Kysely: Valtaosa uusista metsätalousinsinööreistä työskentelee koulutustaan vastaavissa tehtävissä

Yleisimmät työtehtävät ovat metsänomistajien neuvonta, metsänhoitotyö ja puunosto.

Metsätalousinsinöörien valmistumisen jälkeinen työllisyys on laadullisesti hyvää, tuoreesta Työtehoseuran kyselystä ilmenee. Peräti 70 prosenttia oli kyselyä tehtäessä (elokuu 2023) metsäalalla koulutustaan vastaavassa työssä. Muussa metsäalan työssä työskenteli 6 prosenttia, yrittäjän 3 prosenttia ja muussa työssä 12 prosenttia. Yhdeksän prosenttia oli työmarkkinoiden ulkopuolella.

Koulutustaustalla oli vaikutusta työllistymiseen. Heti valmistumisen jälkeen työssä olleiden osuus oli suurin suoraan lukion jälkeen metsätalousinsinöörikoulutuksen suorittaneilla (79 prosenttia) ja pienin aiemman metsäalan koulutuksen suorittaneilla (58 prosenttia).

Työllistyminen koulutusta vastaavaan työhön oli tässä kyselyssä parempaa kuin edellisessä, vuonna 2020 tehdyssä kyselyssä.

Vastanneista liki kolmannes oli töissä metsäteollisuudessa ja 16 prosenttia metsänhoitoyhdistyksissä. Yksityisissä metsäpalveluyrityksissä työskenteli 6 prosenttia, Metsäkeskuksessa 5 prosenttia ja samoin Metsähallituksella 5 prosenttia.

Neuvontaa ja puunostoa

Metsätalousinsinöörien työtehtävät olivat laaja-alaisia ja monipuolisia. Yleisimmät työtehtävät ovat metsänomistajien neuvonta, metsänhoitotyö ja puunosto. Esihenkilö- ja johtotehtävissä työskenteli lähes viidesosa vastaajista melko pian metsätalousinsinööriksi valmistumisen jälkeen. Kyselyyn vastanneet toivoivat koulutukselta enemmän valmiuksia johtamis- ja esihenkilötyöhön.

Metsätalousinsinöörien laadullista työllisyyttä ja koulutuksen tuottaman osaamisen työelämävastaavuutta kartoitettiin TTS Työtehoseuran toteuttamassa kyselytutkimuksessa elokuussa 2023. Selvitys tehtiin jo neljättä kertaa. Kyselyyn vastasivat vuosina 2020–2022 valmistuneet metsätalousinsinöörit, vastaajia oli 175 kappaletta ja vastausprosentti 30,5.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito