Luke: Valkohäntäpeuroja hieman vuodentakaista vähemmän

Jotta kanta pienenisi edelleen, pitäisi ensi metsästyskauden saalismäärän olla 60 000–63 000 eläintä.

Suomessa on noin 109 000 valkohäntäpeuraa, Luonnonvarakeskus arvioi. Viime vuodesta kanta on pienentynyt 2,5 prosenttia, eli lähes kolmella tuhannella eläimellä.

Peurakanta keskittyy lounaiseen Suomeen. Suurimmat tiheydet ovat Satakunnan, Pohjois- ja Etelä-Hämeen sekä Varsinais-Suomen riistakeskusten raja-alueella, jossa peuroja on laajalti yli 40 yksilöä tuhannella hehtaarilla, mutta paikoin jopa 70 yksilöä tuhannella hehtaarilla. Myös Uudellamaalla tiheys on korkea rannikon länsiosissa, yli 30 eläintä tuhannella hehtaarilla.

Jotta kanta pienenisi, pitäisi ensi metsästyskauden saalismäärän olla Luken mukaan 60 000–63 000 yksilöä. Jos saalis jää 55 000 eläimeen, kanta säilyy ennallaan. Viime kaudella koko maassa kaadettiin Suomen riistakeskuksen mukaan 60 500 valkohäntäpeuraa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Keskustelut