Luke: Hirvi yhä suurin metsätuhojen aiheuttaja

Kirjanpainajan aiheuttama kuusikuolleisuus lähes kolminkertaistui viime vuonna.

Viime vuonna puuston laatua alentavia tuhoja oli vajaalla viidesosalla puuntuotannon metsämaasta eli noin 4,4 miljoonalla hehtaarilla, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreessa metsätuhoraportissa todetaan. Määrä kasvoi edellisvuodesta kahdeksan prosenttia, mutta tuhomäärät ovat kuitenkin pienemmät kuin viime vuosikymmenenä keskimäärin.

Metsänviljelyä ja puuntuotantoa haittasivat viime vuonna eniten hirvet, lähes puolella miljoonalla hehtaarilla. Se on prosentin vähemmän kuin edellisvuonna. Tuulituhoja oli lähes 240 000 hehtaarilla, siinä laskua edellisvuodesta 14 prosenttia. Lumen kaatamia, katkomia tai luokille painamia puita esiintyi jopa viisi kertaa suuremmalla alalla kuin tuulenkaatoja.

Eniten lisääntyivät kirjanpainajatuhot – peräti 260 prosenttia vajaaseen 50 000 hehtaariin. Juurikäävän tuhoala laski 40 000 hehtaariin. Pystypuista piilevää juurikääpätartuntaa ei aina havaita, joten tuhoala on luultavasti aliarvio, raportissa todetaan.

Luken mukaan puustotuhojen määrä ei ole noussut hälyttävästi. Ilmastonmuutos, eritoten lämpötilojen nousu sekä muutokset sadannassa, ovat kuitenkin muuttaneet puiden sekä niitä hyödyntävien tuholaisten ja taudinaiheuttajien elinolosuhteita.

”Negatiivisten yhteisvaikutuksien tuloksia on nähtävissä jo paikallisesti. Onko etelänversosurman ilmaantuminen ja okakaarnakuoriaisen runsastuminen eritoten kuivilla Varsinais-Suomen alueilla ennakkovaroitus tulevasta”, pohtii Luken tutkija Tiina Ylioja tiedotteessa.

Metsätuhot vuonna 2023 -raportin tiedot perustuvat valtakunnan metsien inventointiin, metsänkäyttöilmoituksiin, erillisiin seurantoihin, kansalais- ja ammattilaishavaintoihin sekä tutkijoiden omiin havaintoihin.

Metsänhoito Metsänhoito