Hirvilupia myönnettiin viime vuotta vähemmän

Hirvenkaatolupien määrän leikkaus kohdistui lähinnä Pohjois-Suomeen.

Suomen riistakeskus on myöntänyt hirvenpyyntilupia noin kahdeksan prosenttia vähemmän kuin viime vuonna, yhteensä 50 385.

Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä myös 58 094 valkohäntäpeuran, 230 kuusipeuran ja 18 metsäpeuran pyyntilupaa.

Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei luvan ehdoissa ole muuta määrätty.

Hirvilupien määrän vähentyminen kohdistui lähinnä Pohjois-Suomeen, missä kannan arvioitiin pienentyneen ja olevan monin paikoin tavoitellulla tasolla. Oulun riistakeskusalueella vähennystä lupamäärään tuli noin kolmannes viime vuoteen verrattuna. Lapissa hirven pyyntilupamäärä pienentyi noin 12 prosenttia ja Kainuussa noin 13 prosenttia.

Muualla maassa muutokset hirven pyyntilupamäärissä olivat vähäisempiä. Eniten pyyntilupamäärä kasvoi Pohjanmaalla, Pohjois- ja Etelä-Hämeessä sekä Pohjois-Karjalassa.

Luonnonvarakeskuksen arvioiden mukaan hirvikanta pienentyi viime kauden metsästyksellä noin 11 prosenttia ja oli metsästyskauden jälkeen noin 86500 hirveä. Hirvitalousalueille asetetut tavoitteet tähtäävät koko maassa 68 000–85 000 yksilön talvikantaan.

Viime syksyn metsästyksessä saatiin saaliiksi 58 219 hirveä, ja saalismäärä oli lähivuosien korkein.

Harrastukset Harrastukset

Keskustelut

Kuvat