Kemeratöitä runsaasti odottamassa

Runsaat 113 000 hehtaaria rahoitukseen hyväksyttyjä taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon töitä on yhä tekemättä, Suomen metsäkeskuksesta kerrotaan.

Toteutukseen hyväksyttyjä kemeratöitä on runsaasti tekemättä, Suomen metsäkeskuksesta kerrotaan. Reilut 113 000 hehtaaria taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon töitä, jotka on hyväksytty rahoituksen piiriin, odottaa toteutusta.

Eniten töitä on odottamassa Pohjois-Pohjanmaalla, yhteensä 15 000 hehtaaria. Tästä liki 6 000 hehtaaria on jo vuonna 2015 kemeraan hyväksyttyjä töitä. Lapissa tekemättömiä töitä on 12 000 hehtaaria.

Toisaalta Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapista on tullut tänä vuonna myös eniten toteutusilmoituksia: Pohjois-Pohjanmaalta runsaalta 15 000 hehtaarilta ja Lapista 12 000 hehtaarilta.

Vähiten hoitotöitä on odottamassa Hämeessä, runsaat 2 000 hehtaaria.

Metsäkeskuksessa on tällä hetkellä odottamassa käsittelyä 5 000 huhti-toukokuussa saapunutta varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon tukihakemusta. Ruuhkan selvittämiseen menee vielä tovi, sillä hakemuksia käsitellään 100-200 päivässä.

Taimikon varhaishoidon hakusulku päättyi lokakuun alussa. Sen jälkeen metsäkeskukseen on tullut noin 5 000 tukihakemusta. Niiden käsittely aloitetaan ensi vuonna.

Kommentit (1)

  1. Miksi piti rakentaa älytön byrokratia kemeran ympärille, tuski Eu:kaan tällaista oli vailla. Tällä nykysysteemillä työllistyvät ainoastaan metsäkeskuksen turhan tärkeät paperin pyörittäjät. Pitäisi muuttaa ilmoitukseksi kun aloitta kemera työn ja hyväksyntä vasta työn toteuttamisen jälkeen, vähentäisi byrokratiaa merkittävästi ja turhat (kaiken varalta) tehdyt hakemukset jäisivät pois.

Metsänhoito Metsänhoito