Kuusitukin hinta noussut 7 prosenttia

Puukauppa vilkastui tammi-helmikuussa, myös hinnat ovat nousseet vuodentakaisesta.

Puukauppaa on käyty alkuvuonna vilkkaasti. Metsäteollisuus ry:n jäsenten ostot yksityismetsistä nousivat tammi-helmikuussa 6,5 miljoonaan kuutioon, mikä on viisi prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Viimeisen 10 vuoden keskiarvoon verrattuna kauppa kasvoi liki 60 prosenttia.

Myös puun hinnat ovat nousseet vuodentakaisesta. Kuusitukin kantohinta kohosi 7 prosenttia, koivu- ja mäntytukin 4–5 prosenttia ja kuitupuiden 3–5 prosenttia.

Hinnoissa on tosin paljon vaihtelua. Esimerkiksi mänty- ja kuusitukista maksettiin helmikuussa keskimäärin 57–60 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 34 ja 63 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 44 euroa kuutiolta ja vaihteli 31 ja 48 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 16–18 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli 11 ja 19 euron välillä. Vaihteluun vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu ja hakkuutapa.

Metsäteollisuudesta muistutetaan, että kustannusten nousu heikentää metsäteollisuuden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Katkontatietojen tarkistaminen lisäisi luottamusta

Reilu kilpailu ja kilpailutus ovat puukaupoissa luottamuksen tae, Metsäteollisuus korostaa. Tämä on syytä muistaa etenkin valtakirjakaupoissa.

”On tärkeää, että metsänomistajan valtuuttama kilpailuttaja toteuttaa kilpailutuksen objektiivisesti metsänomistajan intressien mukaisesti. Mikäli sama toimija sekä laatii kilpailutuksen kriteerit että osallistuu itse kilpailuun, kokonaisuus ei herätä luottamusta”, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo.

Salo kantaa huolta myös kilpailutuksessa käytettävien katkontatietojen oikeellisuudesta. Metsänhoitoyhdistykset ovat keränneet tietoja eri toimijoiden katkonnasta, joita hyödynnetään leimikkoja kilpailutettaessa.

”Toimijan mahdollisuus tarkistaa itseään koskevan katkontatiedon oikeellisuus lisäisi merkittävästi luottamusta ja houkuttelevuutta valtakirjakauppoja kohtaan”, Salo toteaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat