Komissio esittää viidennestä maa- ja merialueista ennallistettavaksi

Ehdotetut velvoitteet ovat vaativia, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo arvioi.

Euroopan komissio on antanut Euroopan luonnon ennallistamista koskevan esityksensä. Sen tavoitteena on kattaa vähintään 20 prosenttia EU:n maa- ja merialueista vuoteen 2030 mennessä luonnon ennallistamistoimenpiteillä ja ulottaa toimet lopulta koskemaan kaikkia ennallistamisen tarpeessa olevia ekosysteemejä vuoteen 2050 mennessä.

Komissio korostaa, että luonnon ennallistaminen ei tarkoita luonnonsuojelua eikä se automaattisesti lisää suojelualueita. Toisaalta luonnon ennallistaminen on tarpeen myös suojelualueilla, koska niiden tila huononee jatkuvasti. Kaikista ennallistamisalueista ei tule suojelualueita, koska ennallistaminen ei estä taloudellista toimintaa.

Ennallistamista koskevassa säädöksessä asetetaan erilaisia maa- ja meriekosysteemejä koskevia ennallistamistavoitteita ja -velvoitteita. Etusijalle on tarkoitus asettaa ekosysteemit, joilla on suurimmat mahdollisuudet hiilen poistamiseen ja varastointiin sekä tulvien kaltaisten luonnonkatastrofien vaikutusten ehkäisemiseen tai vähentämiseen.

Säädöksessä ehdotetaan muun muassa luonnon monimuotoisuuden lisäämistä metsäekosysteemeissä ja myönteistä kehitystä metsien välisten yhteyksien, kuolleiden puiden, eri-ikäisrakenteisten metsien, metsälintujen ja orgaanisen hiilen varaston osalta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kansallisia ennallistamissuunnitelmia. Ne tulisi laatia yhteistyössä tutkijoiden, asiasta kiinnostuneiden sidosryhmien ja yleisön kanssa.

Seuraavaksi Euroopan parlamentti ja neuvosto keskustelevat ehdotuksesta tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Kun ehdotus on hyväksytty, sen vaikutus kentällä on asteittainen: ennallistamistoimenpiteet on määrä ottaa käyttöön vuoteen 2030 mennessä.

Lisää aiheesta | MTK: Nyt on oltava entistä jämäkämpi

Lisää aiheesta | Metsäteollisuus: Ennallistamisesitys kaipaa realismia

Lisää aiheesta | Kurvinen: ”Ennakkovaikuttamisemme on tuonut tulosta”

Liikkumavaraa toivotaan

Komission esitys ohjaa EU-maita tekemään entistä tehokkaammin toimia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Ehdotetut velvoitteet ovat kuitenkin vaativia, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo arvioi.

Hänen mukaansa Suomessa on paljon kokemusta elinympäristöjen ennallistamisesta ja hoidosta.

”Hyvä esimerkki on Helmi-ohjelma, jonka avulla esimerkiksi ennallistamme soita ja kunnostamme lintuvesiä, metsiä ja rantaluontoa. Ohjelma on ollut erittäin suosittu, mikä osoittaa, että suomalaisilla on paljon intoa ja tahtoa luonnon tilan parantamiseksi”, Ohisalo sanoo.

Ministeri toivoo, että jäsenmaille jätetään riittävästi liikkumavaraa siihen, miten toimenpiteet kohdennetaan ja priorisoidaan.

”Näin voimme varmistaa, että taklaamme luontokatoa siellä, missä toimet auttavat kaikista parhaiten”, Ohisalo linjaa.

 

Kommentit (1)

  1. Panu

    ”Etusijalle on tarkoitus asettaa ekosysteemit, joilla on suurimmat mahdollisuudet hiilen poistamiseen”

    Hyvä. Nimittäin jos suon ennallistaa niin siinä kasvavat puut kuolevat, hiilinsidonta loppuu siihen ja lisäksi metaanipäästtöt kasvavat. Vähän epäselväksi jää mitä ennallistettavaa Suomessa olisi näillä kriteereillä kun metsätaloudella on saatu kasvatettua niin paljon puustomäärää ja hiilensidontaa.

Luonto Luonto

Keskustelut

Suo

Kuvat