatioaluetta

Demometsissä esitellään tasaikäisrakenteisen ja peitteisen metsänkäsittelyn vaikutuksia maastossa.

Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Suomen metsäkeskus ja Lapin ammattikorkeakoulu ryhtyvät selvittämään tasaikäisrakenteisen ja peitteisen metsänkäsittelyn eli jatkuvan kasvatuksen vaikutuksia metsänuudistumiseen.

Yhteishankkeessa Rovaniemelle Metsähallituksen hallinnoimille alueille perustetaan seitsemän demonstraatioaluetta, joissa kussakin esitellään tasaikäisrakenteisen ja peitteisen metsänkäsittelyn menetelmiä maastossa. Hankkeessa tarkastellaan paitsi menetelmien vaikutuksia metsänuudistumiseen, myös ekologisia vaikutuksia ja taloudellista kannattavuutta.

Erityisesti Lapissa kaivataan lisätietoa peitteisestä metsänhoidosta, sillä monet elinkeinot toimivat metsätalouden kanssa samoilla alueilla. Elinkeinojen yhteensovittamiseksi ja hakkuiden maisemavaikutusten pienentämiseksi tarvitaan uusia keinoja.

Metsähallitus käyttää nykyisin Lapissa peitteisen metsänkasvatuksen menetelmiä yli kolmasosassa uudistuskypsien metsien hakkuissa.

Demometsät tarjoavat Lapin metsäopetukselle peitteisen metsänkasvatuksen opintoihin sopivia opetuskohteita. Kohteille tullaan järjestämään myös yleisölle suunnattuja vierailuja.

Hanke päättyy vuoden 2022 lopussa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito