Luke tutkii puunhankkijoiden työhyvinvointia

Luonnonvarakeskus selvittää, kuinka puunhankinnan parissa työskentelevät jaksavat töissään.

Luonnonvarakeskus (Luke) lähtee ensi kertaa Suomessa selvittämään puunhankinnan parissa työskentelevien työhyvinvointia.

Työhyvinvointi puuhuoltoketjussa -projekti kattaa niin metsurit, metsäkoneen kuljettajat, puutavara-autojen kuljettajat sekä alan yrittäjät ja metsätoimihenkilöt.

Puunhankkijoiden jaksamista selvitetään kyselytutkimuksella, jonka kysymyslomakkeet postitetaan kohderyhmään kuuluville syyskuun aikana. Tuloksia alan väen jaksamisesta on odotettavissa ensi vuonna.

”Puumarkkinat, puunkulku metsistä teollisuuteen ja puutuotteet tilastoidaan kattavasti. Alan työntekijöiden jaksamisesta sen sijaan ei ole erikseen luokiteltua tietoa. Siksi onkin aika suunnata huomio puuhuoltoketjussa työskenteleviin”, selvittää yliaktuaari Aarre Peltola Luken Tilastopalvelusta.

Tutkijat toivovat, että alan ihmiset innostuvat vastaamaan kyselyyn.

”Jokainen vastaaja edustaa itseään ja samalla muita toimialansa ihmisiä, jokainen vastaus on siis tärkeä ja arvokas”, Peltola korostaa.

Hänen mukaansa työhyvinvoinnin nykytilan tunteminen on avain myös työssä viihtymisen ja työolosuhteiden parantamiseen.

”Tulokset paljastavat kehittämiskohteet eri ammattiryhmille. Myös yrittäjä voi tehdä johtopäätöksiä metsäalan yleisestä työhyvinvoinnista ja kehittää sen pohjalta oman yrityksensä toimintaa.”

Tutkimuksesta vastaa tutkija Marja Kallioniemi Lukesta. Päärahoittaja on Metsämiesten Säätiö, jonka keskeinen tehtävä on metsäalalla työskentelevien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen apurahoin ja stipendein.

Tutkimusta rahoittaa myös maa- ja metsätalousministeriö.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat