Metsäalan neuvottelutulos hyväksyttiin

Uusi työehtosopimus on voimassa tammikuun loppuun 2026.

Metsäalalle on saatu työehtosopimus. Teollisuusliiton hallitus sekä Yksityismetsätalouden työnantajien, Maaseudun työnantajaliiton, Metsähallituksen ja Metsäpalvelutyönantajien hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelijoiden esittämän neuvottelutuloksen.

Työehtosopimus on voimassa tammikuun loppuun 2026. Vuoden 2025 palkkaratkaisusta neuvotellaan erikseen 31. tammikuuta 2025 mennessä.

Mikäli sopimukseen ei päästä, sopimus on irtisanottavissa ilman irtisanomisaikaa.

Metsäalan työehtosopimuksen piirissä on noin 1 700 Teollisuusliiton jäsentä. He työskentelevät puutavaran valmistuksessa, metsänhoito- ja metsänparannustöissä, muissa metsätöissä, uittotöissä sekä näihin liittyvissä töissä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat