Kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden rauhoitussääntöjä päivitetään

Rauhoitussäännökset halutaan ajan tasalle ja vastaamaan hallituksen uutta lakiesitystä.

Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä uudeksi luonnonsuojelulaiksi ehdotetaan nykyisen luonnonsuojelulain nojalla perustettujen 13 kansallispuiston rauhoitussäännösten päivittämistä uuden lain mukaisiksi. Ympäristöministeriö on valmistellut tähän liittyvää ehdotusta vanhan, vuoden 1923, luonnonsuojelulain nojalla perustettujen kansallis- ja luonnonpuistojen ja muiden valtion suojelualueiden rauhoitussäännösten päivittämisestä.

Lakiehdotus koskee 28 kansallispuistoa, 19 luonnonpuistoa ja 12 muuta valtion luonnonsuojelualuetta.

Päivitettävät rauhoitussäännökset on tarkoitus kirjata perustuslain edellyttämällä tavalla lakiin. Tällä hetkellä ne on annettu asetustasolla.

Useimmilla kansallispuistoilla, luonnonpuistoilla ja muilla luonnonsuojelualueilla on aluekohtaisia poikkeuksia, jotka koskevat muun muassa saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia, paikallisten asukkaiden oikeuksia sekä puolustusvoimien toimintaa. Nämä säännökset on tarkoitus sisällyttää lainsäädäntöön päivitettyinä.

Saamelaisten kotiseutualueella on tarkoitus varmistaa saamelaisten kulttuuriset oikeudet rauhoitussäännöksiin tehtävin kirjauksin. Esityksessä ei ehdoteta, että nykyisten luonnonsuojelualueiden rajauksia muutettaisiin, eikä siinä tehdä merkittäviä muutoksia voimassa oleviin rauhoitussäännöksiin.

Ympäristöministeriö pyytää nyt lausuntoja hallituksen esityksen luonnoksesta. Lausuntoja voi antaa 23.8.2022 saakka.

Tavoitteena on, että eduskunta käsittelisi lakiesityksen kevätistuntokaudella 2023 ja uudet rauhoitussäännökset tulisivat voimaan yhtä aikaa uuden luonnonsuojelulain kanssa kesäkuussa 2023.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat