Kaipola kiinni joulukuussa – toiminnan jatkamiseen ei löytynyt yt-neuvotteluissa ratkaisua

UPM:n mukaan Kaipola on yhtiön painopaperitehtaista kilpailukyvyltään heikoin.

UPM:n Kaipolan tehtaan yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Neuvotteluissa ei löytynyt ratkaisua toiminnan jatkamiseksi, joten tehdas ja sen kolme paperikonetta suljetaan vaiheittain joulukuun puoliväliin mennessä, UPM:ltä kerrotaan.

”Neuvottelut käytiin vakavassa ja rakentavassa hengessä. Niiden aikana käytiin läpi suunnitelmien perustelut, vaihtoehdot ja vaikutukset sekä sovittiin mittavasta muutosturvasta. Kaipolan tehtaan toiminnan jatkamiseksi ei valitettavasti ole liiketaloudellisia edellytyksiä vallitsevassa markkina- ja taloustilanteessa”, UPM Communication Papers liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur toteaa.

Schaur sanoo, että Kaipola on UPM:n painopaperitehtaista kilpailukyvyltään heikoin. Sen kannattavuusnäkymä on pysyvästi heikentynyt. Tilausten puutteesta kärsineen tehtaan henkilökunta on ollut lomautettuna.

448 työpaikkaa häviää

Kaipolassa päättyy kaikkiaan 448 työtehtävää, joista 20 siirtyy Jämsänkoskelle UPM Speciality Papers -liiketoiminta-alueelle. Noin viidennes vähennyksistä voidaan toteuttaa eläkejärjestelyin, joskin keskustelut ovat tältä osin vielä kesken.

Toimenpiteet vahvistavat UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen kokonaiskilpailukykyä ja tulosedellytyksiä pitkällä aikavälillä. UPM kirjaa vuoden 2020 kolmannen neljänneksen vertailukelpoiseen tulokseen vaikuttavina rakennejärjestelykuluina yhteensä 99 miljoonaa euroa, joista 38 miljoonaa kassakustannuksina. Suunnitelman odotetaan tuovan 47 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

Yhtiön graafisten papereiden tuotantokapasiteetti vähenee sulkemisen seurauksena 720 000 tonnilla, mistä 450 000 tonnia on sanomalehtipaperia ja 270 000 tonnia päällystettyä mekaanista painopaperia.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa